• Genetic and molecular factors influencing the outcome of solid organ transplantation 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlova, Yelena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 2. 2014
   Since its beginning, graft rejection remains the key problem of solid organ transplantation. This reaction of the recipient's immune system against mismatched antigens of the transplanted organ causes graft damage and ...
  • HLA komplex a asociace s autoimunitními chorobami. 

   Defence status: DEFENDED
   Karasová, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Autoimunitní onemocnění jsou závažná, někdy i život ohrožující choroby, které postihují přibližně 5 % světové populace, a proto představují velký socio-medicínský problém. HLA komplex je nejlépe prostudovaný úsek lidského ...
  • HLA neshody u pacientů po opakované transplantaci ledviny a incidence akutní buněčné a protilátkami zprostředkované rejekce. 

   Defence status: DEFENDED
   Karasová, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Transplantace ledviny je nejvhodnější léčbou konečného stadia selhání ledvin. Riziko selhání štěpu je obecně vyšší u retransplantovaných pacientů než u prvně transplantovaných pacientů, a to z důvodů imunologických i ...
  • Humorální rejekce po transplantaci ledviny a vyšetřování protilátek proti HLA a non-HLA antigenům. 

   Defence status: DEFENDED
   Valhová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Transplantace ledviny představuje nejlepší způsob léčby pacientů s terminálním ledvinným selháním, je spojena s delším přežitím nemocných a lepší kvalitou života než dlouhodobá dialýza. Současně však s sebou nese imunologická ...
  • Komplement-vážící protilátky u pacientů po transplantaci orgánů a jejich klinický význam 

   Defence status: DEFENDED
   Kovandová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   The diagnosis of antibody-mediated rejection after liver transplantation is complicated, due to the fact that the clinical and pathological signs of this life- threatening complication are often overlapping with non-immunological ...
  • Metodika ELISpot a predikce rejekce po transplantaci ledviny. 

   Defence status: DEFENDED
   Rybáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Nejlepším terapeutickým řešením pro pacienty s chronickým selháním ledvin je transplantace. Celkové přežívání transplantovaných orgánů i pacientů je díky velkému pokroku v imunosupresivní terapii značně vysoké. Na druhou ...
  • Role B buněk v transplantačních reakcích 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Hlavním problémem při transplantaci ledvin je vývoj celulární a protilátkami zprostředkované (humorální) rejekce. Za poslední desetiletí, díky zlepšení účinnosti imunosupresivních léků, došlo ke zlepšení prognózy na přežití ...
  • Role BAFF cytokinu v transplantačních reakcích 

   Defence status: DEFENDED
   Sekerková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Současná imunogenetická vyšetření před transplantací zahrnují kromě HLA typizace také detekci HLA-specifických protilátek, avšak ta neposkytuje informaci o B buňkách, které se účastní humorální odpovědi proti transplantovanému ...
  • Využití metodik molekulární biologie pro určování polymorfizmu HLA antigenu 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Komplex HLA (Human leukocyte antigen) je rozsáhlý genový úsek nacházející se na krátkém raménku chromozomu 6. Skládá se ze tří regionů, I. a II. region kódují geny HLA I. a II. třídy, ve III. regionu se nacházejí geny ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV