• Analýza expresivního zážitku při srovnávání vzdělávacího a salutogenetického aspektu výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Komzáková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   This doctoral thesis deals with selected aspects of personalization level of teaching in Art Education and is divided into several units. First I discuss the current domain situation and specifics of education through ...
  • Estetické normy ve výuce výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Podlipský, Rudolf (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Autor v disertační práci zkoumá uplatnění estetických norem ve výuce výtvarné výchovy z výkladové pozice strukturalismu (s důrazem na českou strukturalistickou školu). Zkoumání má charakter kvalitativního výzkumu zaměřeného ...
  • Problém hodnocení expresivně tvořivých úloh ve školní výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Lukavský, Jindřich (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   TITLE: The matter of expressively creative tasks assessment in school art education AUTHOR: Jindřich Lukavský DEPARTMENT: Art Education Department SUPERVISOR: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. ABSTRACT: Dissertation builds on ...
  • Profesní a osobní tendence v roli učitele výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Hajdušková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Autor/ka: Mgr. Lucie Hajdušková Obor studia: Specializace v pedagogice - výtvarná výchova Školitel: doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc. Anotace: Disertační práce se zabývá osobní a profesní tendencí v roli učitele výtvarné výchovy, ...
  • Projektové vyučování výtvarné výchovy na základní škole praktické 

   Defence status: DEFENDED
   Škrlantová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This dissertation is concerned with usage of project teaching during Arts and Crafts in practical school. If it is more effecive for students or not. There are theoretical drawn out solutions of this issue in the first ...
  • Reality show a uplatnění estetické funkce v dětské výtvarné tvorbě 

   Defence status: DEFENDED
   Elfmarková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Annotation: This work focuses on the reality show and practice of aesthetic function in children's artwork. It is an example of basic attitude of children's work in VCAE, which considers it as a subject of reflexive dialogue ...
  • Specifická úloha artefiletiky jako vnějšího konceptu se záměrem budování vnitřních prekonceptů a selfkonceptů u mladých lidí po prodělané psychotické zkušenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Štefančíková, Mariana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   The subject I am interested in, is not about therapeutic interventions of psychotic disorder. I am concerning on young people as they are, although they suffer by any disorder. I presume they are able to reflect themselves, ...
  • Specifika užití digitálních technologií v procesu vizuálního zobrazování s ohledem na dětský školní věk 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 12. 2007
   K problematice, kterou rozpracovávám ve své disertační práci jsem se dostala již při ukončování magisterského stupně ve své práci diplomové. Tato oblast mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla dále jí studovat, a protože ...
  • Výtvarná výchova v Japonsku Školně-etnografická studie 

   Defence status: DEFENDED
   Karpetová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Tato práce zkoumá japonskou výtvarnou výchovu jako vyučovací předmět. Reflektuje jak po stránce formální, tak obsahové japonský vzdělávací systém a rovněž umožňuje vhled do různých vrstev japonské kultury. Výzkum byl veden ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV