• Cesty ve čtvercových sítích a související úlohy 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   Práce představuje Catalanova, Schröderova, Motzkinova, Narayanova a Delannoyova čísla ve vztahu ke kombinatorické úloze zabývající se počtem cest ve čtvercové síti. Ke každým ze zmíněných čísel uvádíme vzorec, kterým je ...
  • Eulerův-Maclaurinův sumační vzorec a jeho použití 

   Defence status: DEFENDED
   Bártlová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Geometrie v konečněrozměrných normovaných prostorech 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
  • Interaktivní tabule ve výuce matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Cendelín, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 5. 2013
   Title: Interactive whiteboard in mathematics education Author: Bc. Jan Cendelín Department:Department of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Antonín Slavík, Ph.D., Department of Mathematics Education Abstract: The ...
  • Izoperimetrické nerovnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Bártlová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Předložená práce se zabývá izoperimetrickou úlohou a s ní související izoperimetrickou nerovností. V úvodu práce je nastíněn příběh královny Didó, který inspiroval k formulaci izoperimetrického problému. Následující kapitoly ...
  • Klasické kombinatorické úlohy 

   Defence status: DEFENDED
   Stodolová, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Práce se věnuje pěti úlohám z kombinatoriky. V úloze o zajatcích je odpovídáno na otázku, který ze zajatců zůstane nejdéle, je-li postupně popravován každý druhý (q-tý), přičemž zajatci stojí v kruhu nebo v řadě a případně ...
  • Kombinatorické posloupnosti čísel a dělitelnost 

   Defence status: DEFENDED
   Michalik, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 9. 2. 2018
   This work contains an overview of the results concerning number-theoretic pro- perties of some significant combinatorial sequences such as factorials, binomial coef- ficients, Fibonacci and Catalan numbers. These properties ...
  • Kombinatorické posloupnosti čísel a dělitelnost 

   Defence status: RECOGNIZED
   Michalik, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 3. 2019
   Práce obsahuje přehled výsledků o číselně teoretických vlastnostech některých vý- znamných kombinatorických posloupností, konkrétně faktoriálů, kombinačních čísel, Fibonacciho a Catalanových čísel. Je zkoumána např. parita, ...
  • Kombinatorické trojuholníky 

   Defence status: DEFENDED
   Proner, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   In combinatorics, there are several types of numbers which can be neatly arranged into triangular schemes. Important examples are binomial coefficients of the first kind, binomial coefficients of the second kind and the ...
  • Kombinatorické úlohy o klobúkoch 

   Defence status: DEFENDED
   Proner, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Many complicated problems have simple or at least understandable version, which can be pleasant to listen to and to think about. This work presents the reader with an interesting problem about hats, which, as it turns out, ...
  • Kombinatorické úlohy o mincích 

   Defence status: DEFENDED
   Hamáček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce se zabývá otázkami reprezentace zvolené částky pomocí libovolného množství mincí předep- saného typu. V první kapitole odvozujeme vzorce pro počet nereprezentovatelných částek a hodnotu největší nereprezentovatelné ...
  • Kombinatorické úlohy o permutacích 

   Defence status: DEFENDED
   Wolfová, Mária (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   In its theoretical part, this thesis sums up the basic knowledge concerning permutations. Besides the representation of permutations and determination of their fundamental characteristics, the theoretical part is, first ...
  • Kombinatorické úlohy o pokrývání 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Diplomová práce představuje soubor řešených úloh o pokrývání rovinných ob- razců (nejčastěji obdélníků s celočíselnými stranami) pomocí dlaždic známých pod názvem polyomina (např. domina, tromina, tetromina, atd.). Ve ...
  • Křivky s konstantní šířkou 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Němec, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Název práce: Křivky s konstantní šířkou Autor: Miroslav Němec Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Antonín Slavík, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: V této práci se čtenář postupně ...
  • Kurzweilův-Stieltjesův integrál a jeho zobecnění 

   Defence status: DEFENDED
   Konopka, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   The thesis deals with the HKSp α integral, which is generalization of the HKS integral, its properties and the concepts of ordinary oscillation and p-oscillation, which are needed for the construction of the integral. This ...
  • Matematická teorie žonglování 

   Defence status: DEFENDED
   Búzik, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Názov práce: Matematická teorie žonglování Autor: Michal Búzik Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. Abstrakt: Bakalárska práca pojednáva o spôsoboch matematického ...
  • Matematická teorie žonglování 

   Defence status: DEFENDED
   Zamboj, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Název práce: Matematická teorie žonglování Autor: Bc. Michal Zamboj Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce je rozšířením stejnojmenné ...
  • Matematické programy a jejich použití 

   Defence status: DEFENDED
   Kusák, Radim (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce slouží jako úvodní seznámení studentů MFF UK (zejména učitelských oborů) s vybranými programy pro řešení matematických úloh na počítači (computer algebra systémy) - Mathematica, Mathcad, Maple a Maxima. Práce ...
  • Mercatorova projekce, loxodromy a souvislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Rauš, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   v českém jazyce- Mercatorova projekce, loxodromy a souvislosti Tato bakalářská práce se zabývá Mercatorovou projekcí sféry do roviny, a to z his- torického i dnešního úhlu pohledu. Pozornost je věnována zejména formálnímu ...
  • Nestandardní sady hracích kostek 

   Defence status: DEFENDED
   Chybová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Bakalářská práce pojednává o vybraných typech nestandardních sad hracích kostek s některými překvapivými až paradoxními vlastnostmi. Takové kostky se uplatňují v nejrůznějších hazardních hrách, jejich vlastnosti jsou však ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV