• Časopis Raut, proč nemají graficky výjimečné časopisy na růžích ustláno? 

   Defence status: DEFENDED
   Korábková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The thesis Magazine Raut, why is life of graphically exceptional magazines not a bed of roses? describes in detail the magazine which was published at the beginning of the 1990s. It gives a detailed description of different ...
  • Časopis Živel a jeho grafický design 

   Defence status: DEFENDED
   Le Thi, Hoai (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
  • Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959 - 1969) 

   Defence status: DEFENDED
   Prentis, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Práce "Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959-1969)" se zabývá celkovou grafickou podobou významného literárního časopisu Plamen, vydávaného mezi lety 1959-1969. Zaznamenává rozličné prvky písma a sazby - druhy ...
  • Grafická podoba měsíčníku Žena a móda (1949-1995) 

   Defence status: DEFENDED
   Maňasová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářská práce "Grafická podoba měsíčníku Žena a móda (1949-1995)" se zabývá grafickou úpravou tohoto časopisu, přičemž zkoumá celkové i dílčí změny v jeho typografii. Časopis vycházel téměř polovinu století, od ledna ...
  • Grafické zpracování českých meziválečných avantgardních časopisů a jejich tvůrci 

   Defence status: DEFENDED
   Moučková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Diploma thesis Graphic design of Czech interwar avant-garde magazines and its creators deals with yet not very well covered topic of analysation of visual form of First Czechoslovak Republic cultural magazines that contains ...
  • Grafický design časopisu Týden a jeho vývoj od založení titulu až po současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Bakalářská práce "Grafický design časopisu Týden a jeho vývoj od založení titulu až po současnost" pojednává o grafickém zpracování zpravodajsko-společenského týdeníku Týden. Jejím cílem je ho podrobně zanalyzovat a také ...
  • Grafický redesign Kralupského zpravodaje 

   Defence status: DEFENDED
   Brys, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
  • Korektury a jejich úloha v dnešních médiích na příkladu časopisu Respekt 

   Defence status: DEFENDED
   Platil, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Bachelor's thesis "Proofreading and its role in today's media on the example of the magazine Respekt" consists of two parts. The first theoretical section mainly focuses on the definition of key concepts, proofreading work, ...
  • Lesk a bída DTP: desktop publishing a běžná praxe českých vydavatelství 

   Defence status: DEFENDED
   Falta, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 1. 7. 2020
   Diploma thesis Te splendors and miseries of DTP: desktop publishing and common practice of Czech publishing houses tries to map the current technical and personnel aspect of the DTP departments within Czech publishing ...
  • Oficiální satira jako obraz doby - Dikobraz v letech 1968 - 1970 

   Defence status: DEFENDED
   Parolek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tato práce se zabývá otázkou, jestli lze Polsko považovat za novou regionální velmoc ve střední a/nebo východní Evropě. Vychází z konstruktivistických východisek a zkoumá tedy sebevnímání Polska, a vnímání jeho role ostatními ...
  • Proměna vizuálního stylu České televize od roku 1992 do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejcká, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   Tato diplomová práce se věnuje proměně vizuálního stylu vybraných zpravodajských a publicistických pořadů, vybrané zpravodajské pořady jsou Události, Branky, body, vteřiny a Předpověď počasí, vybrané publicistické pořady ...
  • Proměny grafické podoby časopisu ABC v letech 1989-2005 

   Defence status: DEFENDED
   Řádová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Předmětem této bakalářské práce je zmapování vývoje grafické podoby časopisu ABC od roku 1989. V prvních kapitolách jsou vysvětleny význam a funkce grafické podoby periodik a principy vizuálního působení na čtenáře, především ...
  • Typografie bulvárního tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Stárek, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Ve své práci "Typografie bulvárního tisku" se hodlám věnovat dvěma základním věcem. Nejprve se pokusím stanovit a popsat typografické prvky, jež jsou charakteristické pro současné české bulvární deníky. Posléze bych rád ...
  • Vývoj grafické podoby tištěné verze Deníku od r. 1992 

   Defence status: DEFENDED
   Tittel, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
  • Vývoj grafické proměny týdeníku Respekt v letech 1990-2007 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Bakalářská práce "Vývoj grafické proměny týdeníku Respekt v letech 1990 - 2007" se zabývá konkrétními designovými úpravami, jimiž Respekt prošel v dílčích etapách své existence. Jejím smyslem je nastínit, jaké designové ...
  • Vývoj vizuálního stylu pražského metra 

   Defence status: DEFENDED
   Ťopková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 1. 7. 2020
   The aim of the thesis is to describe the development of the Prague metro's appearance and to study the application of a uniform visual style in its current environment. The theoretical section describes the history of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV