• Analýza neokonzervativní argumentace pro válku v Iráku a její proměny (1991 - 2005) 

   Homolková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 25. 3. 2009
  • Citizenship Rhetorics in Bosnia and Herzegovina: Enacting Citizenship and Nationality in a Divided Country 

   Chrzová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Barbora Chrzová Rétorika občanství v Bosně a Hercegovině: Ustanovení občanství a národnosti v rozdělené zemi Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rétorickou rovinou občanství v Bosně a Hercegovině. Rozporovaná legitimita ...
  • Český neonacismus: srovnání celostátní a lokální perspektivy 

   Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Debata o ženských kvótách v české politice 

   Kotlasová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Hlavní otázkou této práce je, jaký je postoj politických stran k zavedení genderových kvót a zároveň, jaký je jejich přístup k feminismu. Práce sleduje rozdíly mezi názory jednotlivých členů, například zda je rozdílný ...
  • Die Jungen Nationaldemokraten a Dělnická mládež: ovlivnění a inspirace u mládežnických organizací krajní pravice 

   Dytrych, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem občanského sdružení Dělnická mládež, jediného mládežnického sdružení stojícího u krajně pravicové strany v České republice. Je provedena analýza zkoumající vznik, vývoj, rozložení ...
  • Diskursivní analýza debat o celostátním referendu v České republice 1989-2014 

   Jílková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Diplomová práce se zabývá českými parlamentními debatami o celostátním referendu od roku 1989 až do roku 2014. Mapuje vývoj debat na základě stenoprotokolů z jednání o návrzích zákonů o celostátním referendu v Poslanecké ...
  • Diskurzivní analýza předvolebních kampaní populistických stran v ČR 

   Hruška, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   V předčasných volbách do poslanecké sněmovny 2013 uspěla v České republice hned dvě populistická hnutí - ANO a Úsvit přímé demokracie. Tato práce se věnuje analýze populismu těchto hnutí. Mezi klíčové otázky patří, jakým ...
  • Etnický konflikt a mezinárodní organizace: konflikty v Bosně a Kosovu 

   Lanková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Bakalářská práce se zaměřuje na roli mezinárodních organizacích v tzv. nových válkách. Prostřednictvím dvou konfliktů devadesátých let 20. století se soustředí na otázku, jak mezinárodní společenství přistupovalo k etnickým ...
  • Filosofický revizionismus v Československu mezi lety 1956-1968 

   Chramosta, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá marxistickým myšlením v Československu mezi lety 1956- 1968, konkrétně marxistickým humanismem. Po XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956 a kritice stalinského období byly ...
  • Frakce Rudé armády a Rudé brigády: komparace strategického jednání 

   Hatalová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
  • Indie a Pákistán: Bezpečnostní dilema? 

   Vinš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   India and Pakistan: Security dilemma? Abstract The Bachelor thesis is focused on the india-pakistan conflict and answers the question if it's existence is a result of the reaslist concept of security dilemma. According to ...
  • Islamofobie a český veřejný prostor. Recepce aféry karikatur 

   Sláma, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   V teoretické části této práce bude nejprve vymezen pojem islamofobie na základě zahraniční i české odborné literatury. Východiskem pro tuto definici bude mimo jiné koncept "nové xenofobie" Pavla Barši a také komparace mezi ...
  • Islamofobie a český veřejný prostor. Recepce aféry karikatur a vraždy Theo van Gogha 

   Sláma, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   V teoretické části student vymezí pojem islamofobie na základě zahraniční i české odborné literatury. Východiskem mu bude mimo jiné koncept "nové xenofobie" Pavla Barši a také komparace mezi historickým antisemitismem a ...
  • Komparace rozvojové politiky OSN a EU: případ boje s chudobou. 

   Mavlyutova, Gulnara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the UN and the EU models of development cooperation, with emphasis on helping to overcome poverty. It focuses on several aspects: historical development, institutional framework, and management ...
  • Komparace sovětské a americké propagandy za druhé světové války 

   Chrz, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Cílem této bakalářské práce je skrze propagandistické plakáty Sovětského svazu a Spojených států, produkovaných za druhé světové války, nahlédnout do myšlenkových mechanismů daných společností. Vycházím z předpokladu, že ...
  • Memory, narrative and politics 

   Reichelová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   (česky) V této práci analyzuji současné politiky paměti na základě jejich časové orientace vůči konceptu konce dějin. K této analýze využiji teorie vnímání času a sociální dimenze identity Henriho Bergsona a Jean-Paul ...
  • Mírový proces v Izraelsko-palestinském konfliktu 

   Málková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Bakalářská práce se zaměří na vývoj a průběh mírových jednání v izraelsko- palestinském konfliktu. V teoretické části se bude snažit nastínit základní vymezení pojmu mír a jeho možné formy, společně s reflexí jejich ...
  • Nacionalismus a demokratizace: Možnosti a limity jugoslávské demokratické alternativy 

   Žaba, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Práce se zabývá problémem propojení procesu demokratizace s národní mobilizací na případu bývalé Jugoslávie. V první části se autor vyrovnává s napětím mezi demokracií a nacionalismem a současně nastiňuje okamžiky, kdy se ...
  • Náhorní Karabach v otázce zahraniční politiky a státnosti. Případová studie kvazistátu 

   Křikava, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Cílem práce je zjištění, jestli může Náhorní Karabach jednat autonomně z hlediska vnitřní a vnější suverenity a zda existuje karabašská identita. Práce pojedná dané téma jako jednopřípadovou studii s aplikací konceptu ...
  • Násilí a politično 

   Svorník, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Hlavním tématem této práce je vývoj, jakým prošly stát a násilí pod vlivem procesů globalizace a privatizace, vrcholících na počátku jedenadvacátého století. Zdůrazněna je Weberova definice státu jako monopolu legitimního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV