• Analýza neokonzervativní argumentace pro válku v Iráku a její proměny (1991 - 2005) 

   Defence status: DEFENDED
   Homolková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 25. 3. 2009
  • Citizenship Rhetorics in Bosnia and Herzegovina: Enacting Citizenship and Nationality in a Divided Country 

   Defence status: DEFENDED
   Chrzová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Barbora Chrzová Rétorika občanství v Bosně a Hercegovině: Ustanovení občanství a národnosti v rozdělené zemi Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rétorickou rovinou občanství v Bosně a Hercegovině. Rozporovaná legitimita ...
  • Český neonacismus: srovnání celostátní a lokální perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Debata o ženských kvótách v české politice 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlasová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   The main subject of this thesis is the attitude of political parties to the implementation of gender quotas and their approach to feminism as well. The thesis looks at the differences between the opinions of individuals, ...
  • Die Jungen Nationaldemokraten a Dělnická mládež: ovlivnění a inspirace u mládežnických organizací krajní pravice 

   Defence status: DEFENDED
   Dytrych, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem občanského sdružení Dělnická mládež, jediného mládežnického sdružení stojícího u krajně pravicové strany v České republice. Je provedena analýza zkoumající vznik, vývoj, rozložení ...
  • Diskursivní analýza debat o celostátním referendu v České republice 1989-2014 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Diplomová práce se zabývá českými parlamentními debatami o celostátním referendu od roku 1989 až do roku 2014. Mapuje vývoj debat na základě stenoprotokolů z jednání o návrzích zákonů o celostátním referendu v Poslanecké ...
  • Diskurzivní analýza předvolebních kampaní populistických stran v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Two populist movements - ANO and Úsvit přímé demokracie - were successful in the by-election for the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. Using several tools of the discourse analysis, this paper ...
  • Etnický konflikt a mezinárodní organizace: konflikty v Bosně a Kosovu 

   Defence status: DEFENDED
   Lanková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Bakalářská práce se zaměřuje na roli mezinárodních organizacích v tzv. nových válkách. Prostřednictvím dvou konfliktů devadesátých let 20. století se soustředí na otázku, jak mezinárodní společenství přistupovalo k etnickým ...
  • Filosofický revizionismus v Československu mezi lety 1956-1968 

   Defence status: DEFENDED
   Chramosta, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The diploma thesis deals with Marxist philosophy in Czechoslovakia between 1956 and 1968, it focuses especially on Marxist humanism. The XX. Congress of the Communist Party of the Soviet Union in 1956 and the Khrushchev's ...
  • Frakce Rudé armády a Rudé brigády: komparace strategického jednání 

   Defence status: DEFENDED
   Hatalová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
  • Indie a Pákistán: Bezpečnostní dilema? 

   Defence status: DEFENDED
   Vinš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   India and Pakistan: Security dilemma? Abstract The Bachelor thesis is focused on the india-pakistan conflict and answers the question if it's existence is a result of the reaslist concept of security dilemma. According to ...
  • Islamofobie a český veřejný prostor. Recepce aféry karikatur 

   Defence status: DEFENDED
   Sláma, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   The theoretical part of the thesis will define the concept of Islamophobia on the basis of foreign and Czech literature. Starting point will be, inter alia, Pavel Barša's concept of the "new xenophobia" as ...
  • Islamofobie a český veřejný prostor. Recepce aféry karikatur a vraždy Theo van Gogha 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sláma, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   V teoretické části student vymezí pojem islamofobie na základě zahraniční i české odborné literatury. Východiskem mu bude mimo jiné koncept "nové xenofobie" Pavla Barši a také komparace mezi historickým antisemitismem a ...
  • Komparace rozvojové politiky OSN a EU: případ boje s chudobou. 

   Defence status: DEFENDED
   Mavlyutova, Gulnara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá OSN a EU modely rozvojové spolupráce, a to s důrazem na pomoc v boji s chudobou. Zaměřuje se na několik aspektů: historický vývoj, institucionální rámec a management poskytování pomoci. ...
  • Komparace sovětské a americké propagandy za druhé světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Chrz, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Cílem této bakalářské práce je skrze propagandistické plakáty Sovětského svazu a Spojených států, produkovaných za druhé světové války, nahlédnout do myšlenkových mechanismů daných společností. Vycházím z předpokladu, že ...
  • Memory, narrative and politics 

   Defence status: DEFENDED
   Reichelová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   In this paper I will analyze contemporary politics of memory on the basis of their temporal orientation face to face to the end of history. I will follow on the one hand theories of perception of time in regards of social ...
  • Mírový proces v Izraelsko-palestinském konfliktu 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Bakalářská práce se zaměří na vývoj a průběh mírových jednání v izraelsko- palestinském konfliktu. V teoretické části se bude snažit nastínit základní vymezení pojmu mír a jeho možné formy, společně s reflexí jejich ...
  • Nacionalismus a demokratizace: Možnosti a limity jugoslávské demokratické alternativy 

   Defence status: DEFENDED
   Žaba, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   This thesis is concerned with the relation of the democratization process and the national mobilization in the case of former Yugoslavia. In the first part, the author deals with the tension between democratization and ...
  • Náhorní Karabach v otázce zahraniční politiky a státnosti. Případová studie kvazistátu 

   Defence status: DEFENDED
   Křikava, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   The objective of this thesis is to determine whether Nagorno-Karabakh can act autonomously with respect to internal and external sovereignty and whether a sense of Nagorno-Karabakh identity exists. The subject will be ...
  • Násilí a politično 

   Defence status: DEFENDED
   Svorník, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Hlavním tématem této práce je vývoj, jakým prošly stát a násilí pod vlivem procesů globalizace a privatizace, vrcholících na počátku jedenadvacátého století. Zdůrazněna je Weberova definice státu jako monopolu legitimního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV