• Analýza projektu MF DNES: studenti čtou a píší noviny 

   Defence status: DEFENDED
   Doskočilová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Práce se zabývá analýzou projektu na podporu mediální gramotnosti studentů středních škol. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s mediálním ...
  • Kühnův dětský sbor - obraz nové PR strategie v médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Tématem předkládané bakalářské práce je Kühnův dětský sbor a (efektivita) jeho marketingová a PR strategie před nástupem nového vedení a po jeho nástupu. Za využití kvantitativní obsahové analýzy je zkoumán dopad této ...
  • Mediální obraz českého výtvarného umění v Událostech v kultuře na ČT Art 

   Defence status: DEFENDED
   Vičarová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   The diploma thesis entitled "Media Image of Czech fine arts in Události v kultuře on ČT Art" covers the theme of Czech fine arts and its media image within the cultural and news program Události v kultuře on ČT Art. The ...
  • Mediální obraz Davida Černého a jeho tvorby v českém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Kušiaková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce "Mediální obraz Davida Černého a jeho tvorby v českém tisku" se snaží zachytit mediální obraz současného českého kontroverzního umělce ve vybraných periodikách, tvořený jak samotnými médii, tak i jeho ...
  • Mediální obraz pražských soukromých galerií v deníku Mladá fronta, resp. Mladá fronta Dnes v letech 1990-1992 

   Defence status: DEFENDED
   Lebedová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 21. 1. 2015
   Předkládaná bakalářská práce Mediální obraz pražských soukromých galerií v deníku Mladá fronta, resp. Mladá fronta Dnes v letech 1990-1992 se zabývá zobrazením pražské výtvarné scény v tomto celostátním deníku v období ...
  • Mediální reflexe českého pavilonu na EXPO 2015 v českém a italském tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Roubíčková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Diplomová práce se zabývá mediální reflexí pavilonu České republiky na poslední proběhnuvší světové výstavě v českých a italských tištěných denících. Do výzkumného vzorku obsahové analýzy bylo zařazeno 12 deníků (Hospodářské ...
  • Mediální reflexe současné české architektury v českém periodickém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Zahrádková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   The bachelor thesis "Media reflexion czech contemporary architecture in czech periodical" deals with research media representation contemporary czech architecture in daily newspapers Pravo, Lidove noviny and ...
  • Overovanie faktov post hoc v mediálnych obsahoch 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubičková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   This diploma thesis deals with the post hoc fact-checking of media content (fact-checking after the text has been published). It focuses primarily on user's fact-checking and on fact- checking organizations. Both types of ...
  • Porovnání mediální komunikace a propagace předních českých aukčních síní a světových aukčních siní Sotheby's a Christie's v letech 2010 - 2016 

   Defence status: DEFENDED
   Žížala, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá mediální komunikací prostřednictvím nových technologií, konkrétně vybraných sociálních sítí Facebook a Instagram, v oblasti aukčního trhu s uměním. Zkoumány jsou přední české aukční domy 1. Art ...
  • Reprezentace výtvarného umění v Událostech v kultuře během prvních dvou let vysílání programu ČT art (srpen 2013 - srpen 2015) 

   Defence status: DEFENDED
   Lebedová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Hlavním tématem předkládané diplomové práce je role médií ve společnosti s ohledem na vztah médií, společnosti a kultury. Cílem práce je přehodnocení vybraných problémů, vycházejících z kritické teorie médií a společnosti, ...
  • Vizuální umění ve veřejném prostoru se zaměřením na jeho prezentaci ve vybraném periodickém tisku v obdobi 2005-2015 na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Předmětem této práce je představit vizuální umění ve veřejném prostoru na území České republiky. Úvodem této práce se věnuji pojmu umění, pojmu umění vizuálního a pojmu veřejné prostředí. Nachází se zde výběr a přiblížení ...
  • Využitie rozšírenej reality v médiách a reklame 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubičková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   V bakalárskej práci sa venujem téme rozšírenej reality a jej použitia v médiách a v reklame. Mojim cieľom je poskytnúť teoretické poznatky o technológii rozšírenej reality, o jej pozícií v rámci mediálnych štúdií a o jej ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV