• Bilaterální asymetrie aktivity svalů dolní končetiny při základním pohybu tance Cha-cha-cha. 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrášek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   1 Abstrakt Cílem této práce bylo popsat míru bilaterální asymetrie svalové aktivity dolních končetin v pohybové aktivitě tance Cha-cha-cha a zjistit původ bilaterální asymetrie svalové aktivity dolních končetin. Rozdíl ve ...
  • Direkcionální asymetrie aktivity svalů horní končetiny a zad při nátahu luku; implikace pro bioarcheologii 

   Defence status: DEFENDED
   Véle, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 7. 2020
   This theses explores muscle activity during bow draw. The goal of his study is to evaluate whether muscle activity corresponds with increase in mechanical robusticity of the left humerus found in mezolithic osteological ...
  • Evoluční aspekty vzniku bipedie u homininů 

   Defence status: DEFENDED
   Pinterová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Práce pojednává o lidské bipedii, jí předcházejícímu lokomočnímu chování a možných důvodech jejího vzniku. Prostřednictvím nálezu Ardipithecus ramidus ramidus, který se svým datováním blíží rozdělení vývojové větve šimpanzů ...
  • Evoluční vývoj homininů na plio-pleistocenní hranici ve vztahu k výšce těla 

   Defence status: DEFENDED
   Garciová, Rosana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Výška postavy je hlavním charakteristickým rysem člověka. Sama o sobě může být proměnlivá ke vztahu k prostředí. Vývoj výšky je především dán geneticky, ale z části je ovlivněn i vnějším prostředím. Evoluční pohled je velmi ...
  • Faktory ovlivňující ontogenezi robusticity kostry u nedospělých jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Königová, Viktória (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Measures of bone robusticity are used in order to reconstruct habitual activity of past populations. The aim of this bachelor thesis is to summarize the development of bone biomechanical properties and to create an overview ...
  • Histologie kostní tkáně v antropologických aplikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Valíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Kost je tvrdá mineralizovaná struktura tvořící oporu těla. Její histologické uspořádání tvoří kostní buňky (osteoblasty, osteocyty, osteoklasty) a mezibuněčná hmota. Uspořádání kosti se u obratlovců liší. Můžeme rozlišovat ...
  • Lokomoce, termoregulace a růstové faktory v proporcích dolní končetiny v evoluci člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Čerevková, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Cílem práce bylo uvést přehled vlivu lokomoce, klimatu, prostředí a růstových faktorů na proporce dolní končetiny v kontextu evoluce člověka. V práci zkoumáme způsob lokomoce raných homininů (Orrorin, Ardipithecus), ...
  • Odhad biomechanických parametrů transverzálních průřezů stehenní kosti u nedospělých jedinců: efekt anatomické lokalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Čerevková, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Různé techniky ohraničení vnější a vnitřní hranice plochy hutné kostní tkáně (manuální, automatická, semiautomatická) nebo jejich kombinace mohou přinášet rozdílné hodnoty biomechanických (CSG) parametrů z transverzálních ...
  • Osteobiografie raně středověkého bojovníka z Pohanska 

   Defence status: DEFENDED
   Fikar, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Cílem této práce bylo sestavit osteobiografický profil dvou jedinců z raně středověké lokality Kostice-Zadní hrúd, kteří byli na základě hrobové výbavy identifikovaní jako bojovníci. Abychom si udělali představu o raně ...
  • Proporce dolní končetiny a energetická nákladnost lokomoce lidí svrchního pleistocénu 

   Defence status: DEFENDED
   Hora, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Previous studies proposed that Neandertals had one third higher energetic cost of locomotion than anatomically modern humans. Greater cost of locomotion could disadvantage Neandertals in competition with anatomically modern ...
  • Rekonstrukce vlivu mletí obilí na svalovou aktivitu horní končetiny 

   Defence status: DEFENDED
   Struška, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Interpretation of changes of humeral asymmetry during the Holocene period was based on the analysis of upper limb muscle activity during cereal grinding using the saddle quern and rotary quern. The aim of the diploma thesis ...
  • Role živočišné stravy v evoluci homininů 

   Defence status: DEFENDED
   Kamínková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
  • Rozložení hutné kostní tkáně u stehenní a holenní kosti: odhad error ranges u CSG parametru 

   Defence status: DEFENDED
   Schuplerová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   V analýze rozložení hutné kostní tkáně jsou porovnávané průřezy dlouhé kosti lokalizovány v určitých procentech biomechanické délky (BML) kosti. Pokud neznáme BML kosti, musí být místo průřezu odhadnuto. Ve studii Sládek ...
  • Schopnost házení v evoluci člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Struška, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Cílem bakalářské práce je popis vzniku kosterních znaků, které charakterizují habituálně házející jedince a zhodnocení využitelnosti těchto znaků ve výzkumu minulých populací. Bakalářská práce rovněž shrnuje poznatky o ...
  • Stopy jako ukazatele vlastností homininů a anatomicky moderních lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Morvová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Práce se zabývá studiem stop anatomicky moderních lidí a jejich předků - homininů. Srovnáváme otisky nohou anatomicky moderního člověka a šimpanze Bonobo (Pan paniscus) a shrnujeme jejich charakteristické rysy, které ...
  • Tafonomické procesy ovlivňující zbarvení tvrdé tkáně během dekompozice těl: vliv kovů 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Cílem této bakalářské práce je seznámit se s procesy, jakými kovy ovlivňují zbarvení kostní tkáně a zubů během dekompozice těla. Bakalářská práce rovněž shrnuje poznatky o důvodech přítomnosti kovů na tělech zemřelých. ...
  • Tafonomické změny periosteálních povrchů na kostře horních končetin: Pohansko, 2. kostel 

   Defence status: DEFENDED
   Salavová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The preservation of the bones and their appearance depends on the conditions in which the individual was buried. The aim of the diploma thesis was to explore protocols, quantify periosteal changes and try to interpret them. ...
  • Ukazatele hmotnosti na kostře nedospělých jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Volejníková, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Tělesná hmotnost jeden ze základní charakterizujících znaků člověka, který se využívá v mnoha antropologických odvětvích a pomocí něhož lze zkoumat chování a prostředí nejen současných, ale i minulých populací. Tato práce ...
  • Vliv fyziologicky kontrolované motoriky na biomechanické vlastnosti geometrie průřezů dlouhých kostí. 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Mechanická zátěž ovlivňuje geometrické vlastnosti transverzálního průřezu kosti (CSG). Cílem této diplomové práce bylo zkoumat integrálním experimentem vztah mezi lokomočními parametry a parametry geometrie průřezu dlouhých ...
  • Výpovědní hodnota kostry pro rekonstrukci aktivity na příkladu lukostřelby 

   Defence status: DEFENDED
   Véle, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Skeletal remains of anatomically modern humans could be a source of informations about movement activities carried out during life. Archery was an important activity for our ancestors and it is an activity that can leave ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV