• Genderová témata v současném izraelském filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Meytuv, Asya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Jméno autora: Asya Meytuv Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta, Nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 Obor: Filologie - hebraistika, magisterské studium prezenční Název práce: "Genderová témata v ...
  • Hebrejský knihtisk v Praze 1512 - 1672 

   Defence status: DEFENDED
   Sixtová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   The aim of the submitted dissertation is to offer a complete bibliographical list of the documented Hebrew and Yiddish production of Prague Jewish printing houses between 1512 and 1672. The list is based on an original and ...
  • Ikonografie a tradiční židovské prameny díla Marca Chagalla: vitraje v nemocnici Hadasa Ejn Kerem v Jeruzalémě 

   Defence status: DEFENDED
   Glacová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Cílem práce je rozbor zdrojů a symboliky vitrají Marca Chagalla (1887-1985) v synagoze fakultního zdravotnického centra Hebrejské univerzity Hadaśa v Jeruzalémě. První kapitola pojednává o historii vitrají, jejich vzniku, ...
  • Izraelská národní identita v písních No'omi Šemer 

   Defence status: DEFENDED
   Kuželová, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Tato práce si klade za cíl zachytit motivy izraelské národní identity v písňových textech izraelské textařky a skladatelky Noʿomi Šemer (1930-2004) z jejího tvůrčího období do roku 1967. První kapitola pojednává o dějinách ...
  • Joachim Pollak (1798-1879): K roli rabína v třebíčské židovské obci 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Smolík, Tobiáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   This B.A. thesis is a case study, contributing toward the understanding to the nineteenth-century rabbinate in Moravia. It is based on a unique convolute of Hebrew correspondence of R. Joachim Pollak (1798-1879) who served ...
  • Koncept dybuka v raně novověké aškenázské židovské kultuře: Popis exorcismu v Mikulově (1696) 

   Defence status: DEFENDED
   Lhotová, Žaneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The aim of this thesis is introduction and analysis of the concept of dybbuk in early modern Ashkenazi culture with a focus on a specific story describing exorcism in Nikolsburg. The first chapter summarizes the historical ...
  • Moderní české překlady hebrejské Bible 

   Defence status: DEFENDED
   Czvalinga, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Present Thesis focuses on the modern Czech translations of the Hebrew Bible. As the first modern translation we consider Jan N. Hejčl's translation of the Old Testament from years 1914-1925. All translations of the entire ...
  • Postavení Židů v právních knihách Svaté říše římské ve středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Holeček, Kajetán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Present Thesis focuses on legal position of Jews in the Holy Roman Empire. As main sources are used legal books of the Holy Roman Empire and Jewish legal sources: regulations of the Jewish communities ) and responsa of ...
  • Pražští rabíni přelomu 19. a 20. století: K charakteru pražského rabinátu 

   Defence status: DEFENDED
   Hokrová, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The bachelor thesis focuses on individual rabbis acting in Prague between the years of 1870 and 1938. This period outstands as crucial for development of Jewish society mainly because of the many changes that took place, ...
  • Role náboženského práva v právním systému Státu Izrael: Koncept "vázané ženy" (aguna) 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá úlohou židovského náboženského práva v právním systému státu Izrael. Jejím cílem je poukázat na zvláštnost izraelského právního systému, do kterého bylo inkorporováno židovské náboženské ...
  • Židovské spolky v Praze v období před 2. sv. válkou 

   Defence status: DEFENDED
   Roos, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   This B.A. thesis is describing the activitiesof Jewish societies-organizationsin Prague in the period from the establishment of Czechoslovakia in 1918, toSeptember 1938 whenthe Munich Agreementwas concludedand the subsequent ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV