• Genderová témata v současném izraelském filmu 

   Meytuv, Asya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Jméno autora: Asya Meytuv Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta, Nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 Obor: Filologie - hebraistika, magisterské studium prezenční Název práce: "Genderová témata v ...
  • Hebrejský knihtisk v Praze 1512 - 1672 

   Sixtová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Cílem práce je předložení kompletního bibliografického soupisu dokumentované hebrejské a jidiš produkce pražských židovských tiskáren mezi lety 1512 a 1672. Soupis je založen na původním detailním popisu identifikovaných ...
  • Ikonografie a tradiční židovské prameny díla Marca Chagalla: vitraje v nemocnici Hadasa Ejn Kerem v Jeruzalémě 

   Glacová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Cílem práce je rozbor zdrojů a symboliky vitrají Marca Chagalla (1887-1985) v synagoze fakultního zdravotnického centra Hebrejské univerzity Hadaśa v Jeruzalémě. První kapitola pojednává o historii vitrají, jejich vzniku, ...
  • Izraelská národní identita v písních No'omi Šemer 

   Kuželová, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Tato práce si klade za cíl zachytit motivy izraelské národní identity v písňových textech izraelské textařky a skladatelky Noʿomi Šemer (1930-2004) z jejího tvůrčího období do roku 1967. První kapitola pojednává o dějinách ...
  • Joachim Pollak (1798-1879): K roli rabína v třebíčské židovské obci 19. století 

   Smolík, Tobiáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   This B.A. thesis is a case study, contributing toward the understanding to the nineteenth-century rabbinate in Moravia. It is based on a unique convolute of Hebrew correspondence of R. Joachim Pollak (1798-1879) who served ...
  • Koncept dybuka v raně novověké aškenázské židovské kultuře: Popis exorcismu v Mikulově (1696) 

   Lhotová, Žaneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The aim of this thesis is introduction and analysis of the concept of dybbuk in early modern Ashkenazi culture with a focus on a specific story describing exorcism in Nikolsburg. The first chapter summarizes the historical ...
  • Moderní české překlady hebrejské Bible 

   Czvalinga, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá moderními českými starozákonními překlady. Za první moderní překlad považujeme překlad Starého zákona J. N. Hejčla z let 1914-1925. Do práce jsou zahrnuty všechny překlady celého kánonu ...
  • Postavení Židů v právních knihách Svaté říše římské ve středověku 

   Holeček, Kajetán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Bakalářská práce se věnuje tématu právního postavení Židů ve Svaté říši římské. Čerpá především z právních knih a z obecních nařízení židovských komunit ) a respons Meʾira z Rothenburgu. V rámci tohoto tématu se práce ...
  • Role náboženského práva v právním systému Státu Izrael: Koncept "vázané ženy" (aguna) 

   Sedláková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá úlohou židovského náboženského práva v právním systému státu Izrael. Jejím cílem je poukázat na zvláštnost izraelského právního systému, do kterého bylo inkorporováno židovské náboženské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV