• Antonín Jan Kelský - kněz a kazatel 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Tato práce se věnuje Antonínu Janu Kelskému - kazateli, jenž působil ve Smečně a v Kněževsi u Rakovníka a sbírce jeho svátečních kázání, která vyšla ve dvou svazcích v letech 1732 a 1734. Předmětem práce budou zejména texty ...
  • Barokní legendy a kulty panenských mučednic 

   Defence status: DEFENDED
   Kráčmarová, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   5 Abstract The theme of my thesis is baroque legends and cults of virgines capitales. The introduction into the topic is covered by three chapters dedicated to hagiography, baroque literature and baroque piety. This general ...
  • Dětství v zrcadle barokních zázraků 

   Defence status: DEFENDED
   Věchtová, Irena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Dětství v zrcadle barokních zázraků Diplomová práce usiluje zachytit obraz dětství v barokních zázračných vyslyšeních. Pracuje s obsáhlým vzorkem případů, který byl získán z několika českých a moravských poutních míst ...
  • Jan Ferdinand ze Schönfeldu jako osobnost 18. a 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Weissová, Nina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
  • Josef Schiffner jako autor legend počátku 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Weissová, Nina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   AJ The aim of this thesis is to introduce and put in to context literary work of Josef Schiffner. In this thesis I made a comparison of legends from Bohuslav Balbín, which is considered as Schiffner's exemplar, legends ...
  • Knihovna Státního zámku Litomyšl. Dějiny knihovního fondu, analýza a katalogizace jeho největší části 

   Defence status: DEFENDED
   Večeře, Vít (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Předmětem zájmu této diplomové práce je knihovna Státního zámku Litomyšl, která vznikla především jako produkt činnosti státních institucí ve 2. polovině 20. století svozem knih z okolních památkových objektů, školských ...
  • Milešov nad Vltavou - namlouvání, svatební obřady z pohledu původních tradic a zvyků od konce 19. století do roku 1940 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Daniela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Milešov nad Vltavou - dating, wedding ceremonies from the point of view of the original traditions and customs from the end of 19 century till 1940 Preliminary content: The aim of the work is attaining the knowledge of our ...
  • Národopis na jihozápadě Čech v Českém lidu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis is focused on folkloristic work in Domažlicko, Klatovsko and Sušicko at the end of especially in journal Český lid, published 1891- - estate of Čeněk Zíbrt, the editor of the journal. folklore, ethnographers, ...
  • Negatívny obraz židovstva v slovenskej literatúre v 18. a 19. storočí 

   Defence status: DEFENDED
   Pastuszek, Ján (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The thesis is focused on negative stereotypes of Jews in slovak literature in the 18th and 19th centuries. In the introduction of the thesis, we deal with an ethnic condition in Hungary in the 18th and 19th century, mainly ...
  • Piotr Skarga a jeho dielo Kazania Sejmowe 

   Defence status: DEFENDED
   Pastuszek, Ján (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Práca sa zameriava predovšetkým na osobu poľského jezuitského kazateľa Piotra Skargu a jeho najznámejšie dielo z roku 1597. V úvodnej časti sa zaoberáme oblasťou Poľsko litovskej únie na prelome 16. a 17. storočia s bližším ...
  • Pojetí vztahů mezi mužem a ženou v mravněvýchovném prozaickém cyklu Šimona Lomnického z Budče 

   Defence status: DEFENDED
   Bednaříková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   V této diplomové práci je pojednáno o životě a díle předbělohorského básníka, prozaika a dramatika Šimona Lomnického z Budče s přihlédnutím k dobové kritice. Blíže je představen jeho mravněvýchovný cyklus, zejména spis ...
  • Porovnání písňového obsahu Šteyerova a Svatojanského kancionálu v kontextu dobových proměn zbožnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Boukal, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The goal of this work is a comparison of Šteyer's Kancionál český and Kancionál svatojanský, which declares Kancionál český as its main source. The mutual points are seeked as well as Hymnology, hymnary, religious song, ...
  • Práce českých folkloristů a etnografů přelomu 19. a 20. století na Chodsku a porovnání jejich příspěvků do Zíbrtova Českého lidu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Bakalářská práce je zaměřena na práci folkloristů na Chodsku především na přelomu 19. a 20. století s přihlédnutím k dřívější sběratelské práci v dané oblasti reprezentované především B. Němcovou. K tomu jsou uvedeny ...
  • Přijetí Miguela de Cervantese v českých zámeckých knihovnách v období od 17. století do začátku 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Cílem této bakalářské práce je dílo Miguele de Cervantese a jeho přijetí v českých zámeckých knihovnách. Součástí je ovšem také neméně důležitá autorova biografie a krátké představení děl, které se do českých zemí nejvíce ...
  • Rodinné vztahy z pohledu kramářských písní 

   Defence status: DEFENDED
   Plešková, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na kramářské písně s rodinnou tematikou a porovnává je s dobovou realitou rodin v 18. a 19. století. Popisuje se zde historie rodin, její funkce, výchovné prostředky a také především sociálně ...
  • Slovesné projevy nepomucenské úcty zachycené svatojanským dotazníkem Viléma Bitnara 

   Defence status: DEFENDED
   Boukal, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Cílem této práce je zmapovat slovesné projevy (legendy, písně, modlitby apod.) nepomucenské úcty v českých zemích tak, jak je zachytil dotazník Výboru svatojanského redigovaný Vilémem Bitnarem, který byl rozesílán do českých ...
  • Srovnání Kroniky české Václava Hájka z Libočan a Poselkyně starých příběhů českých Jana Beckovského 

   Defence status: DEFENDED
   Koucká, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Resumé Tato práce srovnává dvě díla starší české literatury - Kroniku českou od Václava Hájka z Libočan a první díl barokní kroniky Poselkyně starých příběhů českých od Jana Františka Beckovského. Srovnání jasně ukázalo, ...
  • Srovnání sběrů z Kladska u Josefa Štefana Kubína a Jaromíra Jecha 

   Defence status: DEFENDED
   Kudláčková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Výchova dětí a rodičů v kramářských písních a kázáních doby pobělohorské 

   Defence status: DEFENDED
   Baloghová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 1. 2009
   Práce se zabývá otázkami výchovy v kramářských písních a kázáních doby pobělohorské; zkoumá, jakým způsobem je v obou žánrech prezentován ideální vztah mezi rodiči a dětmi, kdo nebo co tyto vztahy narušuje a jaké místo ...
  • Zázračná vyslyšení v "Pražském Velikém a Malém…" od Emerica à S. Stephano a "Vůdci cesty…" Damascena Marka 

   Defence status: DEFENDED
   Věchtová, Irena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The Depiction of Miracles in "Pražské veliké a malé…" by Emericus à S. Stephano and "Vůdce cesty…" by Damascen Marek This Bachelor's thesis is concerned with the topic of miraculously answered prayers. It compares the book ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV