• Askeze východní a západní mnišské tradice zaměřená na evangelijní rady v díle Tomáše kardinála Špidlíka 

   Defence status: DEFENDED
   Láznička, Viktor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   The aim of the thesis is to compare the Eastern and Western Christian ascetic practices focused on obedience, chastity and poverty, i.e. the evangelical counsels, in the work of Cardinal Špidlík. It is exactly Špidlík's ...
  • Biblické základy ekologickej špirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Beňušková, Lucia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   RESUMÉ Diplomová práca Biblické základy ekologickej špirituality, je pokusom odpovedať na potrebu skúmať znamenia čias - devastáciu životného prostredia v dnešnej dobe, spôsobenú odcudzeným vzťahom človeka k prírode, ...
  • Bůh jako Otec v díle kardinála Tomáše Špidlíka, SJ 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Jiří Matěj (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The bachelor thesis entitled "God as Father in the Writings of Cardinal Tomáš Špidlík, SJ" provides a description and analysis of those writings of Cardinal Tomáš Špidlík,SJ that deal with God's Fatherhood. The introductory ...
  • Charismata, jejich rozlišování a poslání v živote Církve 

   Defence status: DEFENDED
   Prívara, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Diplomová práce zkoumá a rozvíjí jeden z mnoha darů Ducha svatého, které Katolická Církev má jako poklad, a to jsou charismata. Mnohokrát se v Církvi anebo ve světě při použití pojmu charismata lze setkat s negativním ...
  • Duchovní doprovázení v salesiánské řeholní komunitě 

   Defence status: DEFENDED
   Rybecká, Ludmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Diplomová práce "Duchovní doprovázení v salesiánské řeholní komunitě" se nejprve pokouší zmapovat některá možná pojetí duchovního doprovázení, tak jak ho vnímají současní autoři, a potom na základě církevních dokumentů ...
  • Environmentálna zodpovednosť domácnosti a jej vplyv na sociálne vzťahy 

   Defence status: DEFENDED
   Labašová, Andrea (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Anotácia v slovenskom jazyku: Cieľom práce je zistiť, či existuje prepojenosť medzi environmentálnou zodpovednosťou a sociálnymi vzťahmi. Na základe ekologických a teologických textov sa pokúsime analyzovať problematiku ...
  • Etika médií. Mediální prezentace vybrané zprávy napříč českými médii 

   Defence status: DEFENDED
   Raddová, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Diplomová práce Etika médií s podtitulem Mediální prezentace vybrané zprávy napříč českými médii je složena ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Obě se věnují problematice mediální komunikace, prezentace a etiky ...
  • Etika zahrady 

   Defence status: DEFENDED
   Javorská, Michala (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Diplomová práce s názvem "Etika zahrady" si klade za cíl seznámit čtenáře s ekologicko-etickou problematikou a s úzce související otázkou po místě člověka ve světě. Především je však jejím úkolem představit ekologicko-etický ...
  • Hledání spirituální roviny na mateřské (rodičovské) dovolené 

   Defence status: DEFENDED
   Esterková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   The objective of this thesis is to find any spiritual elements when raising children in today's society. This thesis contains three chapters, the second of which being the most significant. In this chapter elements which ...
  • Hledání Ukřižovaného u svatého Františka skrze kříž ze San Damiana 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Hledání Ukřižovaného u svatého Františka skrze kříž ze San Damiana. Anotace Setkání s Ukřižovaným je konstitutivním bodem spirituality svatého Františka z Assisi. Cílem této práce je hlouběji pochopit Františkovo vnímání ...
  • Kult Ježíše jako dítěte a jeho chvála dítěte v reflexi vybraných pramenů 

   Defence status: DEFENDED
   Pohunek, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Kult Ježíše jako dítěte a jeho chvála dítěte v reflexi vybraných pramenů Michal Pohunek Resumé Protože Ježíš stavěl dítě jako vzor přijetí Božího království, lidé se v každé době dějin křesťanského myšlení snažili postavit ...
  • Mariánská spiritualita Benedikta XVI. 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Working in its first part introduces the basic points of Marian spirituality. It shows her sources in the Old and New Testaments. The following are presented and analyzed its theological basis and are also compared various ...
  • Mystická cesta sv. Terezie od Ježíše: reflexe v českém prostředí od roku 1900 do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Bušková, Magda (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Svatá Terezie od Ježíše, španělská mystička 16. století a reformátorka karmelitánského řádu, představuje ve svých dílech nauku o vnitřní modlitbě a všech jejích stupních na základě své osobní zkušenosti života s Bohem. ...
  • Podoby lásky v próze Jozova Hanule. Teologická interpretace uměleckého textu 

   Defence status: DEFENDED
   Hojdová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Podoby lásky v próze Jozova Hanule [rukopis] : Teologická interpretace uměleckého textu : diplomová práce / Barbora Hojdová ; vedoucí práce: Karel Sládek. -- Praha, 2013. -- 54 s. Abstrakt Práce se zabývá teologickou ...
  • Pohled na křesťanskou askezi a její význam pro duchovní život podle Sv. Terezie od Ježíše 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bušková, Magda (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
  • Pohled na křesťanskou askezi a její význam pro duchovní život podle Sv. Terezie od Ježíše 

   Defence status: DEFENDED
   Bušková, Magda (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Záměrem práce je seznámit s pojetím křesťanské askeze a jejího významu pro duchovní život podle sv. Terezie od Ježíše. Positum práce je vymezeno třemi hlavními díly sv. Terezie: Život, Cesta dokonalosti a Vnitřní hrad. ...
  • Pojetí svobody u Nikolaje Berďajeva 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Resumé diplomové práce POJETÍ SVOBODY U NIKOLAJE BERĎAJEVA Katedra teologické etiky a spirituální teologie KTF UK v Praze Vedoucí práce: ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. Vypracoval: Vojtěch Šimek rok 2010 Předložená práce ...
  • Porovnání spirituality Františka z Assisi a Jana Boska 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Cílem diplomové práce s názvem Porovnání spirituality Františka z Assisi a Jana Boska je najít společné rysy následování Ježíše Krista u sv. Jana Boska a sv. Františka z Assisi. Práce hledá odpovědi na otázky, zda je ...
  • Radostná svatost - spiritualita S. M. Braita v jeho životě a díle 

   Defence status: DEFENDED
   Diviš, Patrick (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 1. 2011
   Bibliografická citace: Radostná svatost [rukopis] : Spiritualita S. M. Braita v jeho životě a díle : diplomová práce / Patrick Diviš ; vedoucí práce: Karel Sládek. -- Brno 2010. -- 85 s. Radostná svatost - Spiritualita S. ...
  • Religiozita ruského anarchismu v 19. století a Petr Alexejevič Kropotkin 

   Defence status: DEFENDED
   Zborníková, Andrea (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Diplomová práce si klade za úkol zkoumat dva silné pojmy - religiozitu a anarchismus - které jsou často vnímány spíše jako pojmy, které jsou si vzájemně hodně vzdálené, až téměř protikladné. Tato práce však upozorní, že ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV