• Cílený politický marketing na českém internetu: komparativní studie 

   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Práce praktického charakteru je věnována cílenému politickému marketingu českých politických stran ve volbách v roce 2014. Zkoumána byla výhradně komunikace stran na sociální síti Facebook, přičemž komunikace vybraných ...
  • Diferenciace žáků na úrovni druhého stupně ZŠ 

   Brunerová, Senta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Práce se zabývá problematikou diferenciace žáků na úrovni druhého stupně základních škol zejména ve vztahu ke spravedlivému a rovnému přístupu ke vzdělání. Zaměřuje se na historii organizace školství na úrovni druhého ...
  • Heterogenní sídelní oblasti Hlavního města Praha 

   Huráňová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce je zaměřena na vnímání městského prostoru a hledání optimálního životního prostředí ve městě. Na základě kritiky homogenního prostoru a teorií urbanistů Jana Gehla a Kevina Lynche se zabývám oblastmi, které v ...
  • Hip hop, město a identita: Rap jako postindustriální městská zkušenost na příkladu vybraných alb 

   Jelínková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Cílem předložené bakalářské práce je ukázat, jak populární kultura reprezentuje socio-kulturně- ekonomicko-politický kontext, ve kterém vzniká. Práce se zaměřuje na hiphopovou kulturu, zasazuje ji do kontextu postindustriálního ...
  • Integrace Francouzů žijících v Praze 

   Burianová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Spolu s migrací cizinců do České republiky vyvstává otázka jejich integrace do české společnosti. Práce se věnuje tématu integrace Francouzů žijících v Praze. Na základě 14 rozhovorů analyzuje jejich život s důrazem na ...
  • Masový turismus jako problém - sociokulturní problematika v evropském kontextu 

   Šimůnková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The goal of this bachelor thesis is to show, how does the tourism industry affects social and culture aspects of local communities and how it affects life at those places in general. For analysis, I have chosen three ...
  • Mezinárodní migrace nezletilých bez doprovodu do ČR a jejích integrace do většinové společnosti 

   Cojocaru Zahorková, Vanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Bakalářská práce nastiňuje pozadí fenoménu nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice. Česká republika patří do skupiny tranzitních zemí, přes které nezletilí cizinci cestují do jejich cílové země. Důsledkem je ...
  • Městský turismus a jeho sociální a ekonomické aspekty 

   Mazák, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tato pnice je rozdelena na dye casti, teoretickou a vYzkumnou. Teoreticka cast se zabYva vybranYmi tematy modemiho masoveho turismu s durazem na mestsky turismus a jeho socialni a ekonomicke aspekty. VybranYmi tematy jsou ...
  • Narcismus jako diagnóza naší doby? 

   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   (in English): The main question of the text is what is the possible way of the influence of cultural narcissism to mental health and well being of individuals. The hypothesis is stated, that cultural narcissism can have a ...
  • Občanská participace v urbánním plánování 

   Barešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The diploma thesis is devoted to the process of public involvement in urban renewal projects. Based on available citizen participation and social movement theoretical concepts I analyze three cases of local civic ...
  • Obrazy jednoho sídla: Nymburk očima svých obyvatel 

   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce Obrazy jednoho sídla: Nymburk očima svých obyvatel se zabývá tím, proč se lidé ve městě chovají různým způsobem. Práce vychází z přístupu behaviorální geografie, který je v této práci konkrétněji zastoupen ...
  • Otázka přirozenosti v kontextu české mediální diskuse o podobě porodu 

   Veverková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Předmětem této práce je analýza českého mediálního diskursu o podobě porodu se zaměřením na užívání pojmu přirozenost. České porodnictví je ovlivněno dědictvím z doby socialismu a postupně se mění na porodnictví západního ...
  • Park Na Solidaritě - design veřejného prostoru a jeho vliv na život v sousedství 

   Barešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   V bakalářské práci se věnuji vlivu městského prostředí na sociální život obyvatel s přihlédnutím k designu prostoru. Poukazuji na vliv typu zástavby městského prostoru a podoby veřejných prostranství na navazování sousedských ...
  • Pole české nezávislé "indie" kultury, její produkce a distribuce 

   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   (česky) Bakalářská práce má za cíl studovat specifika pole současné české indie hudební subkultury. V teoretické části definuje pojem indie a nabízí několik rozdílných náhledů, jak může být tento moderní trend alternativní ...
  • Politika nulové tolerance v Duchcově a Litvínově jako (společnost polarizující) politika disciplinace 

   Matysová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   V diplomové práci se zabývám politikou nulové tolerance v její teoretické, evidované a aplikované perspektivě. Nahlížím ji jako disciplinační politiku, jež vede k polarizaci společnosti a následnému prohlubování problémů. ...
  • Politika nulové tolerance v Duchcově a Litvínově jako (společnost polarizující) politika disciplinace 

   Matysová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   V diplomové práci se zabývám politikou nulové tolerance v její teoretické, evidované a aplikované perspektivě. Nahlížím ji jako disciplinační politiku, jež vede k polarizaci společnosti a následnému prohlubování problémů. ...
  • Slumy jako důsledek urbanizace chudoby v Africe 

   Černá, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Tato práce se zabývá otázkou slumů v Africe se zaměřením na její východní oblast. První část přináší informace o základních bodech této problematiky v teoretické rovině, kdy převážně využívá zahraniční publikace. Konkrétně ...
  • Sociální bydlení v Praze 

   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Cílem diplomové práce bylo zmapovat, jak funguje sociální bydlení v Praze a přispět k hodnocení efektivnosti opatření. Ve studii bylo analyzováno 15 městských částí Prahy se zaměřením na proces a podmínky výběru nájemníka ...
  • Specifika romského životního stylu 

   Poppová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Cílem této práce je postihnout některá specifika životního stylu Romů v České republice. Práce má jak teoretické tak empirické zaměření. V teoretické části se věnuje teoretickým východiskům tématu, dále tématu romského ...
  • Trvale udržitelný rozvoj ve východních a západních městech v Evropě 

   Frolíková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním rozdílných environmentálních postojů v evropských městech a je zaměřena na komparaci postojů k životnímu prostředí ve městech západní a východní Evropy. Práce je rozdělena na teoretickou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV