• Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelářová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 11. 2009
   Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere Tereza Šindelářová The study deals with observations of ionospheric effects of convective storms in the troposphere, ...
  • Bariéry rozvoje využívání větrné energie v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Lukeš, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Rozvoj využívání větrné energie je souhrn procesů, které jsou podmíněny řadou různorodých faktorů. Jejich povaha a síla působení se v čase mění a vyvíjí. U každé lokality, regionu nebo státu lze charakterizovat řadu faktorů, ...
  • Bioklima Liberce 

   Defence status: DEFENDED
   Rubáš, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Diplomová práce přináší vybrané studie z oblasti humánní bioklimatologie. Zpracovány jsou desetileté řady (2001-2010) těchto meteorologických prvků: průměrné denní teploty vzduchu, průměrné denní rychlosti větru, denní ...
  • Charakter advekce a vymezení klimatických sezon 

   Defence status: DEFENDED
   Pekař, Bronislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Charakter advekce a vymezení klimatologických sezon Diplomová práce se zabývá vymezením klimatických sezon v závislosti na teplotě a směru větru v hladině 850 hPa. Teoretická část se zabývá metodami vymezování ročních ...
  • Chyby a opravy měření atmosférických srážek 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáček, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   V předkládané práci je řešena problematika systematických chyb, které vznikají při měření srážek. Vlivem těchto chyb dochází k podhodnocování srážkových úhrnů. Velikost ztrát může dosahovat v naší zeměpisné oblasti i desítek ...
  • Dlouhodobé trendy rychlosti větru v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Stryhal, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • ENSO a přírodní katastrofy v pohořích Cordillera Blanca a Cordillera Negra, department Ancash, Peru 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlík, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • Hodnocení georeliéfu jako faktoru ovlivňujícího větrné poměry 

   Defence status: DEFENDED
   Šůstková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V práci bylo provedeno hodnocení georeliéfu jako faktoru ovlivňujícího větrné poměry na Zlínsku. Práce je členěna do několika kapitol. V původních čtyřech kapitolách jsou uvedeny základní informace o větrné energii. ...
  • Hodnocení kontinentality podnebí, pokus o novou metodu 

   Defence status: DEFENDED
   Czepiecová, Miriam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Hodnocení kontinentality podnebí, pokus o novou metodu Táto bakalárska práca sa zaoberá termickou kontinentalitou podnebia Európy a podrobnejšie a zvlášť aj Českej republiky. Na začiatku sú uvedené rôzne definície ...
  • Klimatické a fenologické poměry observatoře Tušimice 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   The thesis is aimed at climatological, agroclimatological and phenological conditions at Tušimice observatory during 45 years of observations (1968-2012) on basis of meteorological and phenological data by using statistical ...
  • Klimatologická charakteristika babího léta 

   Defence status: DEFENDED
   Treml, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
  • Klimatologické hodnocení sucha na území Čech a Moravy v letech 1875-2002 

   Defence status: DEFENDED
   Blinka, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   The thesis arose with the support of the project "Long-term changes in the regime of occurrence of extreme drought in Czechia". The drought evaluation was based on 8 weather stations which were chosen according to the ...
  • Kontinentalita klimatu ve vztahu k radiačním a cirkulačním faktorům 

   Defence status: DEFENDED
   Janušková, Miriam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Témou tejto diplomovej práce je meranie kontinentality klímy a zhodnotenie vzťahu medzi rôznymi indexmi termickej a ombrickej kontinentality. Všetky indexy sú znázornené na vytvorených mapách kontinentality na území Európy ...
  • Meteorologické faktory ovlivňující riziko lesních požárů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnalová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   The aim of my work is to clarify the meteorological conditions which lead to forest fires and create a formula that would assessed the fire hazard on the basis of forecast of meteorological parameters. Main parts of this ...
  • Období, ve kterém převládají dny bez slunečního svitu jako charakteristická část zimy v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Opatrná, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Ombrická kontinentalita v Evropě a České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Mikolášková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Optimální vymezení letních prázdnin z klimatologického hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Kothan, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Smyslem práce je navrhnout postup, jak nalézt prázdninové období s kvalitním počasím, které by tak bylo vhodné k trávení volného času v přírodě. Prázdniny byly hodnoceny podle teploty vzduchu, slunečního svitu a srážek. ...
  • Podnebí Norska jako faktor ovlivňující cestovní ruch 

   Defence status: DEFENDED
   Lhotka, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Tato bakalářská práce popisuje ty prvky norského podnebí, které mají bezprostřední vliv na lidské aktivity v přírodě. V této práci je kladen důraz na režim slunečního svitu vzhledem k astronomickým a meteorologickým faktorům. ...
  • Režim slunečního svitu v Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Schovánková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Režim výskytu búrok na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Kontrošová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   4 Abstract The subject matter of my thesis is the regime of thunderstorm occurrence in Slovakia. In the theoretic part of my work, I deal with thunderstorm categorization, condition of its creation and development and with ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV