Now showing items 1-20 of 23

  • Agent-based modeling of dual currency economy 

   Defence status: DEFENDED
   Vlk, Bořivoj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   1 Abstrakt Práce popisuje blízký vztah mezi Dynamickým programováním zpětnovazebním učením, na příkladu modelu oběhu dvou měn. Dynamické programování je metodologickým základem pro popis rovnovážných stavů monetárních ...
  • Analysis of the effect of lowest price criterion in the selection process of public procurement 

   Defence status: DEFENDED
   Blahová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Verejné obstarávanie je zložitý proces, priamo upravený právnym rámcom verejných zakázok Českej republiky, ktorý presne definuje rôzne postupy zadávania. Táto práca sa zameriava procesom výberu, v rámci ktorého sa ...
  • Barriers to entry in public procurement: Evidence from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Prucek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Hlavním cílem této studie je odhalit efekt potenciálních bariér vstupu na marži dodavatelů veřejných zakázek na trhu s elektřinou a plynem v České republice. Dále se tato práce pokouší odhalit klíčové determinanty ovlivňující ...
  • Bid Protests in Public Procurement: Czech Case 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvěd, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Mechanismy napadení soutěže o veřejné zakázky poskytují možnost dohledu nad procesy jejich udělování. Pokud jsou správně nastaveny, tyto mechanismy zlepšují jak ex-ante, tak ex-post účinnost vypsaných výběrových řízení. ...
  • Bidding patterns in public procurement auctions 

   Defence status: DEFENDED
   Kožíšek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Trh veřejných zakázek a tendry na výběr jejich dodavatelů je těžké ana- lyzovat pomocí běžných ekonometrických modelů, díky jejich různorodosti a nedostatku kompletních informací. Tato práce rozšiřuje možnosti ekonometrick- ...
  • Cross-border public procurement 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Možnost dodavatelů ucházet se o veřejné zakázky ve všech členských zemích Evropské unie je neoddělitelnou součástí Evropského jednotného trhu. V zájmu podpory přeshraničního zadávání dochází v posledních letech ke snaze o ...
  • Detection of bid rigging - theoretical and empirical analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   This thesis is a case study examining Czech public procurement in medi- cal machinery industry. It proposes and applies several practical methods for identifying risk of bid rigging, such as: frequency analysis of participation ...
  • Determinants of Claims Satisfaction in Insolvency Proceedings in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Pařízek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Tato práce se zabývá hledáním determinant uspokojenosti pohledávek věřitelů v insolvenčních řízeních v České republice, k čemuž využíváme unikátní dataset sestavený z mikrodat z insolvenčního rejstříku, obchodního rejstříku, ...
  • Digital currencies: Analysis of Bitcoin demand 

   Defence status: DEFENDED
   Janota, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   This thesis examines motives of demand for digital currency Bitcoin. We estimate transaction and speculative motives of Bitcoin users and their impact on the emerging digital currency. We analyze Bitcoin data and argue ...
  • Efficiency of Public Procurement in Transport Infrastructure 

   Defence status: DEFENDED
   Pátek, Dalibor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Cílem této práce je zhodnotit vliv členství v Evropské unii a vybraných institucí na efektivitu veřejných zakázek v silniční a železniční infrastruktuře. Zhodnotíme jak výstupovou efektivitu (růst silniční a železniční ...
  • Evaluation of Macroeconomic forecasting accuracy 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato práce se zabývá predikcemi růstu reálného HDP. Práce obsahuje analýzu predikcí publikovaných OECD, IMF, Evropskou komisí a Ministerstvem financí České republiky mezi lety 2000 a 2010. Hlavním přínosem práce je srovnání ...
  • Expenditures of Public Institutions on Purchase of Goods and Services 

   Defence status: DEFENDED
   Krečmer, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The main goal of this thesis is to analyse the expenditures and public procure- ments of fifteen municipalities and all of the ministries of the Czech Republic during the years 2009-2011. The main core is in analysis of ...
  • Methods of Public Property Sales in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Titl, Vítězslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   The aim of this work is to compare common methods of public property sales in the Czech Republic - it compares sales through public auction with sealed-bid auction. Public auctions with more regulated publicity standards ...
  • Oligopoly Markets in Virtual Economy 

   Defence status: DEFENDED
   Tran Quang, Tuan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce bude zaměřena na Virtuální trh světa WoW, zejména se zaměřím na chování Monopolistů a Oligopolistů na tomto trhu a pokusím se ověřit jejich cenovou politiku se známými mikroekonomickými modely. Tato práce ukáže, že ...
  • Political connections in public procurement: a supply side analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Počarovský, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   1 Abstrakt Trh veřejných zakázek tvořící významný podíl HDP České republiky představuje instituci s vysokým korupčním potenciálem. Dary politickým stranám mohou být použity jako indikátor nepřímé vazby mezi politickými ...
  • Portfolio diversification on P2P loan markets 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Tato práce prezentuje způsoby, jakými mohou investoři sestavit optimální portfolio na on-line peer-to- peer úvěrové platformě. Práce vychází ze standardní teorie portfolia, kterou aplikuje na unikátní data obsahující 886 ...
  • Public investments and election cycle - microeconomic analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Duraj, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Tato práce je věnována veřejným zakázkám. Náš soubor dat se skládá z 58 ne- jvětších obcí v České republice a naše časové období je 2017-2018. V současných zdrojích dat není delší časové období k dispozici. Velmi podrobně ...
  • Public Procurement of homogeneous goods: Czech Republic case study 

   Defence status: DEFENDED
   Soudek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 10. 2013
   The goal of this thesis is to show that institutional and procedural characteristics are affecting the final price of the public procurement. In order to be able to compare the tenders among each other, only public procurement ...
  • Public Procurement of homogeneous goods: Czech Republic case study 

   Defence status: DEFENDED
   Soudek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Cílem této práce je ukázat, že institucionální a procedurální charakteristiky veřejné zakázky ovlivňují její výslednou cenu. Aby bylo možné zakázky porovnávat, byly k analýze vybrány pouze veřejné zakázky na homogenní ...
  • Public procurement of mobile network operators services 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá veřejnými zakázkami na služby mobilních operátorů a analýzou institucionálních a procedurálních znaků, které umožňují veřejným zadavatelům dosahovat nižší ceny, než dosahují běžní spotřebitelé. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV