• Agent-based modeling of dual currency economy 

   Vlk, Bořivoj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   1 Abstrakt Práce popisuje blízký vztah mezi Dynamickým programováním zpětnovazebním učením, na příkladu modelu oběhu dvou měn. Dynamické programování je metodologickým základem pro popis rovnovážných stavů monetárních ...
  • Analysis of the effect of lowest price criterion in the selection process of public procurement 

   Blahová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Verejné obstarávanie je zložitý proces, priamo upravený právnym rámcom verejných zakázok Českej republiky, ktorý presne definuje rôzne postupy zadávania. Táto práca sa zameriava procesom výberu, v rámci ktorého sa ...
  • Barriers to entry in public procurement: Evidence from the Czech Republic 

   Prucek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Hlavním cílem této studie je odhalit efekt potenciálních bariér vstupu na marži dodavatelů veřejných zakázek na trhu s elektřinou a plynem v České republice. Dále se tato práce pokouší odhalit klíčové determinanty ovlivňující ...
  • Bid Protests in Public Procurement: Czech Case 

   Nedvěd, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Mechanismy napadení soutěže o veřejné zakázky poskytují možnost dohledu nad procesy jejich udělování. Pokud jsou správně nastaveny, tyto mechanismy zlepšují jak ex-ante, tak ex-post účinnost vypsaných výběrových řízení. ...
  • Bidding patterns in public procurement auctions 

   Kožíšek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Trh veřejných zakázek a tendry na výběr jejich dodavatelů je těžké ana- lyzovat pomocí běžných ekonometrických modelů, díky jejich různorodosti a nedostatku kompletních informací. Tato práce rozšiřuje možnosti ekonometrick- ...
  • Detection of bid rigging - theoretical and empirical analysis 

   Marečková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   This thesis is a case study examining Czech public procurement in medi- cal machinery industry. It proposes and applies several practical methods for identifying risk of bid rigging, such as: frequency analysis of participation ...
  • Determinants of Claims Satisfaction in Insolvency Proceedings in the Czech Republic 

   Pařízek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Tato práce se zabývá hledáním determinant uspokojenosti pohledávek věřitelů v insolvenčních řízeních v České republice, k čemuž využíváme unikátní dataset sestavený z mikrodat z insolvenčního rejstříku, obchodního rejstříku, ...
  • Digital currencies: Analysis of Bitcoin demand 

   Janota, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato práce se zabývá motivy poptávky po digitální měně Bitcoin. Odhaduje význam transakčních a spekulativních motivů uživatelů a jejich vliv na vývoj vznikající digitální měny. Na základě zkoumání transakčních a obchodních ...
  • Efficiency of Public Procurement in Transport Infrastructure 

   Pátek, Dalibor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Cílem této práce je zhodnotit vliv členství v Evropské unii a vybraných institucí na efektivitu veřejných zakázek v silniční a železniční infrastruktuře. Zhodnotíme jak výstupovou efektivitu (růst silniční a železniční ...
  • Evaluation of Macroeconomic forecasting accuracy 

   Polák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato práce se zabývá predikcemi růstu reálného HDP. Práce obsahuje analýzu predikcí publikovaných OECD, IMF, Evropskou komisí a Ministerstvem financí České republiky mezi lety 2000 a 2010. Hlavním přínosem práce je srovnání ...
  • Expenditures of Public Institutions on Purchase of Goods and Services 

   Krečmer, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Hlavním cílem této práce je zanalyzovat výdaje a veřejné zakázky patnácti měst a všech ministerstev České Republiky během let 2009-2011. Jádrem je analýza toho co jsou soutěžitelné výdaje a jaké procento z nich je vysoutěženo ...
  • Methods of Public Property Sales in the Czech Republic 

   Titl, Vítězslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Cílem této práce je srovnat běžné metody prodeje veřejného majetku v České republice - práce srovnává prodej veřejnou dražbou a prodej obálkovou metodou. Veřejné dražby, které mají striktněji danou povinnost zveřejňovat ...
  • Oligopoly Markets in Virtual Economy 

   Tran Quang, Tuan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce bude zaměřena na Virtuální trh světa WoW, zejména se zaměřím na chování Monopolistů a Oligopolistů na tomto trhu a pokusím se ověřit jejich cenovou politiku se známými mikroekonomickými modely. Tato práce ukáže, že ...
  • Political connections in public procurement: a supply side analysis 

   Počarovský, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   1 Abstrakt Trh veřejných zakázek tvořící významný podíl HDP České republiky představuje instituci s vysokým korupčním potenciálem. Dary politickým stranám mohou být použity jako indikátor nepřímé vazby mezi politickými ...
  • Portfolio diversification on P2P loan markets 

   Polák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Tato práce prezentuje způsoby, jakými mohou investoři sestavit optimální portfolio na on-line peer-to- peer úvěrové platformě. Práce vychází ze standardní teorie portfolia, kterou aplikuje na unikátní data obsahující 886 ...
  • Public Procurement of homogeneous goods: Czech Republic case study 

   Soudek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Cílem této práce je ukázat, že institucionální a procedurální charakteristiky veřejné zakázky ovlivňují její výslednou cenu. Aby bylo možné zakázky porovnávat, byly k analýze vybrány pouze veřejné zakázky na homogenní ...
  • Public Procurement of homogeneous goods: Czech Republic case study 

   Soudek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 10. 2013
   Cílem této práce je ukázat, že institucionální a procedurální charakteristiky veřejné zakázky ovlivňují její výslednou cenu. Aby bylo možné zakázky porovnávat, byly k analýze vybrány pouze veřejné zakázky na homogenní ...
  • Public procurement of mobile network operators services 

   Polák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá veřejnými zakázkami na služby mobilních operátorů a analýzou institucionálních a procedurálních znaků, které umožňují veřejným zadavatelům dosahovat nižší ceny, než dosahují běžní spotřebitelé. ...
  • Reinforcement learning in Agent-based macroeconomic model 

   Vlk, Bořivoj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Utilizing game theory, learning automata and reinforcement learning concepts, thesis presents a computational model (simulation) based on general equilibrium theory and classical monetary model. Model is based on interacting ...
  • Vendor lock-in in IT procurement 

   Duraj, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Práce se zabývá vendor lock-inem ve veřejných zakázkách na informační a komunikační technologie (ICT), zkoumá ho obecně a teoreticky řeší, jak by se mu dalo předcházet. Hlavním cílem práce je zjistit, zda některá kritéria ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV