• Dynamika vírů v supravodičích 

   Defence status: DEFENDED
   Šindler, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Experimental and numerical investigation of quantum turbulence in He II 

   Defence status: DEFENDED
   Varga, Emil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Supratekuté 4 He (He II) je kvantová tekutina ktorej prúdenie je silne ovplyv- nené kvantovo-mechanickými javmi. Táto dizertačná práca predstavuje experi- mentálne a numerické štúdium turbulentného prúdenia v He II - tzv. ...
  • Experimental Investigation of Quantum Turbulence in Superfluid 4He 

   Defence status: DEFENDED
   Chagovets, Tymofiy (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 9. 2008
  • Interakce laserového záření a stopovacích částic v kapalném heliu 

   Defence status: DEFENDED
   Hodic, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Práce nejprve v úvodu shrnuje základní poznatky z oblasti mechaniky tekutin, odvození Navierových-Stokesových rovnic, zavedení Reynoldsova čísla a jeho význam a zásadní odvození Stokesova vzorce, vyjadřujícího působení ...
  • Investigation of cryogenic helium flows using mechanical oscillators 

   Defence status: DEFENDED
   Schmoranzer, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
  • Kvantované víry v supratekutém He II 

   Defence status: DEFENDED
   Šindler, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Properties of superconductors in the terahertz frequency region 

   Defence status: DEFENDED
   Šindler, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   0����� ���������� �� ��������������� �� ��� ��������� ��������� ������ ������� ������ ������� ����������� ���������� �� ��� ����������� ������� ����������� ����� ����� �������� ������� ����� ��������� 0���������� ���������� ...
  • Quantum turbulence in superfluid helium studied by particle tracking velocimetry visualization technique 

   Defence status: DEFENDED
   Duda, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   ◆á③❡✈ ♣rá❝❡✿ ❑✈❛♥t♦✈á t✉r❜✉❧❡♥❝❡ ✈ s✉♣r❛t❡❦✉té♠ ❤é❧✐✉ st✉❞♦✈❛♥á ✈✐③✉❛❧✐③❛✲ ↔♥í♠✐ ♠❡t♦❞❛♠✐ ❆✉t♦r✿ ❘◆❉r✳ ❉❛♥✐❡❧ ❉✉❞❛ ❑❛t❡❞r❛✿ ❑❛t❡❞r❛ ❢②③✐❦② ♥í③❦ý❝❤ t❡♣❧♦t ❱❡❞♦✉❝í✿ ♣r♦❢✳ ❘◆❉r✳ ▲❛❞✐s❧❛✈ ❙❦r❜❡❦✱ ❉r❙❝✳ ❆❜str❛❦t✿ ❖s❝✐❧❛↔♥í ...
  • Second sound as a tool to study quantum turbulence generated by superflow of He II 

   Defence status: DEFENDED
   Varga, Emil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Druhý zvuk jako nástroj pro studijum kvantové turbulence generované prouděním supratekuté složky He II Abstract Tekuté hélium sa pod teplotou 2.17 K za tlaku nasýtených pár stáva supratekutým. Hydrodynamika takejto tekutiny ...
  • Steady state and decay of quantum turbulence generated in channel flows and detected by second sound attenuation 

   Defence status: DEFENDED
   Varga, Emil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Steady state and decay of quantum turbulence generated in channel flows and detected by second sound attenuation Bc. Emil Varga Abstrakt Kvantová turbulencia je študovaná v supratekutom 4 He za klasického prúdenia. Turbulencia ...
  • Studium oscilačních proudění vizualizací 

   Defence status: DEFENDED
   Pilcová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Studium proudění normálního a supratekutého helia pomocí vibrujícího křemenného krystalu 

   Defence status: DEFENDED
   Doškářová, Pavla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Type-II thin film superconductors studied by terahertz radiation 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Title: Type-II thin film superconductors studied by terahertz radiation Author: RNDr. Roman Tesař Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. Consultant: RNDr. Jan ...
  • Vibrující křemenný krystal jako nástroj pro studium proudění kryokapalin 

   Defence status: DEFENDED
   Schmoranzer, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
  • Visualization of selected flows of superfluid helium using solid hydrogen tracer particles 

   Defence status: DEFENDED
   Duda, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 5. 2013
   Daniel Duda Visualization of selected flows of superfluid helium using solid hydrogen tracer particles 4 Název práce: Vizualizace vybraných proudění supratekutého hélia s využitím částic pevného vodíku Autor: Bc. Daniel ...
  • Visualization of selected flows of water and cryogenic helium using tracer particles 

   Defence status: DEFENDED
   Pilcová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Techniky vizualizace proudění jsou v současnosti využívány pro výzkum proudění kryogenního helia. Metody planární laserové anemometrie a sledování stopovacích částic, jež se v minulosti ukázaly jako velice užitečné v mnoha ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV