Now showing items 1-20 of 44

  • Algoritmy detekce obchodních dokumentů podle šablon 

   Defence status: DEFENDED
   Michalko, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou a návrhom systému pre automatické rozpoznávanie dokumentov. Systém spracuje dokument a prevedie ho do textovej podoby, pričom musí byť zachovaná informácia o pôvodnej polohe slova v ...
  • Algoritmy detekce obchodních dokumentů podle šablon 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Michalko, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou a návrhom systému pre automatické rozpoznávanie dokumentov. Systém spracuje dokument a prevedie ho do textovej podoby, pričom musí byť zachovaná informácia o pôvodnej polohe slova v ...
  • Analytický modul pro systém Videolytics 

   Defence status: DEFENDED
   Pechman, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Název práce: Analytický modul pro systém Videolytics Autor: Petr Pechman Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., Katedra softwaro- vého inženýrství Abstrakt: ...
  • Application for automatic recognition of textures in map data 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šípoš, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This work has aimed to implement an easy-to-use application which can be used to navigate through aerial imagery, assign sections of this image for different classes. Based on these category assignments the application can ...
  • Automatic creation of charts from open datasets 

   Defence status: DEFENDED
   Novelinka, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   V posledných rokoch sa na internete začali vo veľkej miere objavovať otvorené datasety. Túto situáciu možno pripísať rôznym faktorom ako zmeny legislatív po celom svete, ktoré sa snažia dosiahnuť transparenciu vládnych ...
  • Automatizace hierarchických experimentů 

   Defence status: DEFENDED
   Babka, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Ciel'om tejto práce je navrhnút' a implementovat' aplikáciu potrebnú k vytvoreniu hierarchického experimentu. V tejto práci uvádzame presnú definíciu hierarchického experimentu a analyzujeme jeho schopnosti. Princíp ...
  • Construction of time-space trajectories from multimodal data 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbáček, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 6. 6. 2023
   With the growth of public camera recordings and video streams in recent years, there is an increasing need for automatic processing with limited human input. An important part of the process is detecting moving objects in ...
  • Data Preprocessing Strategies in Imbalanced Data Classification 

   Defence status: DEFENDED
   Haluška, Radovan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   Learning from imbalanced data has been a research topic studied for many years. There are two main approaches used today - data-level and algorithm- level methods. We set out to study resampling methods which belong to the ...
  • Demonstrační aplikace vyhodnocování dotazu v relační algebře 

   Defence status: DEFENDED
   Lysík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Predmetom práce je implementácia aplikácie na vyhodnotenie dotazu zapísaného v relačnej algebre a na vizualizáciu vyhodnocovania jednotlivých operácií na konkrétnych dátach. Syntax dotazov je rovnaká, ako sa vyučuje na ...
  • Demonstrační aplikace vyhodnocování dotazu v relačním kalkulu 

   Defence status: DEFENDED
   Sabol, Viliam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Predmetom práce je implementácia výukovej aplikácie, ktorá vyhodnocuje databázový dotaz v n-ticovom relačnom kalkule. Dôraz sa kladie na vizualizáciu štruktúry dotazu, krokovanie a vizualizáciu vyhodnocovania dotazu. ...
  • Diakritizace českého textu 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Boris (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Předmětem této práce je implementace aplikace pro diakritizaci textu psaného česky. Aplikace používá pro predikci hledaného slova slovník a učení. Aplikace obsahuje jednak konzolový mód, kdy je text převeden automaticky, ...
  • Domácí gastronomický poradce 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Předložená práce se zabývá sběrem receptů z Internetu, jejich uložením do databáze a následným vyhledáváním receptů podle uživatelských kritérií. Recepty mohou být získávány na základě šablon popsaných regulárními výrazy, ...
  • Editor ER diagramů s podporou převodu do relačního modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Kozelková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   The task of the work is to implement an ER diagram editor for conceptual database modeling. ER diagrams are drawn by using notation which is taught in the course of Database systems at the Faculty of Mathematics and Physics ...
  • Eliptic indexing of multidimensional databases 

   Defence status: DEFENDED
   Danko, Ondrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   In this work variation of R-tree, which hierarchically partition indexed space using minimum volume covering ellipsoids (MVCE) instead of usually used minimum bounding rectangles, is presented. Main aspects, which determine ...
  • Exploration of Multimedia Collections 

   Defence status: RECOGNIZED
   Moško, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Vyhľadávacie systémy nad multimediálnymi databázami sú určené k poskytnutiu metód a užívateľského rozhrania pre užívateľov, ktorý chcú získať konkrétne dáta z multimediálnej kolekcie. Od čias, keď sa vo vede prvý krát ...
  • Exploration of Multimedia Collections 

   Defence status: DEFENDED
   Moško, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 4. 2016
   Multimedia retrieval systems are supposed to provide the method and the interface for users to retrieve particular multimedia data from multimedia collections. Although, many different retrieval techniques evolved from ...
  • Externí metrické hašovaní pomocí D-indexu 

   Defence status: DEFENDED
   Jakl, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Cílem této práce bylo implementovat relativně novou datovou strukturu D-Index, prověřit chování této metrické přístupové metody a srovnat její efektivitu s jinými indexačními metodami. Jako referenční metody byly zvoleny ...
  • Extrakce objektů z komplexních obrazových scén 

   Defence status: DEFENDED
   Čudai, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Ciel'om práce bolo navrhnút' a implementovat' architektúru pre získavanie obrázkov z databázy na základe ručne nakresleného zadania. Vyhl'adávanie je založené na deskriptore, ktorý popisuje čierno-biely obrázok nakreslený ...
  • Face Recognition in Social Networks 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Rozpoznávání tváří je čím dál tím populárnější služba v různých obrázkových galeriích a sociálních sítích. Žádná z těchto reálných aplikací však neposkytuje uživateli možnost nastavení parametrů. Cílem této práce je vyvinout ...
  • Fraktální komprese časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Lysík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Cieľom tejto práce bolo vyhľadávanie jednorozmerných fraktálnych distribúcií v reálnych časových radoch a ich použitie na kompresiu týchto časových radov. Bola preskúmaná použiteľnosť tejto metódy na bezstratovú ako aj ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV