• Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis 

   Šrámková, Ivana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Ivana Šrámková Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Školitel - specialista: Burkhard Horstkotte, Ph.D. ...
  • Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis 

   Šrámková, Ivana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 12. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Ivana Šrámková Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Školitel - specialista: Burkhard Horstkotte, Ph.D. ...
  • Automatizace stanovení s využitím různých typů luciferázy 

   Dobrovolná, Denisa (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Denisa Dobrovolná Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: prof. Manuel Miró Název diplomové práce: Automatizace ...
  • Automatizace stanovení vybraných parametrů v hodnocení kvality pitné a užitkové vody II (rešeržní práce) 

   Ptáčková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Automatizace toxikologických testů 

   Žižková, Klára (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 15. 11. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Klára Žižková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace toxikologických testů Cílem ...
  • Automatizace toxikologických testů 

   Žižková, Klára (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Klára Žižková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace toxikologických testů Cílem ...
  • Fluorescenční detekce metsulfuron methylu v SIA systému 

   Bolinová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Petra Bolinová Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Fluorescence detection ...
  • Fluorescenční detekce metsulfuron methylu v SIA systému 

   Labaštová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 26. 3. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Petra Bolinová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Fluorescenční stanovení metsulfuron ...
  • Hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek 

   Kunovská, Klára (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Klára Kunovská Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, PhD. Konzultant: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. Název diplomové ...
  • Hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek 

   Kunovská, Klára (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 23. 3. 2018
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Klára Kunovská Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, PhD. Consultant: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. Title of ...
  • Hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek s využitím luminiscenčních analytických metod (rešerše) 

   Košková, Stanislava (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
  • Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci 

   Baďurová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 15. 11. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Kristýna Bortlová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení obsahu fenolických látek ...
  • Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci 

   Bortlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Kristýna Bortlová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení obsahu fenolických látek ...
  • Hodnocení vybraných obsahových látek v ovoci metodou HPLC-DAD-CAD 

   Košková, Stanislava (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Stanislava Košková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: Ing. Radek Vávra, Ph.D. (VŠÚO Holovousy) Název ...
  • Luminiscenční značení v imunochemické analýze (rešeršní práce). 

   Grebeníček, Lukáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
  • Monitorování liberačních testů. 

   Beran, Marek (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Marek Beran Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D Název diplomové práce: ...
  • Optimalizace HPLC stanovení klotrimazolu 

   Žáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   High-performance liquid chromatographic technique for the determination of clotrimazole and its degradation products (2-chlorophenyl)-diphenyl methanol and imidazole in the formulation Clotrimazol spray 1 % was developed. ...
  • Optimalizace SIA stanovení dakarbazinu 

   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Dakarbazin byl stanovován sekvenční injekční analýzou s chemiluminiscenční detekcí, při reakci vzorku s manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové. Optimalizovány byly objemy činidel, jejich koncentrace, průtoková ...
  • Ověření praktické aplikace paralelního SIA stanovení anorganických aniontů v reálných vzorcích povrchové vody 

   Grebeníček, Lukáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Farmaceutická fakulta v Hradci KrálovéKatedra Analytická chemie Kandidát Bc. Lukáš Grebeníček Školitel PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D Název diplomové práce: ...
  • Porovnanie a optimalizácia separácie inhibítorov P-glykoproteínu pomocou rôznych stacionárnych fáz v SIC systéme 

   Vrábelová, Dóra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytickej chémie Kandidát: Dóra Vrábelová Školiteľ: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Porovnanie a optimalizácia separácie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV