• Anatomie a funkční ekologie tropických alpínských rostlin Jižní Ameriky 

   Defence status: DEFENDED
   Gorčicová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Ve své bakalářské práci se zabývám rostlinami v páramu. V první části popisuji páramo jako unikátní prostředí ležící v tropickém pásu Jižní Ameriky ve velkých nadmořských výškách (nad 3000 m n.m.). Jedinečnost prostředí ...
  • Antropogenní vliv na biodiverzitu v komplexu Páramos de Santurban (Kolumbie) 

   Defence status: DEFENDED
   Aparicio Vásquez, Diana Libeth (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Paramo je ekosystém nacházející se pod vrcholy And, přibližně mezi 3000 a 4800 m n. m., od Venezuely do severní části Peru. Paramo zaujímá pouze 2% z celkové rozlohy těchto zemí, přesto je jeho flora nejbohatší ze všech ...
  • Diverzita lesní vegetace Českého středohoří 

   Defence status: DEFENDED
   Tydlitátová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Abstrakt Topografie milešovské části Českého středohoří představuje vhodný model pro studium prostorového rozložení diverzity a efektu ekologických faktorů na diverzitu a skladbu vegetace. Data o druhovém složení lesních ...
  • Diverzita lesních společenstev Českého středohoří 

   Defence status: DEFENDED
   Tydlitátová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Ekofyziologie rašeliništních erikoidních keříků - mrazová odolnost a aspekty vodního provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Daněk, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Předkládaná práce se zabývá sezónními změnami v odolnosti k mrazu a ve vodním provozu u keříků z čeledi Ericaceae: brusinky - Vaccinium vitis-idaea, borůvky - V. myrtillus, vlochyně - V. uliginosum a klikvy - Oxycoccus ...
  • Evolutionary processes underlying plant diversification in the tropical Andean highlands 

   Defence status: DEFENDED
   Aparicio Vásquez, Diana Libeth (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 10. 2018
   Vysoké horské polohy severních And, známé jako páramo, jsou celosvětově proslulé svojí jedinečnou, druhově bohatou květenou. Řada skupin rostlin párama prodělala velmi nedávnou a výjimečně rychlou radiaci. Tyto radiace ...
  • Faktory určující horní hranici lesa 

   Defence status: DEFENDED
   Oľhava, Rastislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Horní hranice lesa je fenomén s globálním výskytem, který představuje náhlou změnu mezi dvěma výrazně odlišnými formami vegetace, a to horským lesem a nízkou alpínskou vegetací. Ukazuje se, že primární klimatický faktor, ...
  • Funkční diverzita květů ve společenstvech alpínských rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Plachtová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 7. 2020
   Alpine environment differs from other biomes with its special abiotic conditions, which may influence local plant communities. Species composition of plant communities' changes along the altitudinal gradient. So do its ...
  • Květní biologie temperátních a tropických alpínských rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Nekola, Matyáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Mezi alpínskými ekosystémy světa jsou nejvíce odlišné tropické alpínské ekosystémy, převážně díky asezonalitě jejich klimatu. V temperátních alpíských ekosystémech dochází díky sezonalitě k výrazným změnám teplot během ...
  • Latitudinální gradient diverzity cévnatých rostlin alpínských oblastí - skutečnost nebo mýtus? 

   Defence status: DEFENDED
   Anderlová, Nikoleta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 7. 2020
   Latitudinal diversity gradient is assumed to be a general phenomenon, and therefore should also be applicable to vascular plants in alpine habitats that are specific in many aspects - especially in the high diversity and ...
  • Mechanismy šíření semen u zástupců čeledi Cactaceae 

   Defence status: DEFENDED
   Starosta, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
  • Odolnost temperátních rostlin vůči nízkým teplotám 

   Defence status: DEFENDED
   Daněk, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
  • Plant-Animal Interactions in an Inselberg Ecosystem: The Effect on Reproduction of Selected Species 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Conclusions This thesis provides detailed insight into plant-animal relationships that are involved in reproduction of inselberg species. The results are interpreted in relation to the ecosystem functioning and they also ...
  • Vliv antropogenních činností na ekosystém páramo 

   Defence status: DEFENDED
   Aparicio Vásquez, Diana Libeth (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
  • Vliv managementu na biodiverzitu lučních společenstev 

   Defence status: DEFENDED
   Payne, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV