Now showing items 1-20 of 52

  • Acoustic properties of schwa in Czech English and its relation to spelling 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabánek, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   and key words The aim of this thesis is to explore the acoustic features of the schwa vowel in the speech of Czech speakers of English and its relation to spelling. The theoretical part introduces the schwa vowel and ...
  • Akustická analýza vokálu /æ/ v české výslovnosti angličtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Šturm, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Tématem bakalářské práce je akustická analýza otevřeného předního vokálu /æ/ ve čteném projevu českých studentů angličtiny. Práce si všímá jednak rozdílů mezi českými studenty a rodilými mluvčími britské angličtiny a jednak ...
  • Asimilace znělosti v češtině rodilých mluvčích angličtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Františka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce se zaměřuje na výslovnost anglických rodilých mluvčích v češtině, konkrétně se zabývá asimilací znělosti. Teoretická část popisuje české a anglické souhlásky, řečové procesy v obou jazycích, faktory ovlivňující ...
  • Aspiration of English plosives in Czech students of English studies 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Nástup hlasivkového tónu (voice onset time, VOT) je považován za důlezitý ukazatel pro efektivní rozlišení mezi jednotlivými anglickými explozivami. Tato práce se pomocí analýzy VOT a aspirace v nahrávkách univerzitních ...
  • Assimilation of voicing in Slovak speakers of English 

   Defence status: DEFENDED
   Ortutayová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Cieľom tejto bakalárskej práce je skúmať vplyv materinského jazyka u Slovákov hovoriacich anglicky na angličtinu. Sledujeme výskyt asimilácie znelosti ako produkt jazykovej interferencie, ktorá sa objavuje v miestach ...
  • Comparing the effect of segmental and prosodic manipulations on speaker's accentedness and comprehensibility 

   Defence status: DEFENDED
   Trčková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   a klíčová slova Cílem této bakalářské práce je porovnat a prozkoumat vliv segmentálních a prozodických manipulací na sílu cizineckého přízvuku a pocit srozumitelnosti, a to prostřednictvím experimentálního výzkumu. Zvukové ...
  • The duration of stressed and unstressed vowels in English speakers of Spanish 

   Defence status: DEFENDED
   Kubánková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Hlavním tématem práce je slovní přízvuk ve španělštině a jeho akustické koreláty. Skutečnost, že se názory odborníků k tomuto tématu v posledních desetiletích liší, poukazuje na složitost jevu. Přízvuk je totiž vázaný nejen ...
  • Důvěryhodnost rodilých a nerodilých mluvčích angličtiny podle nerodilých posluchačů 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlíková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Cílem této magisterské práce je prozkoumat vliv cizineckého přízvuku na důvěryhodnost nerodilých mluvčích angličtiny. Tato práce byla inspirována studií Lev-Ari a Keysara (2010), kteří zjistili, že rodilí mluvčí angličtiny ...
  • Effect of Rhythmic Structure on the Comprehensibility of Czech English 

   Defence status: DEFENDED
   Laketić, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   and key words The aim of this thesis is to examine the effects of rhythmic structure on the comprehensibility of Czech English. The focal point of this study is a pairwise comparison perception test administered to 40 Czech ...
  • Effect of speech rhythm manipulations on speakers' credibility 

   Defence status: DEFENDED
   Rabanová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   This thesis aims to determine whether irregular rhythm of speech in English native speakers has an effect on how trustworthy they sound to listeners. Next, it aimed to determine whether university students of the English ...
  • Effectiveness of teaching English prosodic features in Czech children 

   Defence status: DEFENDED
   Vonzová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   and key words The main objective of this paper is to discover if children can acquire prosodic features of English after involving prosody-oriented instruction in the curriculum. The theoretical part of the work at first ...
  • Elektropalatografická studie asimilace znělosti u českých alveolárních exploziv 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Fonologický kontrast znělosti se zakládá na doposud plně neobjasněných fonetických korelátech, z nichž nejočividnější je přítomnost hlasivkového tónu, která je v češtině podle dosavadních poznatků klíčová. Ve snaze zachytit ...
  • Harmonicita jako možný indikátor hranic mezi segmenty v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Heranová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat harmonicitu jako indikátor hranic mezi segmenty v češtině. V naší analýze jsme se soustředili na spojení znělých a neznělých segmentů, konkrétně na spojení neznělých obstruentů a ...
  • Imitace ruského přízvuku českými mluvčími 

   Defence status: DEFENDED
   Nudga, Natalia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   (in English) Foreign accent imitation is one of the strategies used in intentional voice disguise. This thesis focuses on imitation of the Russian accent in Czech language by Czech speakers and describes the imitated accent ...
  • In-class pronunciation of Czech secondary school English teachers 

   Defence status: DEFENDED
   Fischer, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 5. 2022
   The present thesis examines in-class pronunciation of Czech secondary school English teachers in relation to the international debate about goals and models of English pronunciation teaching. The theoretical part of the ...
  • Kanonické a reálné mluvní a artikulační tempo v průběhu dialogických nahrávek 

   Defence status: DEFENDED
   Línková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   Speech tempo and its variability in Czech have been the subject of many studies, but most of them have primarily focused on monologues. In this bachelor thesis, we focus on speech tempo variability in dialogues, as well ...
  • Lingvopalatální kontakt u českých palatálních okluziv 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tématem bakalářské práce je artikulační analýza českých palatálních exploziv [ť] a [ď] pomocí elektropalatografie. Cílem této práce je analyzovat průměrnou a maximální míru lingvopalatálního kontaktu v palatální oblasti a ...
  • Linking in French Speakers of English 

   Defence status: DEFENDED
   Melišová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   This bachelor thesis aims to analyse linking phenomena in spontaneous and read speech of French native speakers. The theoretical part includes a detailed description of the linking phenomena in English and French, as well ...
  • Melodic patterning in advanced Czech students of English 

   Defence status: DEFENDED
   Hertlová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   This thesis is aiming to observe the process of acquisition of intonation in native Czech students of English on an advanced level, who were regularly and intensely exposed to English. The students were recorded reading a ...
  • Naivní a instruovaný popis hlasu 

   Defence status: DEFENDED
   Průchová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Tato práce se zabývá problematikou popisu lidského hlasu z pohledu forenzní fonetiky. V úvodu teoretické části je nejprve stručně zmíněno několik významných případů z historie tohoto oboru a nastíněn přístup soudců k hlasu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV