• Domov není jen slovo 

   Pažoutová, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Výtvarná výchova disponuje možností specifického a mnohostranného působení na rozvoj osobnosti předškolního dítěte. Tato práce si uložila za cíl prostřednictvím výtvarných technik dosáhnout rozvoje předem definovaných ...
  • Město nemusí být bludiště. Výtvarný projekt pro 1. stupeň ZŠ 

   Smetanová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 5. 2011
   Martina Smetanová Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ Diplomová práce Abstrakt Diplomová práce se zabývá využitím výtvarné výchovy ve vzdělávání dětí na prvním stupni ZŠ. V teoretické části jsou popsány různé psychologické aspekty, ...
  • Multikulturní výchova v zájmovém kroužku keramika pro pokročilé 

   Malinová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Práci jsem nazvala Multikulturní výchova v zájmovém kroužku keramika (pro pokročilé). Cílem práce je seznámit děti ze Zájmového kroužku Pokročilí s keramickou tvorbou a jejím vývojem na světových kontinentech prostřednictvím ...
  • Odívání v antických uměleckých dílech jako podklad pro výtvarné činnosti s textilem na 1. stupni základní školy 

   Kubcová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Ve své diplomové práci se zabývám činnostmi s textilem, které lze využít v hodinách výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Hlavním východiskem je pro mě Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, jeho ...
  • Příroda jako výtvarná dílna 

   Zajíčková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Tato práce je zaměřena na využití přírody ve výtvarné výchově. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá možnostmi využití přírody a přírodních materiálů ve výtvarné výchově v návaznosti na ...
  • Příroda jako výtvarná dílna 

   Plecitá, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Anotace: Diplomová práce se zabývá možnostmi propojení výtvarného umění s přírodou. Teoretická část vychází z Rámcově vzdělávacího programu, sleduje úlohu výtvarné výchovy a didaktické prostředky k dosažení stanovených ...
  • Slunce pro člověka 

   Mikysková, Milena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Bakalářská práce popisuje přípravu a realizaci výtvarného projektu, který je postaven na dvou metodických řadách. První metodická řada se věnuje barvám. Cílem metodické řady je hra s barvou a rozvoj schopnosti vnímání ...
  • Šperk a jeho místo ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy 

   Svobodová, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 1. 2012
   Svobodová, M.: Šperk a jeho místo ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy/ DP / Praha 2011 / UK, Pedf, Kat VV s. 103 Teoretická část diplomové práce obsahuje stručnou historii vývoje šperku od počátku lidstva ...
  • Šperk a ozdoba ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ 

   Dvořáková, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 5. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na téma šperku a jeho pozice ve výtvarné výchově na 1.stupni ZŠ. Teoretická část se soustředí na klasifikaci a funkci šperku. Popisuje jeho vývoj, především zachycuje změny ve šperkařské tvorbě ...
  • Textil a jeho využití pro výtvarné aktivity 

   Křížová, Milada (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 5. 2011
  • Textil a jeho využití pro výtvarné aktivity v mimoškolní činnosti 

   Kramperová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Cílem mé bakalářské práce je přiblížit klasickou pohádku dětem ve školní družině v zájmových činnostech, které jsou jednou z náplní využití volného času, tráveného ve školní družině v době po vyučování. Výchozím tématem ...
  • Tvoříme z odpadového materiálu 

   Hrstková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Cílem bakalářské práce "Tvoříme z odpadového materiálu" je vytvoření dvou metodických řad výtvarných činností s využitím odpadového materiálu z papíru a textilu pro děti předškolního věku. Práce obsahuje náměty na výtvarné ...
  • Užitá tvorba se zaměřením na textilní tvorbu na 1.st. základní školy 

   Stupková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Stupková, T.: Applied arts with a view to textile arts at junior high school /Diploma thesis/ Prague 2006 - Charles University, Faculty of Education, Department of Arts 97 pp This thesis is aimed at the theory of applied ...
  • V každém člověku je slunce - je třeba nechat ho svítit 

   Müllerová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá psychologickými aspekty lidské komunikace a oblastí emotivní složky osobnosti. Podává informace o emočních a sociálních schopnostech, jejich významu a uvádí možnosti, jak je při ...
  • "V každém člověku je slunce - je třeba nechat ho svítit" (Sokrates). Emocionální vyjadřování dítěte prostřednictvím výtvarných vyjadřovacích prostředků. Výtvarná tvorba dětí jako oblast rozvoje emotivní složky osobnosti, jako důležitý prostředek komunikace 

   Synková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   In the theoretical part this dissertation assesses the importance of emotions in life of an individual and emotional ontogenesis at pre-school level. Emotionally determining relationships and their impact on pre-school ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV