• Anglická zahraniční politika od restaurace do míru v Nijmegen 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Předkládaná diplomová práce se soustřeďuje na proměny anglické zahraniční politiky od obnovení stuartovské monarchie roku 1660 do roku 1678. Zmíněné období je sledováno zejména krále Karla II. a jeho okolí dílčí zájem se ...
  • Anglickí intelektuáli vo víre revolučného Francúzska: Interpretácia politických udalostí z pohľadu súčasníkov 

   Defence status: DEFENDED
   Borodáčová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práca sa zameriava na skúmanie otázok vplyvu Francúzskej revolúcie na vývoj politických názorov troch Angličanov, ktorí reprezentujú tri roviny pohľadu na revolučné udalosti: idealistický, radikálny a kritický. ...
  • Anglo-francouzské vztahy v období náboženských válek ve Francii v druhé polovině 16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dundrová, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 6. 2006
   "Během takřka čtyř desetiletí, mezi lety 1560 a 1598, prožili Francouzi tu nejstrašnější občanskou válku. válku bratrovražednou, doprovázenou anglickými a španělskými zásahy. válku. která však nepochybně neučinila z ...
  • Anglo-francouzské vztahy v období náboženských válek ve Francii v druhé polovině 16. století 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dundrová, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 11. 2006
   The period oť the Wars of Religion in France and the following reign of llcnry IV havc always drawn attcntion of French and ťoreign historians. All main sources and period documents have been edited. Specialized revues ...
  • Argentinská imigrační politika, 1852-1914 

   Defence status: DEFENDED
   Švepeš, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 2. 2019
   The dissertation examines Argentine immigration policy in 1852- 1914. It focuses on the immigration process itself, the attitude of the Argentine political cliques and population, the minority groups, the influence of ...
  • Benjamin Disraeli a britská imperiální politika 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošová, Romana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   ! Viktoriánská éra je zlatým obdobím britských dějin. V 70. letech 19. století byla Velká Britinie stále ještě nepopiratelnou první velmocí světa a Benjamin Disraeli měl na tomto faktu svůj podíl. Tato diplomová práce se ...
  • Bosenská krize 1908-1909 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kodet, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 2. 2009
   The Bosnian crisis is one of the most important milestones on the way to the First World War. It is because this act of Austria-Hungary totaly destroyed a chance to create a Austro-Russian rapprochement on the Balkans. ...
  • Bosenská krize 1908-1909 

   Defence status: DEFENDED
   Kodet, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   The Bosnian crisis is one of the most important milestones on the way to the First World War. It is because this act of Austria-Hungary totaly destroyed a chance to create a Austro-Russian rapprochement on the Balkans. ...
  • Britská kolonizace Jižní Afriky v první polovině 19. století 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Miler, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   V roce 1796 poprvé Britové obsadili Kapsko, někdejší nizozemskou kolonii, roku 1806 pak definitivně. Britská koloniální politika na jihu Afriky byla zprvu ovlivněna někdejší praxí nizozemské Východoindické společnosti. ...
  • Britské investice do výstavby železniční sítě v Argentině před první světovou válkou 

   Defence status: DEFENDED
   Švepeš, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Úkolem této práce bylo hledání hlavních důvodů výstavby argentinské železniční sítě a úloha, kteou zde sehrály britské investice. Popisuje ekonomickou, sociální a politickou situaci v Argentině mezi pádem Rosasova ...
  • Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795 

   Defence status: DEFENDED
   Borodáčová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 1. 2018
   This thesis is focused on the development of the English and Scottish radical reform movement in the 1790s and analyzes the relationship between the British government and the radical reformers who endeavored for introduction ...
  • Britsko-hannoverská diplomacie v závěrečných letech Velké severní války, 1714-1721 

   Defence status: DEFENDED
   Rašín, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Válka sužovala severovýchodní Evropu již 14 let. Právě v roce 1714 nastoupil hannoverský kurfiřt Jiří na britský trůn a švédský král Karel XII. se vrátil ze svého osmanského exilu. Jeho přítomnost vedla jeho nepřátele k ...
  • Čtyři plavby Kryštofa Kolumba - jejich význam pro průzkum Nového světa 

   Defence status: DEFENDED
   Levák, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Předložená bakalářská práce "Čtyři plavby Kryštofa Kolumba - jejich význam pro průzkum Nového světa" prezentuje a hodnotí problematiku námořních plaveb spojených se zámořskými objevy ve shrnujícím pojetí od počátečních ...
  • Druhá britsko-afghánská válka, její příčiny, průběh a důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Kárník, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Druhá britsko-afghánská válka byla prostředním ze tří konfliktů, které proběhly mezi lety 1839-1919 mezi Velkou Británií a Afghánistánem. Předkládaná diplomová práce mapuje genezi britsko-afghánských vztahů a jejich zhoršení, ...
  • Druhá Válka o Šlesvicko a její důsledky pro Evropu 

   Defence status: DEFENDED
   Ďásek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   (česky) Tato bakalářská práce pojednává o druhé válce o Šlesvicko coby o střetnutí, které vedlo k daleko vážnějšímu konfliktu, jakým byla prusko-rakouská válka v roce 1866, respektive prusko-francouzská válka roku 1870, ...
  • Entente Cordiale: vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě, 1898-1904. 

   Defence status: DEFENDED
   Hennlichová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 2. 2019
   The mutual Anglo-French Relations at the turn of the 19th and 20th century were complicated. The Fashoda Crisis of 1898 placed both powers at the brink of war, which was finally turned away due to the withdrawal of the ...
  • Evropské velmoci a dělení Polska 

   Defence status: RECOGNIZED
   Sautin, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 1. 2009
   I research in this study the question of the three partitions of Poland in the years 1772, 1793 and 1795, which created one of the main problems of international politics in the second half of the 18th century. This problem ...
  • Evropské velmoci a dělení Polska 

   Defence status: DEFENDED
   Sautin, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Ve své práci zkoumám otázku trojího dělení Polska v letech 1772, 1793 a 1795, které představovalo jeden z hlavních problémů mezinárodní politiky druhé poloviny 18. století. Tato otázka měla klíčový význam pro celou střední ...
  • Evropské velmoci a první dělení Polska 

   Defence status: DEFENDED
   Sautin, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Historiografie, která se týká prvního dělení Polska, 1 je svým způsobem paradoxní. Na jedné straně sama událost a její důsledky jsou jedním z nejdůležitějších problému evropské novověké historie - většina evropských států ...
  • Francie a britská pozice v Egyptě, 1882-1904 

   Defence status: DEFENDED
   Šubrtová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Když se Francie roku 1882 rozhodla nepřipojit se k britské vojenské akci v Egyptě, rozhodli se Britové v politice britsko-francouzské spolupráce více nepokračovat. Toto rozhodnutí ovlivnilo genezi vzájemných britsko-francouzských ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV