• Capitis deminutio minima 

   Defence status: DEFENDED
   Stloukalová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Capitis deminutio minima Cílem této práce je analyzovat institut nazývaný capitis deminutio minima. Nejprve se zabývám pojmem caput, který v římském právu vyjadřuje právní osobnost člověka. Ta má ve starověkém Římě tři ...
  • Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty 

   Defence status: DEFENDED
   Ullmann, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Název práce: Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty Tato práce, jejímž názvem je "Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty", představuje komplexní rozbor vývoje právní úpravy čtyř vzájemně velmi úzce souvisejících ...
  • Finanční správa římské provincie Sicílie 

   Defence status: DEFENDED
   Hejda, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   Tato práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky Římského správního a finančního práva. Tato právní odvětví blízce souvisejí s vývojem Římského státu jako takového. S jeho přeměnou z malého městského státu na stát ...
  • Ius vitae necisque 

   Defence status: DEFENDED
   Codl, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 5. 2017
   Tato práce se zabývá institutem ius vitae necisque coby jedním z oprávnění, jimiž disponoval pater familias nad členy své římské rodiny. Zaměřena je na rozsah tohoto oprávnění v jednotlivých etapách Římské říše, možnost ...
  • Komparácia trestného a civilného procesu v starovekom Ríme 

   Defence status: DEFENDED
   Kusala, Svätopluk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Mgr. Ing. Svätopluk Kusala: Comparison of criminal and civil trial in ancient Rome (Rigorous thesis) / Mgr. Ing. Svätopluk Kusala - Charles University in Prague. Faculty of Law, Department of History of Law - Supervisor: ...
  • Nabytí a ochrana držby v římském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   62 Nabytí a ochrana držby v římském právu Cílem této diplomové práce je podrobněji prozkoumat a popsat nabývání a ochranu držby v římském právu. Oba aspekty na sebe v mnohém úzce navazují a je proto vhodné zabývat se jimi ...
  • Obecné nauky římskoprávních služebností 

   Defence status: DEFENDED
   Šejdl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Služebnosti jsou jednou ze základních součástí soukromého práva a soukromoprávních vztahů. Jejich původ je možno vysledovat nikoliv pouze do samotného římského práva, ale dokonce přímo do hloubi vývoje a historie římského ...
  • Odpovědnost soudce a limity jeho rozhodování v římském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Havel, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Cílem práce je poukázat na některé právní instituty, které se nám dochovaly z římského práva a zároveň přinést některé historické poznatky k polemice o změnách současného českého soudnictví. Hlavní tématem zpracování je ...
  • Odraz římskoprávních institutů v mezinárodním právu veřejném 

   Defence status: DEFENDED
   Wendel, Teresa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   1 Abstrakt Odraz římskoprávních institutů v mezinárodním právu veřejném Mezinárodní právo je dnes vnímáno jako běžná a samozřejmá součást světových právních systémů. Avšak jeho počátky a vývoj zůstávají dodnes poněkud ...
  • Perzekuce křesťanů v antickém Římě 

   Defence status: DEFENDED
   Lenský, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 12. 2013
   1 ABSTRACT The topic of this thesis is the persecution of Christians in Ancient Rome. The paper describes historical circumstances that led to the persecution, explains the reasons and social background that made the ...
  • Politický boj plebejů v letech 494 až 287 př.n.l. a jeho odraz v ústavě římské republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Žůrek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 10. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá obzvláště zajímavým obdobím v historii římské republiky, které se nazývá konfliktem stavů. Období konfliktu stavů je charakteristické bouřlivým rozporem dvou společenských skupin soupeřících ...
  • Povolání testamentem a jiná pořízení pro případ smrti v římském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Tomanová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 11. 2015
   This rigorous thesis characterises the last will and testament in the event of death in Roman law. The first part of the thesis deals with the testament and alternative acquisitions in the event of death. The first chapter ...
  • Právní a společenské aspekty římského manželství do konce republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Zenáhlíková, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 4. 2008
  • Právní postavení ženy v římském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 3. 2017
   English abstract Legal status of women in Roman law This rigorosum thesis deals comprehensively with problematics of the position of a woman as a legal subject in the Roman law. The thesis is divided in three main chapters ...
  • Právní postavení ženy v římském právu se zaměřením na římské právo trestní 

   Defence status: DEFENDED
   Štáhlová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Právní postavení ženy v římském právu se zaměřením na římské právo trestní Abstrakt Meritem předkládané rigorózní práce je podání pokud možno uceleného systematického náhledu na problematiku právního postavení žen v římské ...
  • Právní úprava nálezu v římském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Štětinová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Cílem této práce je analyzovat římskoprávní problematiku nálezu věci, jakožto jednoho ze způsobů nabývání vlastnického práva k věci. V úvodu práce je pojednáno o některých specifikách římského vlastnictví, jeho předmětu a ...
  • Procesní lhůty v římském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Procedural Periods in Roman Law Submitted thesis is focused on chosen questions of procedural periods in Roman law. It is too focused on chosen institutes of roman procedural law. Firstly the thesis dissertates about general ...
  • Provinční a městská správa v římské provincii Dalmatia 

   Defence status: DEFENDED
   Termer, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Provincial and Municipal Administration in the Roman Province of Dalmatia. Abstract The subject of the thesis is the provincial administration and the local and municipal authorities in the Roman Province of Dalmatia from ...
  • Reformátori starovekej Sparty 

   Defence status: DEFENDED
   Klein, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 4. 2008
  • Reformy císaře Augusta 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   4 Cílem této práce je shrnout a popsat Augustův nástup k moci a jeho právní reformy v oblastech správy říše, finanční správy, vojenství, soudnictví a v oblasti rodinného práva. Je fascinující, jak se jednomu muži během ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV