Now showing items 1-20 of 121

  • Aktivizující pojetí výuky botaniky na ZŠ Odolená Voda 

   Defence status: DEFENDED
   Kalábová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Klíčová slova: metoda výuky, ekocentum, naučná stezka, terénní aktivity. Diplomová práce Aktivizující pojetí výuky botaniky na ZŠ Odolena Voda je zaměřena zejména na tvorbu naučných stezek v okolí ZŠ Odolena Voda s pracovními ...
  • Alergenní rostliny 

   Defence status: DEFENDED
   Šormová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Alergeny ve výuce přírodopisu, biologie a chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Kaufmanová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The theme of the diploma thesis is allergens in the teaching of natural science, biology and chemistry. The subject and its aim is to find out the presence of allergens in selected classes of natural sciences (natural ...
  • Badatelsky orientovaná výuka rostlinných barviv na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Apolena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   This thesis is focused on interconnection between education of plant pigments and inquiry- based science education in upper primary school. The theoretical section of this thesis deals with the current quality of education ...
  • Bonsaj jako ukazatel vlivu prostředí na růst rostliny 

   Defence status: DEFENDED
   Marhoulová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Botanická zahrada hl. m. Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Bohuslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Souhrn Botanická zahrada hl. m. Prahy je jednou z nejstarších botanických zahrad v České republice. Tato práce se zabývá jejím vývojem a současnou podobou. V práci jsou zdokumentována i území, která návštěvníci běžně ...
  • Botanická zahrada v Táboře a její využití ve výuce biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Křížovská, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá tématem využití Botanické zahrady v Teplicích k výuce přírodopisu - konkrétně botaniky na II. stupni ZŠ. Práci jsem rozdělila do tří částí. V první části se zabývám zmapováním botanických zahrad ...
  • Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II.stupni ZŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svobodová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá tématem využití botanické zahrady v Teplicích k výuce přírodopisu - konkrétně botaniky na II. stupni ZŠ. Práci jsem rozdělila do tří částí. V první části se zabývám zmapováním botanických zahrad ...
  • Cannabis sativa - rostlina využívaná a zneužívaná 

   Defence status: DEFENDED
   Odcházelová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Konopí seté - rostlina, která vyvolává polemiky snad ve všech společenských sférách: jedni s e j í zastávají, druzí ji naopak proklínají. Právě to je důvodem, že jsem jí věnovala svoji bakalářskou práci Konopí seté - ...
  • Charakteristika pražských lesů a lesoparků s možnostmi využití ve výuce botaniky 

   Defence status: DEFENDED
   Humlová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Čističky odpadních vod s využitím ve výuce na II. stupni základní školy na Benešovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Brabcová, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Cílem diplomové práce, která je rozdělena na dvě části, je shrnout problematiku čištění odpadních vod pro účely výuky. V teoretické části lze najít zajímavosti z historie, počátky kanalizace v Českých zemích, pojednání o ...
  • Didaktické metody využívané při výuce botaniky na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem využívání didaktických metod ve výuce botaniky na základních školách. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány vybrané didaktické metody a současné zařazení botaniky do ...
  • Didaktické využití léčivých rostlin z čeledi Rosaceae ve výuce přírodopisu se zaměřením na region Žatecka 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   This thesis on "Teaching the use of medicinal plants in the family Rosaceae in teaching natural science, focusing on the Žatec region" is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes the ...
  • Didaktické využití ukázkové přírodní zahrady ZŠ Domamil 

   Defence status: DEFENDED
   Šplíchal, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Diplomová práce Didaktické využití ukázkové přírodní zahrady ZŠ Domamil se zaměřuje na školní ukázkovou přírodní zahradu ZŠ Domamil a její využití ve výuce. Diplomová práce se zabývá všeobecnou historií školních zahrad, ...
  • Didaktické využití vybraných čeledí krytosemenných rostlin ve výuce na ZŠ a víceletých gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Moldaschlová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá didaktickým využitím vybraných čeledí krytosemenných rostlin ve výuce na ZŠ a víceletých gymnáziích. Poskytuje teoretické poznatky, které se týkají krytosemenných rostlin, vybraných čeledí a druhů ...
  • Didaktické využití vybraných druhů nahosemenných a krytosemenných rostlin regionu Pacovska ve školní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Vodrážková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Magisterská diplomová práce se zaměřuje na vybrané nahosemenné a krytosemenné rostliny regionu Pacovska a jejich využitím ve výuce přírodopisu a biologie na druhém stupni základní školy a nižších ročnících víceletého ...
  • Didaktické využití vybraných dřevin okolí přírodní památky Čertova kazatelna 

   Defence status: DEFENDED
   Závorková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   This diploma thesis is focused on the didactic use of woody plants in teaching at the secondary level of elementary schools and in the corresponding years of grammar schools. The purpose is to appropriately use trees and ...
  • Dřeviny Liberecka s využitím ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Beňová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Dřeviny na trase Naučné stezky Karla Čapka v oblasti Dobříšské pahorkatiny s možností využití ve výuce a v exkurzní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Vojíř, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV