• Chemická a spektroskopická charakterizace keltských kovových artefaktů 

   Išková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Diplomová práce komplexně zkoumá 2. železné a 14. bronzových keltských artefaktů z oblasti Zdejciny u Berouna. Studium pomocí rudní mikroskopie, rentgenové fluorescenční mikrospektrometrie, chemické mikroanalýzy, Ramanovy ...
  • Defekty ve struktuře fluoritu vyvolané ozářením 

   Vlček, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Krystalochemie granátů pyralspitové skupiny 

   Soumar, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   České granáty jsou již mnoho let využívány jako oblíbený šperkový kámen. Zájem o ně neutuchá, ale jejich zásoby na tradičních nalezištích se začínají zmenšovat. Je tedy zájem pokusit se najít alternativní zdroj granátové ...
  • Krystalochemie pyroxenů a amfibolů z Českého středohoří 

   Kallistová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Pro klinopyroxeny a klinoamfiboly z bazanitů, vulkanoklastik, essexitů, sodalitických syenitů a monzodioritů Českého středohoří byly stanoveny obsahy hlavních (EPMA) a vedlejších a stopových (LA-ICP-MS) prvků. Klinopyroxeny ...
  • Krystalochemie slíd z Českého středohoří 

   Goll, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Slídy z centrální části Českého středohoří byly podrobeny analýzám rentgenová difrakce s geometrií na odraz a na průchod, hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem a elektronové analýze. Hmotnostní spektroskopií ...
  • Krystalochemie slíd z Českého středohoří 

   Goll, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Ke zkoumání slíd z Českého středohoří byly použity metody: prášková rentgenová difrakce s geometriemi na odraz a na průchod, ICP MS, elektronová mikroanalýza, Mössbauerova spektrometrie a termogravimetrie. Hmotnostní ...
  • Krystalová a molekulová struktura granátů z vybraných lokalit Českého středohoří 

   Píšová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Major and minor element contents of garnets from mantle peridotites and eclogites brought to the surface by volcanic rocks of the České středohoří Mts. were determined by an electron probe microanalyzer. Garnets are ...
  • Structural and Chemical Aspects of Calcium Phosphate Formation in Tooth Enamel 

   Kallistová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 1. 2018
   Zubní sklovina představuje nejtvrdší a nejodolnější vysoce mineralizovanou anorganickou složku v tělech savců, která významně ovlivňuje kvalitu a délku života. Její charakteristické kvalitativní vlastnosti jsou ustaveny ...
  • Substituční trendy v apatitech kenozoických vyvřelých hornin České republiky 

   Mészárosová, Noemi (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce je zaměřena na studium krystalochemie apatitů kenozoických vyvřelých hornin České republiky. Náplní práce je určit substituční trendy 23 vzorků apatitů z vybraných magmatických hornin. Vzorky pocházejí ...
  • Syntetický baddeleyit v dentální protetice 

   Soumar, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Termobarometrie ultrabazik ofiolitů vardarké zóny v Makedonii 

   Fikar, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce je rozdělená na rešeršní a experimentální část. První část se zaměřuje na historii termobarometrie, její principy, možnosti využití různých minerálních asociací pro účely termometrie a barometrie. Důraz je kladen na ...
  • Variabilita chemického složení apatitů alkalických hornin Českého masívu 

   Mészárosová, Noemi (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   II Abstrakt Náplní této diplomové práce je chemicky a strukturně charakterizovat apatity alkalických hornin Českého masívu. Pro toto studium bylo vybráno 15 vzork vulkanických hornin, které jsou p edevším kenozoického stá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV