• Dítě, nemoc, nemocnice 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Název mé bakalářské práce je "Dítě, nemoc, nemocnice". Tato tři slova také vyjadřují její téma. Problematiku dítěte v nemocnici jsem si vybrala z několika důvodů. Jedním z nich je moje dobrovolnická činnost ve FN v Motole, ...
  • Domácí násilí v ČR a systém pomoci jeho obětem 

   Defence status: DEFENDED
   Cudlínová, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Tato bakalářská práce se zabývá domácím násilám v partnerských vztazích, je zaměřena na agresi mezi dispělými jedinci. Cílem mé bakalářské práce je pokus o zmapování sítě sociálních služeb, které jsou poskytované obětem ...
  • Ergoterapie u lidí s demencí při AIDS 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníčková, Vlasta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   HIV/AIDS je celosvětovou hrozbou, na kterou zatím neexistuje žádný lék. Milióny lidí s touto nemocí nemají přístup k vhodné léčbě. Mildmay je londýnská nemocnice, která se specializuje na péči a rehabilitaci lidí s HIV/AIDS ...
  • Fenomén závislosti: Faktory úspěchu v léčbě závislých s ohledem na bio-psychosociálně spirituální východiska 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Práce se snaží zpracovat téma závislosti na návykových látkách s ohledem na bio-psychosociálně- spirituální stánku problému. Lidská osobnost je ve své podstatě závislostní a ve všech ohledech má potenciál stát se na ...
  • Krizová intervence jako forma pomoci žákům SPŠ Tachov 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Milan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Práce popisuje a vyhodnocuje možnost použití krizové intervence ve školním prostředí. Učitel je zároveň pracovník pomáhající profese. Pomocí krizové intervence se řeší psychosociální problematika studentů, která se týká ...
  • Krizové momenty v dobrovolnické službě 

   Defence status: DEFENDED
   Votrubcová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 2. 2008
   Práce se zabývá typy krizových momentů. Zaměřuje se na krizové momenty dobrovolné služby v zahraničí. Krizové momenty zahraničních dobrovolníků mohou být ovlivněny mnohými faktory (politickými, ekonomickými, kulturními, ...
  • Motivace v zážitkové pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Porada, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu motivace v kurzech zážitkové pedagogiky. Přesněji řečeno, kterými prostředky lze namotivovat náctileté účastníky kurzu zážitkové pedagogiky tak, aby sami ochotně, dobrovolně a aktivně ...
  • Možnosti zlepšení výchovné péče v dětském domově rodinného typu 

   Defence status: DEFENDED
   Mlejnecký, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Cílem této práce je nejprve zjistit příčiny životních neúspěchů dětí, vycházejících v 18 letech z jednoho konkrétního Dětského domova rodinného typu (DDRT) a posléze navrhnout určitá opatření, která by pomohla neuspokojivou ...
  • Naplňování spirituálních potřeb u lidí s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Brusová, Kamila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Chování člověka je také tvořeno potřebami. Všichni známe větu, že člověk je jednota těla a duše. UvažujemeDli tedy o člověku v širší perspektivě, musíme si přiznat, že nejsme tvořeni pouze biologickou stránkou, ale také ...
  • Práce s pravencí sociálně patologických jevů v rámci Orientačních dnů pro školy na pozadí kurzu Dobro a zlo 

   Defence status: DEFENDED
   Fiedlerová, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala Orientační dny a pilotní kurz Dobro a zlo, kterému budu věnovat praktickou část své práce, a na kterém bych chtěla demonstrovat práci s primární prevencí v praxi. Tento kurz pracuje ...
  • Prevence syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Hospice Štrasburk a Hospice Anežky České 

   Defence status: DEFENDED
   Brabencová, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Bakalářská práce Prevence syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Hospice Štrasburk a Hospice Anežky České se zabývá péčí o personál v uvedených organizacích. Tato péče zahrnuje rozvoj pracovníků, psychosociální ...
  • Přínosy a rizika hostitelské péče 

   Defence status: DEFENDED
   Kašová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 3. 2007
   My Bachelor's thesis work discusses foster care which still in the Czech Republic has not legal statue, although in some children orphanages it is supported at some level. The goal of the thesis concentrated on the advantages ...
  • Psychologické aspekty HIV pozitivity 

   Defence status: DEFENDED
   Skružná, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 2. 2008
   Tato práce je zaměřena na problematiku týkající se osob HIV+. Cílem práce je poposat psychologické aspekty HIV pozitivity s ohledem na roli lékaře a pokusit se zjistit jaké služby nabízí organizace spolupracující s touto ...
  • Sebepoškozování v adolescenci 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Sebepoškozování je záměrné poškozování, ubližování si a zraňování vlastního těla bez jasného záměru zemřít. Nejčastější formou je pořezávání zápěstí, předloktí a pálení se. Motivací může být vyrovnání se s nějakou náhlou ...
  • Současná situace na linkách důvěry v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Ročovská, Silvie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Minulý rok jsem absolvovala akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci. Tento kurz umožňuje pomáhajícímu provázet člověka na jeho cestě a nahlédnout do jeho složitého prožívání. Z důvodu hledání zaměstnání jsem ...
  • Spánek neboli jakých pravidel je zapotřebí, aby dítě mohlo dobře spát 

   Defence status: DEFENDED
   Linková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 3. 2007
   This text is about the right principles when we are asleep in the night - time. I wont to speak about a group of children from birth to six years old. In the first chapter I write about sleep physiology. It is very important ...
  • Specifika telefonické krizové intervence u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Skýpalová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 2. 2008
   Tato bakalářská práce se zabývá specifiky práce se seniory na lince důvěry. Přibližuje hlavní cíle, metody a specifika telefonické krizové intervence seniorů v České republice. V teoretické části jsou uvedena hlavní ...
  • Tanečně - pohybová terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Landová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Jedná se o neverbální expresivní psychoterapeutickou metodu, jejíž základ je práce s tělem, pohybem, prostorem, energií, sílou, časem i hudbou. Neklade důraz na estetickou stránku tance a pohybu, ale na jeho expresivní, ...
  • Využití meditace v péči o klienta 

   Defence status: DEFENDED
   Koubková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Tématem předkládané práce je "Využití meditace v péči o klienta". Cílem je prozkoumat metodu meditace a identifikovat meze nebo naopak přínosy, které jsou spojeny s jejím využíváním v oblasti terapie. Powered by TCPDF ...
  • Význam psychoterapie pro léčbu závislosti na alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Julie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Tato bakalářská práce je zaměřená na význam psychoterapie pro léčbu závislosti na alkoholu. Pojednává o závislosti na alkoholu, jejích příčinách, průběhu této choroby a jejích důsledcích. Další část mé práce popisuje léčbu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV