• Aplikace Baireovy věty 

   Peprníková, Ľubica (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Cielom tejto práce je v troch roznych prípadoch dokázat', že množina prvkov s danou vlastnost'ou je množina typických prvkov. Najskor dokážeme, že typická spojitá funkcia, definovaná na intervale [0; 1], nemá deriváciu v ...
  • Complete Boolean Algebras and Extremally Disconnected Compact Spaces 

   Starý, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 4. 2014
   We study the existence of special points in extremally disconnected compact topological spaces that witness their nonhomogeneity. Via Stone duality, we are looking for ultrafilters on complete Boolean algebras with special ...
  • Husté množiny v součinech topologických prostorů 

   Bartoš, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Podmnožina součinu je tenká, pokud se každé její dva různé body liší alespoň ve dvou složkách. Podmnožina součinu je velmi tenká, pokud se každé její dva různé body liší ve všech složkách. Práce shrnuje základní vlastnosti ...
  • Lebesgueova věta o hustotě pro Haarovu míru 

   Sterzik, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Práce se zabývá analogií Lebesgueovy věty v prostoru 2k s Haarovou mírou a souvisejícím tématem -k-linkovanosti algebry řešitelných množin tohoto prostoru. Celý text je rozdělen do tří kapitol. První kapitola je věnována ...
  • Lelkova hypotéza 

   Bartošová, Dana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Lelkova hypotéza, která říká, že metrická kontinua se spanem nula jsou chainable, je jedním z nejvíce studovaných problémů v teorii kontinuí. V této práci formulujeme Lelkovu domněnku pro nemetrická kontinua a dokážeme, ...
  • Minimální KC prostory 

   Opršal, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
   Prostory, ve kterých je každý kompaktní podprostor uzavřený, se nazývají KC prostory (nepředpokládáme žádné oddělovací axiomy). Zřejmě každý Hausdorffův prostor je KC a každý KC prostor je T1. Práce odpovídá na otázku, ...
  • On the Katowice Problem 

   Chodounský, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
  • Skoro disjunktní zjemnění 

   Dohnal, Garik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Konstrukce úplně separabilního MAD systému za předpokladu $\mathfrak{s}\leq \mathfrak{a}$ a jeho vztah k disjunktním a skoro disjunktním zjemněním systémů podmnožin $\omega$ na jedné straně a k topologickým vlastnostem ...
  • Součiny Fréchetovských prostorů 

   Olšák, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce se zabývá konstrukcemi příkladů k-tice prostorů, jejichž součin nemá Fréchet-Urysohnovu vlastnost, ale všechny menší podsoučiny ji mají. Pro tyto konstrukce jsou použity skoro disjunktní systémy. V práci je zopakována ...
  • Souvislé kompaktifikace 

   Vaváčková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Název práce: Souvislé kompaktifikace Autor: Martina Vaváčková Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Petr Simon, DrSc., Katedra teoretické informatiky a matematické ...
  • Test Rabina-Millera a volba báze 

   Franců, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Práce se zabývá různými způsoby volby báze v Rabinově-Millerově testu. V teoretické části je učiněn krátký přehled prvočíselných testů podobných Rabinovu-Millerovu testu a je dokázáno několik tvrzení o struktuře množiny ...
  • Topologicky různé ultrafiltry 

   Verner, Jonathan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
  • Topologie generované přidáváním jednotlivých bodů 

   Bartoš, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Zavádíme obecný pojem uzávěrového schématu, abychom systematicky studovali třídy Fréchetových, sekvenciálních, (pseudo)radiálních, (slabě) (dis- krétně) Whyburnových a (slabě) diskrétně generovaných prostorů. Nejprve ...
  • Topologie generované přidáváním jednotlivých bodů 

   Bartoš, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Zavádíme obecný pojem uzávěrového schématu, abychom systematicky studovali třídy Fréchetových, sekvenciálních, (pseudo)radiálních, (slabě) (dis- krétně) Whyburnových a (slabě) diskrétně generovaných prostorů. Nejprve ...
  • Ultrafilters and independent systems 

   Verner, Jonathan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   This work presents an overview of several different methods for construct- ing ultrafilters. The first part contains constructions not needing additional assumptions beyond the usual axioms of Set Theory. K. Kunen's method ...
  • Ultrafilters and Small Sets 

   Flašková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 4. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV