Now showing items 1-20 of 25

  • Analýza tržní nerovnováhy pohledem behaviorální ekonomie 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Práce se zabývá novodobým proudem behaviorální ekonomie v kontextu trhu práce v souvislosti s rozpory s neoklasickou ekonomickou teorií založenou na explicitním předpokladu racionality. V teoretické části jsou představeny ...
  • Ekonomické hodnocení investice v dopravní infrastruktuře 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   In this work, I deal with external costs used in economic evaluations of transport infrastructure projects. Specifically, I measure how the results of an economic evaluation depend on the input parameters used. In the first ...
  • Finanční analýza pivovaru BERNARD a.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Polesná, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Cílem této bakalářské práce je komplexní zhodnocení finanční situace Rodinného pivovaru Bernard a.s.. Finanční hospodaření firmy je zde analyzováno na základě účetních výkazů vybrané firmy, a to mezi lety 2007 až 2013. Za ...
  • Finanční analýza podniku - Jihočeská drůbež Mirovice, a. s 

   Defence status: DEFENDED
   Färberová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Hlavním úkolem této finanční analýzy je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň ...
  • Finanční analýza podniku DEVELOP MOST s.r.o. 

   Defence status: DEFENDED
   Nyklová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Bakalářská práce se bude zabývat finanční analýzou podniku DEVELOP MOST s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy, metody a ukazatele finanční analýzy a ...
  • Finanční analýza vybrané neziskové organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato práce analyzuje finanční hospodaření největší neziskové organizace v České republice Člověk v tísni a hodnotí současný stav finančního hospodaření této organizace na základě získaných údajů z výkazů zisku a ztrát a ...
  • Finanční hodnocení investic 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomá, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá finančním hodnocením fiktivního investičního projektu, kterým je založení svatebního salonu Wedding Day. V teoretické části jsou představeny nejdůležitější statické a dynamické metody sloužící k ...
  • Finanční hodnocení investic 

   Defence status: DEFENDED
   Cápíková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tématem mé bakalářské práce je hodnocení investic, konkrétně se zabývám investicí do solárních panelů sloužících k ohřevu vody. Práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V prvním teoretickém celku shrnuji ...
  • Finanční hodnocení investičního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   The bachelor's thesis deals with the financial evaluation of a fictitious investment project, which deals with the establishment of the garden center Zahradnictví Pomněnka. The thesis is divided into two parts. The theoretical ...
  • Finanční hodnocení investičního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá finančním hodnocením investičních projektů. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část se věnuje metodám hodnocení investičních projektů, analýze trhu a marketingovým strategiím a ...
  • Finanční hodnocení investičního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá finančním hodnocením efektivnosti investice do restaurace RoyalGrill. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část se věnuje metodám hodnocení investic, riziku, stanovení nákladu ...
  • Finanční hodnocení investičního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Zoubek, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Cílem bakalářské práce je finanční hodnocení investice v oblasti oděvního průmyslu. První část práce shrnuje vybranou odbornou literaturu k tématu hodnocení investic od investičních projektů, nákladů na kapitál, rizika až ...
  • Finanční hodnocení investičního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivnosti investičního projektu Kavárna u Mistra a Markétky. První část práce shrnuje vybranou dostupnou odbornou literaturu k tématu hodnocení investic, od finančního plánu, stanovení ...
  • Finanční hodnocení investičního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Bakalářská práce se věnuje finančnímu hodnocení investice v oblasti předškolního vzdělávání. Konkrétně se jedná o založení soukromé mateřské školy Zámeček. Práce je rozdělena do dvou vzájemně komplementárních částí. První, ...
  • Finanční hodnocení investičního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Seberová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem finančního hodnocení investičního projektu. Je rozdělena do dvou částí, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Teoretická část se věnuje vybraným metodám, které hodnotí ...
  • Finanční hodnocení pasivního rodinného domu 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   (česky) Hlavním cílem, kterým se tato bakalářská práce zabývá, je posouzení efektivnosti investice do rodinného pasivního domu. Úkolem bylo určit, zda se investice do vyšší pořizovací ceny pasivního domu vyplatí z hlediska ...
  • Hodnocení týmu Daňové Kobry 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tématem mé bakalářské práce je hodnocení investic. Investicí, kterou jsem se rozhodla hodnotit je státní projekt Daňová Kobra, který jsem pro účely mé bakalářské práce trochu upravila. Práce je rozdělena na dvě části. První ...
  • Hodnota vzdělání - Cost-Benefit analýza metodiky "Dobrý začátek" 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Tématem diplomové práce je hodnocení investice pomocí Cost benefit analýzy neboli Analýzy nákladů a přínosů. Investicí, která je práci hodnocena je vzdělávací intervence do předškolního vzdělání. Hodnocení je ex ante. Práce ...
  • Implementace "Lean Manufacturing" 

   Defence status: DEFENDED
   Žertová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice Lean Manufacturingu, v české terminologii zeštíhlování výrobních procesů. Primárním cílem práce je komplexní zmapování problematiky a popis implementace těchto metod na ...
  • Investice a dotace v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Smolařová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Bakalářská práce podává ucelený přehled realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice. Je zaměřena na hodnocení náročnosti implementace strukturálních fondů do České republiky, náročnosti realizace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV