• Analýza a porovnání dialogických a jazykových aspektů v interakcích youtuberů a raperů prostřednictvím zveřejňování hudební/audiovizuální tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Cílem této práce je představit koncept nazvaný digitální dialogická síť. Tento koncept je inspirovaný dříve vypracovaným konceptem zvaným mediální dialogická síť, který slouží k popisu dialogických interakcí, k nimž může ...
  • English as a Lingua Franca and Simultaneous Interpreting: Potential Challenges and Strategies Applied 

   Defence status: DEFENDED
   Schlöglová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   This thesis focuses on simultaneous interpreting of speeches delivered by non-native speakers of English (ELF speeches). The continuing expansion of English and increased use of the language among non-native speakers as a ...
  • English as a Lingua Franca in Europe and Asia: teaching policy on the ground 

   Defence status: DEFENDED
   Morejon, Stefanie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The present thesis considers the topic of English as a Lingua Franca as it is perceived and experienced by three groups: the ELF research community, ELT professionals, and ELF users themselves. This thesis first presents ...
  • Forms of address in Finnish in the context of dynamic politeness norms 

   Defence status: DEFENDED
   Štauberová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Cílem této práce je popsat současný stav vybraných zdvořilostních jevů ve finštině, které jsou vyjádřeny skrze jazykovou strukturu, konkrétně forem oslovování. Mými hlavními výzkumnými otázkami byly: Jak rodilí mluvčí ...
  • Heritage Language Preservation and its Impact on Integration: The Case of the Vietnamese in the Czech Republic. 

   Defence status: DEFENDED
   Chudoba, Barbara (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Zachování dědictví jazyka nebo naopak, změny v jazyku (ztráta nebo snížení znalosti jazyka) mohou přímo ovlivnit integraci menšinové etnické skupiny do hostitelské společnosti. Mnohé teorie a studie prokázaly, že studenti ...
  • Hledání cesty ke kořenům: jazykový a sociokulturní management mladých Vietnamců v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Ngo, Quynh Nga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Častým fenoménem u migrantů je tzv. jazyková atrice, neboli částečná ztráta jazykové kompetence, způsobená změnami v aktivním užívání daného jazyka. Nejinak je tomu v České republice, kde jsou početní mladí Vietnamci často ...
  • Jazykové biografie třetí generace řecké menšiny v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Zahálková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Tato bakalářská práce popisuje procesy a mechanismy při vyprávění o osvojování a užívání řečtiny třetí generace řeckých politických imigrantů žijících na území České republiky. Dále se v rámci vyprávění respondentů zabývá ...
  • Jazykový management na památkových objektech s organizovanými prohlídkami 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The presented thesis studies the language management of six historical objects currently maintained by the National Heritage Institute (NHI). With each, several different aspects were studied. Firstly, the aspect of organized ...
  • Jazykový management rusky mluvících vysokoškoláků v České Republice v socioekonomickém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Petrova, Natallia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Předmětem této diplomové práce je jazykový management rusky mluvících vysokoškoláků v socioekonomickém kontextu. Cílem teoretické části diplomové práce je vymezit pojmy jazykový management a teorie jazykového managementu, ...
  • Management uchovávání a posunu jazyka v české komunitě v Chicagu 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce Management uchovávání a posunu jazyka v české komunitě v Chicagu zkoumá na základě analýzy přepisu více než dvaceti hodin badatelkou pořízených nahrávek výpovědí třinácti česky hovořících mluvčích z oblasti ...
  • Neúmyslné přepínání kódu mezi druhým a třetím jazykem 

   Defence status: DEFENDED
   Park, Minyoung (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   D iplomová práce se zabývá neúmyslným přepínáním kódu mezi druhým a třetím věnovat se principům neúmyslného přepínání kódu a popsat a kategorizovat skutečné výskyty neúmyslného přepínání kódu mezi druhým a třetím jazykem. ...
  • Neziskové organizace ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 

   Defence status: DEFENDED
   Hanáková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá tématem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v České republice; cílovou skupinou jsou děti ve věku povinné školní docházky (cca 6-15 let), územně se soustředí především na Prahu. Téma je ...
  • Proces změny jména v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Stuchlá, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Personal names are one of the few areas of language regulated by law in the Czech Republic. Name change then represents an often complicated process that is dealt with on various levels of social interactions. Language ...
  • Proč se turecké děti v České republice učí turecky? Vliv jazykových ideologií na management osvojování jazyka v tureckých rodinách v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Özörencik, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se na příkladu tureckých dětí vyrůstajících v České republice, respektive Praze, zabývá vlivem jazykových ideologií na management akvizice jazyka ve vícejazyčné situaci. Práce ...
  • Rodinný jazykový management česko-anglických rodin v Lancashire 

   Defence status: DEFENDED
   Baštová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis presents a research of a family language management in four Czech-English families in Lancashire. Using in-depth semi-structured interviews, it examines various aspects of language ideology and language policy, ...
  • Učení se češtiny v důchodovém věku 

   Defence status: DEFENDED
   Drtinová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   DRTINOVÁ, Simona. Učení se češtiny v důchodovém věku. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta filozofická, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Práce se z interdisciplinárního hlediska zabývá ...
  • Vzájemná srozumitelnost švédštiny a dánštiny v turistických interakcích mimo Skandinávii 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Kontinentální skandinávské jazyky jsou si velmi blízce příbuzné a to často vede k předpokladu, že jejich mluvčí spolu budou schopni navzájem komunikovat, aniž by museli použít jiný jazyk, neboli budou schopni tzv. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV