Now showing items 1-11 of 11

  • "Blízkost" města. Krajinné proměny Litomyšlska v období industrializace krajiny (konec 18. století - 1918) 

   Defence status: DEFENDED
   Zoubková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Diplomová práce se zabývá krajinnými proměnami Litomyšlska v blízkosti spádového centra regionu od konce 18. století do roku 1918; v době kdy probíhal proces industrializace a urbanizace. První část se zaměřuje na stručné ...
  • České kraje v historickogeografických proměnách 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Krajské zřízení v Čechách vzniklo již v období středověku a přetrvalo s většími či menšími přestávkami až do dnešní doby. Jako důležitý pramen k poznání vývoje těchto správních obvodů, které ve své historii prošly mnoha ...
  • Dějepisné atlasy 1848-1989 a středoevropský prostor. 

   Defence status: DEFENDED
   Močičková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 10. 2022
   Historical Atlases 1848-1989 and Central European Area Mgr. Jitka Močičková Abstract Historical atlases are a specific type of document whose character gradually formed on the background of several traditional genres ...
  • Holešovice v proměnách v 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tato bakalářská práce s názvem Holešovice v proměnách v 19. a 20. století se zabývá vývojem pražské městské části Holešovice. Sledované období bylo na základě dostupnosti pramenů zúženo na dobu od dvacátých let 19. století ...
  • Mapy panství a jejich význam pro studium historických krajin a poddanských měst 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 6. 2022
   The dissertation deals with the knowledge and reconstruction of the historical landscape of the early to the upper modern period using cartographic sources, maps of the estates from the 18th and the first half of the 19th ...
  • Město Opočno v topografických pramenech z 18. a 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   TŮMOVÁ, M., Město Opočno v topografických pramenech z 18. a 19. století, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, 191 s., 11 příl. Tématem diplomové práce je zachycení města Opočna a jeho ...
  • Obraz Mariánských Lázní s okolím v 19. a v první polovině 20. století na starých mapách a v regionálních průvodcích 

   Defence status: DEFENDED
   Hrajnohová, Manuela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá obrazem mikroregionu Mariánskolázeňska v 19. a na počátku 20. století v dobových turistických průvodcích, mapách a plánech. Důraz je kladen na historicko-geografickou a regionální problematiku, ...
  • Paměti, historickogeografický pramen a obraz regionu (na příkladu Pamětí F. J. Vaváka z přelomu 18. a 19. století). 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato diplomová práce je příspěvkem k dosud nepříliš prozkoumanému aspektu významné regionální kroniky - Pamětí F. J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického, a to aspektu historickogeografickému. Cílem práce tedy byla analýza ...
  • Proměny mikroregionu Rychnovska mezi dvěma světovými válkami v pramenech městské správy, na mapách a plánech 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   TŮMOVÁ, M., Proměny mikroregionu Rychnovska mezi dvěma světovými válkami v pramenech městské správy, na mapách a plánech, bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, 90 s., 6 příl. Tématem ...
  • Soubor rukopisných map k proměnám krajiny Plzeňska v období raabizace koncem 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce se venuje unikátnímu souboru rukopisných map plzenského panství, které vznikly na konci 18. století v dusledku raabizace a vymerovacích prací s ní spojených. Téma raabizacních map je dosud málo zpracované, proto se ...
  • Vnitřní periferie soudobé Prahy v archivních pramenech - trendy a sondy 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato diplomová práce, která nese název Vnitřní periferie soudobé Prahy v archivních pramenech - trendy a sondy, se zabývá proměnami původně samostatnými obcemi vně Prahy, které během posledních 150 letech prošly významnými ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV