• Black holes under the influence of strong sources of gravitation 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlařík, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   V této práci studujeme vliv silných zdrojů gravitace na geometrii prostoročasu buzeného černou dírou. V rámci třídy statických a axiálně symetrických prostoro- časů uvažujeme binární systém dvou Schwarzschildových černých ...
  • Centre of the Kerr and Appell space-times 

   Defence status: DEFENDED
   Jurčík, Róbert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Jedným z najdôležitejších riešení Einsteinových rovníc je Kerrova metrika. V samot- nom strede tohto časopriestoru leží krivostná prstencová singularita. Táto singularita uzatvára povrch, ktorý spája dve asymptoticky ploché ...
  • Chaos in deformed black-hole fields 

   Defence status: DEFENDED
   Witzany, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato diplomová práce zkoumá dvě zásadní aproximace používané ve fyzice akrečních disků poblíž černých děr. První z těchto aproximací jsou efektivní "pseudo-newtonovské" potenciály napodobující chování černé díry, které ...
  • Chaos v pohybu kolem černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Suková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Chaos v pohybu kolem černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Suková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Geodetický pohyb kolem černých děr Kerrova typu je regulární, ale přítomnost dodatečného zdroje to může změnit, aniž by musela být snížena prostoročasová symetrie systému. V této práci studujeme vliv jednoduchého (statického ...
  • Chaos v porušených polích černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Witzany, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Ztráta úplné geodetické integrability je jeden z důležitých důsledků (a tudíž ukazatelů) odchylek od prostoročasu Kerrova typu. V literatuře bylo vskutku mnohokrát potvrzeno, že i velmi symetrická perturbace Kerrovy nebo ...
  • Chaotic Motion around Black Holes 

   Defence status: DEFENDED
   Suková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Dynamické systémy v obecné relativitě, představující nelineární teorii popisující vývoj prostoročasu, jsou náchylnější ke vzniku chaotického chování než jejich odpovídající newtonské protějšky. V této práci studujeme ...
  • Comparison of Brill waves with the fields of singular rings 

   Defence status: DEFENDED
   Sychrovský, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Circular matter rings are a natural zero approximation of stationary and axially symmetric structures which appear in astrophysics. If the rings are infinitesimally thin (line sources), they are singular, which in the ...
  • Částice se spinem v algebraicky speciálních prostoročasech 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámek, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 5. 2013
   Spinning-particle motion is studied, within the pole-dipole approximation, in algebraically special space-times of type N, III and D. The spin-curvature interaction is analysed for the Pirani and Tulczyjew spin supplementary ...
  • Geodesic chaos in a perturbed Schwarzschild field 

   Defence status: DEFENDED
   Polcar, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Tato práce se zabývá studiem geodetického pohybu ve statickém axiálně symetrickém prostoročase tvořeném superpozicí černé díry s diskem či prstencem. Tento systém budeme studovat pomocí dvou analytických metod, které ...
  • Geodetiky v poli porušené černé díry: kde vzniká chaos? 

   Defence status: DEFENDED
   Polcar, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Je všeobecně známým faktem, že pohyb kolem Schwarzschildovy černé díry je plně integrabilní. Po přidání disku či prstence však systém ztrácí jednu ze svých symetrií a geodetický pohyb v takovémto prostoročase se v závislosti ...
  • Geometrie uvnitř deformovaných černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Basovník, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   V této práci studujeme přesné obecně relativistické prostoročasy buzené černou dírou a dalším zdrojem gravitace, přičemž se omezujeme na dvě třídy statických a axiálně symetrických řešení: Majumdarovo-Papapetrouovo řešení ...
  • Homoclinic Chaos in Black-hole Fields 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Tereza-Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Homoklinická orbita je křivka, která se v nekonečně vzdálené minulosti a budoucnosti asymptoticky přibližuje ke stejné invariantní množině. Existence homoklinických orbit je charakteristickou vlastností prostoročasů ...
  • Magnetická pole proudových smyček kolem černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Pejcha, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Magnetické pole kruhové ekvatoriální proudové smyčky kolem Schwarzschil- dovy (či Kerrovy) černé díry bylo v literatuře studováno na vícero místech a výsledky byly vyjádřeny různým způsobem. V této práci podáváme přehled ...
  • Magnetické pole prúdových smyčiek okolo čiernych dier 

   Defence status: DEFENDED
   Vrba, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   Vizualizuje sa magnetické pole testovacej prúdovej smyčky v ekvatoriálnej rovine okolo Schwarzschildovej a Kerrovej čiernej diery. Analyzujú sa polia pre extrémnu čiernu dieru a Kerrovu nahú singularitu. Predstavujú sa ...
  • Minkowskiho a Kerrův prostoročas z kruhové orbity 

   Defence status: DEFENDED
   Sourada, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Pole proudových smyček kolem černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 2. 2020
   The field of a test current loop placed symmetrically in the equatorial plane around a Kerr black hole has been studied several times and solutions have been published in different forms. We compare these results and ...
  • Pole proudových smyček kolem černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Magnetické pole testovací kruhové proudové smyčky umístěné symetricky okolo Schwarzschildovy černé díry bylo v literatuře určeno několikrát a řešení byla vyjádřena pomocí různých vzorců. Porovnáváme tyto vzorce jak analyticky, ...
  • Pomalu rotující zdroje kolem statických černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Čížek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   V této práci studujeme možnost poruchového řešení Einsteinových rovnic v případě stacionární a axiálně symetrické metriky. Postup je motivován snahou o popis astrofyzikálně významného systému černé díry obklopené tenkým ...
  • Prostoročas uvnitř černých děr 

   Defence status: DEFENDED
   Basovník, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV