• Čtrnáctý dodatek Ústavy Spojených států a vývoj jeho vlivu v důsledku soudního výkladu 

   Defence status: DEFENDED
   Ženíšek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Čtrnáctý dodatek Ústavy Spojených států a vývoj jeho vlivu v důsledku soudního výkladu Abstrakt Diplomová práce se zabývá analýzou čtrnáctého dodatku Ústavy Spojených států amerických a změnami v chápání jeho významu v ...
  • Kodifikace práva ve Francii za 1. císařství 

   Defence status: DEFENDED
   Vavříček, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Kodifikace práva ve Francii za 1. císařství Cílem mé práce je popsat přípravu šesti francouzských zákoníků. Vysvětlit, jaké vlivy působily při jejich tvorbě a jaké důsledky mělo schválení pěti z těchto kodexů. Z těchto ...
  • Komparace vybraných aspektů právní úpravy otroctví a jeho zrušení v USA a ve Velké Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Brilová, Alžběta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 11. 2016
   Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou otroctví ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických a dále jeho zrušením. První část práce je věnována teoretickým východiskům. Nejdříve jsou blíže rozvinuty ...
  • Korporativní systém fašistické Itálie 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlčíková, Renáta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Shrnutí v anglickém jazyce The purpose of my thesis is to analyse a specific term in Italy in the years 1924-1945. In this period was established Italien fascism based on nationalism, authoritative leadership, militarism ...
  • Nejvyšší soud USA - jeho vznik a prvá klíčová rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Nejvyšší soud USA - jeho vznik a prvá klíčová rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Miřejovský, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 12. 2011
   Nejvyšší soud USA, jeho vznik a prvá klíčová rozhodnutí Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na éru vzniku Nejvyššího soudu USA, zkoumání příčin a východisek jeho pozdějšího politického a mocenského ...
  • Nejvyšší soud USA - jeho vznik a prvá klíčová rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Červinková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 10. 2015
   Nejvyšší soud USA dnes ve svém domovském státě zastává významnou a nezastupitelnou roli při ochraně ústavnosti, výkladu federálních zákonů, a jakožto poslední odvolací instance v rámci americké soustavy soudů. Dnes již ...
  • Německý ústavní vývoj v 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 10. 2017
   German constitutional development in the 19th century The purpose of my thesis is to analyse the development of the constitutional arrangements and the constitutional institutions of German states and describe the ...
  • Právněhistorické aspekty trestání nacistických zločinců na pozadí procesu s Adolfem Eichmannem 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 9. 2013
   v českém jazyce Disertační práce David Kohout: Právněhistorické aspekty trestání nacistických zločinců na pozadí procesu s Adolfem Eichmannem Tato disertační práce na téma "Právněhistorické aspekty trestání nacistických ...
  • Právní aspekty jeruzalémského procesu s Adolfem Eichmannem 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   -74- bylo jinak, když se zjistilo, že Izraelci trest skutečně vykonali. … Nejčastějším argumentem bylo, že Eichmannovy činy přesáhly reálné možnosti potrestání člověka, že nemělo smysl vykonat trest smrti za zločiny takové ...
  • Právní aspekty pronásledování židovského obyvatelstva v nacistickém Německu 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 5. 2012
   Tato práce nazvaná "Právní aspekty pronásledování židovského obyvatelstva v nacistickém Německu" se zabývá poměrně krátkým obdobím historie ve vztahu ke konkrétní skupině jedinců. Přináší pohled na perzekuci židovského ...
  • Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách a jejich vliv na československou retribuci 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 16. 12. 2024
   Beránek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách a jejich vliv na československou retribuci - Abstrakt a klíčová slova Tématem předkládané disertační práce je fenomén tzv. Zónových procesů, tedy procesů s nacistickými ...
  • Prvý dodatek Americkej ústavy a vývoj jeho interpretácie 

   Defence status: DEFENDED
   Stoklasa, Šimon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 2. 2006
  • Prvý dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Haberle, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Prvý dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace Cílem této práce je analyzovat první dodatek ústavy Spojených států. Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu je můj dlouhodobý osobní zájem o oblasti práva, které jsou ...
  • Prvý dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Jetmar, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   Tato práce se, jak již samotný název napovídá, zabývá prvým dodatkem Ústavy Spojených států amerických a vývojem jeho interpretace od jeho vytvoření až do dnešního dne. Interpretace prvého dodatku se v průběhu let drasticky ...
  • Prvý dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Štamberk, Lubor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 4. 2007
  • Prvý dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
  • Rasistické zákonodárství nacistického Německa 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníček, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Závěr Věřím, že výsledkem mého výzkumu je práce, která, nakolik to omezený rozsah dovoluje, shrnuje otázku a problém nacistického rasistického "práva" v maximálním možném detailu, zároveň však pro zaujetí jednotlivostmi ...
  • Rasistické zákonodárství nacistického Německa 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   Tema moji diplomove prace je rasisticke zakonodarstvi nacistickeho Německa. Toto tema jsem zvolila, protože si myslim, že je třeba si připominat i stinne stranky pravnich dějin, abychom se z historie poučili a předešle ...
  • Rasistické zákonodárství nacistického Německa 

   Defence status: DEFENDED
   Vernerová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Shrnutí Diplomová práce je členěna do devíti samostatných kapitol. V první kapitole jsem se zaměřila na důsledky první světové války. Krátce po utichnutí bojů se ve Francii sešli zástupci zúčastněných mocností s cílem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV