Now showing items 1-20 of 24

  • Akciová společnost s proměnným základním kapitálem 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Shrnutí Diplomová práce rozebírá specifika akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (dále jen "SICAV"), která za relativně krátkou dobu získala mezi českými investičními fondy s právní osobností ...
  • Centrální depozitář cenných papírů 

   Defence status: DEFENDED
   Skalný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Centrální depozitář cenných papírů Abstrakt Tématem této diplomové práce je osoba centrálního depozitáře cenných papírů, a to konkrétně se zaměřením na její právní regulaci. Ve vztahu k tomuto tématu jsou akcentovány dvě ...
  • Depozitář v infrastruktuře kolektivního investování 

   Defence status: DEFENDED
   Kalista, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Depositary in collective investment scheme Abstract This master thesis deals with collective investment scheme with the main focus on role and duties of depositary. The basic concepts of financial market and collective ...
  • Etický kodex -základní nástroj etického řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Rašnerová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 4. 2016
   Etický kodex - základní nástroj etického řízení Shrnutí Předkládaná diplomová práce se věnuje etickému kodexu, který představuje nejvýznamnější nástroj etického řízení podniků. Etický kodex je nad rámec zákonných právních ...
  • Formální a neformální regulace reklamy v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kutáková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 11. 2008
   Vztah práva, ekonomie a etiky nachází odraz ve vztahu formální a neformální regulace reklamy, kdy právní regulace se stává základní úpravou urcitého chování, zatímco neformální regulace vyžaduje po zúcastnených subjektech ...
  • Kolektivní investování 

   Defence status: DEFENDED
   Pudláková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 2. 2009
  • MiFID a jeho aplikace na kapitálovém trhu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Janeček, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 10. 2008
   Cílem této práce bylo popsat a analyzovat aplikaci směrnice MiFID a její vliv na současnou podobu kapitálového trhu a na jeho účastníky. K dosažení tohoto cíle jsem analyzoval pomocí interdisciplinárního přístupu pojem ...
  • Obchodník s cennými papíry a státní dozor České národní banky 

   Defence status: DEFENDED
   Hartmannová, Barbara (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 10. 2007
  • Obchodovanie s akciami na burzových trhoch v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Ružička, Dušan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Existencia kapitálového trhu a samozrejme aj trhu s akciami je neodmysliteľnou súčasťou každej trhovej ekonomiky. Možnosti obchodovania na tomto trhu ponúkajú zaujímavé príležitosti pre investorov aj podnikateľov, tie však ...
  • Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha a.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Skoupý, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha, a.s. Abstrakt Tato diplomová práce obchodování s akciemi na BCPP, a.s. poskytuje základní přehled o průběhu obchodování a souvisejících záležitostí. V první kapitole ...
  • Obchodování s komoditami a komoditní burzy v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Rosenfeld, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   RESUMÉRESUMÉ Předmětem této diplomové práce je obchodování s komoditami na organizovaných trzích v České republice. Diplomová práce je členěna na tři kapitoly. První kapitola je zaměřena na charakteristiku základních pojmů ...
  • Perspektivy a budoucí možnosti IPO v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Štíbr, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 2. 2006
  • Podnikání, inovace a regionální rozvoj 

   Defence status: DEFENDED
   Peťura, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 1. 2016
   Regionální rozvoj se v širších souvislostech zabývá konkurenční výhodou regionů, která významně ovlivňuje charakter podnikání a inovací. Principy regionálního rozvoje jsou založeny na schopnosti v daném prostředí vytvářet ...
  • Postavení a činnost obchodníka s cennými papíry v kontextu změn právní úpravy kapitálových trhů 

   Defence status: DEFENDED
   Šára, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 10. 2009
  • Postavení Burzy cenných papírů Praha, a.s. na kapitálovém trhu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Küglerová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 4. 2007
  • Právní a ekonomické aspekty regulace kapitálového trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Maczvalda, Ladislav Josef August (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá problematikou regulace kapitálového trhu z komplexnějšího pohledu. Ve státech s rozvinutou tržní ekonomikou představují kapitálové trhy podstatnou součást tržních mechanizmů. Vystupují jako významný ...
  • Principy a nástroje podnikatelské etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Strakoš, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 4. 2009
   Diplomová práce Principy a nástroje podnikatelské etiky 99 Záv r Podnikatelská etika je významným a astým tématem sou asných úvah o podnikání, ízení a obecn o hospodá ské innosti. Stejn tak se asto hovo í o významu etického ...
  • Principy daňové spravedlnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Huspeková, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 4. 2014
   Diplomová práce je interdisciplinárním pohledem na problematiku spravedlivého rozdělování daňového břemene. Daně jsou posuzovány z hlediska svého účelu, kterým je zejména vytvoření zdrojů pro hrazení státních výdajů. ...
  • Regulace kolektivního investování 

   Defence status: DEFENDED
   Nuzík, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
  • Řešení bankovních krizí 

   Defence status: DEFENDED
   Juhász, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá bankovními krizemi a snaží se vysvětlit jejich povahu. Práce si dále klade za cíl poskytnout odpovědi, proč jsou zmíněné bankovní krize způsobeny a proč zatím nejsou k dispozici opatření, která ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV