• Chrudimské noviny - regionální týdeník a politické změny 1938-1942 

   Defence status: DEFENDED
   Baťa, Blahoslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Cílem mé diplomové práce je obsahová a jazyková analýza regionálního týdeníku, který vycházel na území východočeského Chrudimska v letech 1938-1942. Jako obecný cíl jsem si ve své práci stanovil postihnout a zachytiti ...
  • Časopis Čin v letech 1929-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Bokotejová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Diplomová práce Časopis Čin v letech 1929 - 1939 se zabývá kulturně politickým časopisem Čin, který vycházel v Praze v meziválečném období. Tento levicově a demokraticky orientovaný týdeník, později čtrnáctideník, byl ...
  • Dr. Jan Herben - novinář a politik (1857-1936) 

   Defence status: DEFENDED
   Hejná, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce Dr. Jan Herben - novinář a politik (1857-1936) mapuje život významného novináře a politika konce 19. a počátku 20. století od dob jeho studií až po závěr jeho profesionální kariéry. Je zpracována na základě ...
  • Egon Ervín Kisch v kontextu reportážních textů Bohemie 1906-1913 

   Defence status: DEFENDED
   Cáp, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Tato diplomová práce se věnuje životu a práci pražského německy píšícího novináře Egona Ervína Kische (1885-1948) v kontextu jeho profesního života v leteh 1916 až 1913, vyplývajícího z podmínek mediálního diskursu ...
  • Emocionální intence v meziválečné politické karikatuře (1918-1939) 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Diplomová práce pojednává o zobrazení vybraných událostí a osobností, u nichž je předpokládáno vysoce emočně zatížené veřejné hodnocení. Tato zobrazení politické tématiky byla sledována v období října 1918 - prosince 1919 ...
  • Integrativní role Dělnických listů pro orientaci vídeňských Čechů v období politické změny 1918-1919 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Diplomová práce zkoumá integrativní vliv českého periodika Dělnické listy vydávaného ve Vídni na postoje svých čtenářů (vídeňských Čechů) v období politické změny v letech 1918 - 1919. Pomocí kvantitativní analýzy obsahu ...
  • K parodistické intenci Příšerného večerníku 1929-1931 

   Defence status: DEFENDED
   Kazdová, Renáta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce "K parodistické intenci Příšerného večerníku 1929 - 1931" mapuje historii bulvárního tisku v našich zemích v letech mezi válkami, jeho vznik a vývoj u nás a v zemích, kde začal vznikat - v Anglii, Francii, ...
  • Ke každodennosti novináře za první republiky. 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Tato diplomová práce poskytuje historickou sondu do všedního dne prvorepublikového novináře (říjen 1918 - září 1938). Pozornost je věnována nejen jeho každodenním povinnostem, starostem a pracovním návykům, ale také celkovému ...
  • Krajina periodického tisku v Čechách v roce 1848-1849 

   Defence status: DEFENDED
   Karnet, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Diplomová práce Krajina periodického tisku v Čechách v roce 1848 - 1849 se zaměřuje na česky psané noviny a časopisy, které vycházely v Čechách v revolučním období 1848 - 1849. Úvodní část je věnována historickému kontextu ...
  • Lidové noviny jako nástroj politické komunikace Národní strany práce v letech 1925 - 1930 

   Defence status: DEFENDED
   Zápotocký, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
  • Mediální proměny Pepiny Rejholcové 

   Defence status: DEFENDED
   Škopková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Práce reflektuje jednu z nejoblíben jších fiktivních postav první poloviny t icátých let, Pepiny Rejholcové. Pepina Rejholcová, jejímž autorem je významná osobnost eské komiksové tvorby František Voborský, se v eském tisku ...
  • Národní listy 1910 - 1914 

   Defence status: DEFENDED
   Horská, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The thesis Národní listy 1910 - 1914 is focused on the period of ownership change of Národní listy, which was bought by Pražská akciová tiskárna (Prague share printing house) in 1910 from the family of the deceased founder ...
  • Národní listy a vliv jejich politické kampaně na politickou komunikaci na přelomu 80. a 90. let 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Tejnická, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 25. 10. 2011
   The thesis "Národní listy and the influence of its political campaign on political communication in the late 19th century" deals with the influence of the Národní listy daily journal and its political campaign on the ...
  • Novinář a novinářství v kresbě Humoristických listů 1858-1870 

   Defence status: DEFENDED
   Tománková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
  • Novinář a novinářství v kresbě Humoristických listů 1880-1891 

   Defence status: DEFENDED
   Smrčková, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
  • Obraz česko-rakouského vyrovnání v roce 1871 na stránkách vídeňského tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The thesis "The image of Czech-Austrian settlement in 1871 in media coverage by Viennese press" is focused on the view of German Austrians on the constitutional negotiations between the government in Vienna and the Czech ...
  • Postavení Pražského denníku ve skladbě českého tisku v druhé polovině šedesátých let 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Tůma, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Hlavním cílem mé diplomové práce je určit pozici Pražského denníku v kontextu ostatního českého tisku druhé poloviny šedesátých let 19.století. Jde o období, ve kterém se odehrávají zásadní změny důležité pro rozvoj moderní ...
  • Postavení vědy a vědeckých autorit v mediální agendě před první světovou válkou (výzkumná sonda) 

   Defence status: DEFENDED
   Havel, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Práce si klade za cíl alespoň částečně zmapovat postavení vědecké tematiky v časopisech konce 19. století a začátku století dvacátého, přitom se hlavní pozornost upíná na reflexi technického pokroku a poměrné zastoupení ...
  • Proměna české inzerce a reklamy za 1. světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Balažovič, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
  • Revue Národní myšlenka 1923-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Hercik, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Diplomová práce přibližuje ideové zaměření, názorová stanoviska a profil revue Národní myšlenka, která byla vydávána v Československé republice v období let 1923-1939. Popisuje historický kontext, ve kterém revue Národní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV