• Alternative field curve modelling approach : regional models 

   Defence status: DEFENDED
   Šopov, Boril (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 4. 2. 2010
   Tato diplomová práce představuje několik modelů výnosových křivek. Vycházíme z dynamického modelu Nelson-Siegel, který jsme dále rozšířili pro modelování regionálních latentních faktorů a hlavních komponentů. Naši analýzu ...
  • Alternative yield curve modelling approach : regional models 

   Defence status: DEFENDED
   Šopov, Boril (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 3. 2010
   In this thesis, we focus on thorough yield curve modelling. We build on extended classical Nelson-Siegel model, which we further develop to accommodate unobserved regional common factors and principal components. We centre ...
  • Analysis of the Investment Development Path in the Central and Eastern European Countries: Can they move further? 

   Defence status: DEFENDED
   Paul, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Tato diplomová práce zkoumá dráhu investičního rozvoje v zemích střední a východní Evropy a diskutuje jejich schopnost postupu do pozdějších fází, která je podmíněná růstem odchozích zahraničních investic. Využití dat do ...
  • Countercyclical capital buffers in a new regulatory framework 

   Defence status: DEFENDED
   Malega, Ján (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Táto práca sa zaoberá vhodnosťou návrhu proticyklických kapitálových vankúšov ako novým nástrojom bankovej kapitálovej politiky. Koncept kapitálových vankúšov spočíva v tvorení dodatočných kapitálových rezerv v čase rastu ...
  • Credit Growth in Central and Eastern Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Tato práce se zabývá vývojem úvěru soukromému sektoru v zemích střední a východní Evropy. Ačkoliv se jako následek globální finanční krize rychlost růstu úvěru v těchto zemích zpomalila, celkový nárůst úvěru soukromému ...
  • Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement 

   Defence status: DEFENDED
   Tanasković, Dušan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   1. Abstract Tato bakalářská práce se zabývá globálními systémově významnými bankami (G-SIBs) a jak je identifikovat prostřednictvím různých metod. Krize v roce 2007 a selhání globálních finančních institucí přineslo do ...
  • Households Indebtedness and Financial Stability: Empirical Analysis from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupa, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato práce se zabývá studiem vzájemných vazeb mezi makroekonomickým prostředím a podílem úvěrů v selhání na celkovém množství poskytnutých úvěrů domácnostem v České republice mezi roky 2005 a 2014. Tato analýza slouží jako ...
  • How to Identify Domestic Systematicaly Important Institutions (D-SIFI) 

   Defence status: DEFENDED
   Melichar, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   1 Abstrakt Finanční krize v roce 2007 zvýraznila problematiku takzvaných "too-big-to-fail" finančních institucí. Tyto instituce jsou tak velké, navzájem propojené a komplexní, že jejich pád může způsobit značnou tíseň ve ...
  • The influence of housing price development on household balance sheet empirical analysis for the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Sylvie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato studie se zabývá vlivem cen nemovitostí na spotřebu domácností. Testuje tzv. hypotézu efektu bohatství, která předpokládá, že změna bohatství plynoucího z vlastnictví nemovitostí nebo z vlastnictví cenných papírů ...
  • Macroeconomic determinants for non-performing loans dynamic - the case of the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Doutnáčová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   vii Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojem kvality bankovních úvěrů v závislosti na ekonomické výkonnosti v České republice v letech 2003-2013. Kvalita bankovních úvěrů je v tomto případě vyjádřena podílem úvěrů v ...
  • Mean-variance & mean-VaR portfolio selection : a simulation based comparison in Czech crisis environment 

   Defence status: DEFENDED
   Parrák, Radovan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Bakalářská práce je zaměřená na dvě metody sloužící k výběru optimálního portfólia cenných papírů. Porovnává metody Mean-Variance s metodou Mean-VaR za pomoci investičních simulací, vycházejících z údajů českého finančního ...
  • Probability of default modelling using macroeconomic factors 

   Defence status: DEFENDED
   Zsigraiová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Práce posuzuje vztah mezi pravděpodobností selhání nefinančních podniků a domácností a vývojem makroekonomického prostředí. Práce přispívá k literatuře úvěrového rizika potvrzením důležitosti makroekonomických veličin při ...
  • Reduced-form Approach to LGD Modeling 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 3. 2012
   The rigorous thesis deals with the advanced methods for estimating credit risk parameters from market prices: probability of default (PD) and loss given default (LGD). Precise evaluation of these parameters is important ...
  • Reduced-form approach to LGD modelling 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Táto diplomová práca sa zaoberá pokročilými metódami odhadu parametrov kreditného rizika na základe tržných cien. Týmito parametrami sú pravdepodobnosť zlyhania (PD - probability of default) a strata v prípade zlyhania ...
  • Stress Testing of the Banking Sector 

   Defence status: DEFENDED
   Mohylová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Předmětem této bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testy představují nástroj, který slouží k ohodnocení odolnosti portfolia, finanční instituce či celého systému vůči nepříznivému makroekonomickému ...
  • Two-stage backtesting of Value-at-Risk models 

   Defence status: DEFENDED
   Matyáš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bachelor Thesis Two-stage backtesting of Value-at-Risk models Jan Matyáš Abstrakt práce Tato práce se zabývá srovnáváním zvolených Value-at-Risk modelů na základě jejich přesnosti předpovědí. Používáme dvou-úrovňový systém ...
  • Vývoj úvěrů soukromého sektoru v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Doutnáčová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Tato práce je zaměřena na vývoj trhu úvěrů v české ekonomice. V první části práce je popisována problematika úvěrů v počátcích transformace České republiky. Dále je rozebírán vývoj emise úvěrů soukromému sektoru v průběhu ...
  • What Are the Main Determinants of Banks' Ratings Across CEE Countries? 

   Defence status: DEFENDED
   Wolf, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Tato práce využívá data více než 180 bank z regionu střední a východní Evropy k nalezení hlavních faktorů, jež určují kvalitu výsledného dlouhodobého ratingu, jež byl těmto bankám udělen mezi lety 2010 - 2012. Tato analýza ...
  • What Drives the Aggregate Credit Risk: The Case of the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Literatura poskytuje obsáhlou diskuzi na téma, jaké makroekonomické proměnné ovlivňují míru agregát- ního úvěrového rizika. Zatímco efekt hospodářského cyklu byl již teoreticky zdůvodněn a prokázán na dostupných datech, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV