• Čínská terminologie zahraničně politických koncepcí ČLR 

   Defence status: DEFENDED
   Krchňavý, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Vývoj teoretických a ideologických koncepcí formujících zahraniční politiku ČLR od jejího vzniku po současnost se zaměřením na reflexi tohoto vývoje v příslušné zahraničně politické a diplomatické terminologii.
  • Dva typy čínských frazeologismů - chengyu a xiehouyu 

   Defence status: DEFENDED
   Roček, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Práce se zabývá popisem dvou významných frazeologických jevů současné čínštiny - chengyu a xiehouyu. Popisuje jejich původ, povahu a funkci. Práce je členěna na tři hlavní oddíly. V prvním oddíle je nastníněna problematika ...
  • Guo Xiangův komentář k vnitřním kapitolám díla Zhuangzi 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Dušan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   V této práci jsme analyzovali teoretické předpoklady, strategie a formální výstavbu Guo Xiangova komentáře k Vnitřním kapitolám díla Zhuangzi, přičemž jsme vyšli z dějin žánru komentáře, jak se vyvíjel v době dynastie Han ...
  • Jazyk staročínské "Matematiky v devíti kapitolách" a jejích komentářů 

   Defence status: DEFENDED
   Hudeček, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Předmětem této práce je jazyk klasické čínské matematiky, konkrétně jejího stěžejního anonymního díla "Matematika v Devíti kapitolách" a dvou nejdůležitějších komentářů k němu. "Matematika v Devíti kapitolách" (Jiu zhang ...
  • Porovnanie gramatických kategorií podstatných mien čínskeho, slovenského a maďarského jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Škultéty, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Práca sa zaoberá porovnávaním gramatických kategórií podstatných mien čínštiny, slovenčiny a maďarčiny. V jednotlivých oddieloch sa stručne popisujú tieto jazyky a komplexne porovnávajú gramatické kategórie podstatných ...
  • Specifika čínského publicistického stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Medvedko, Anastassia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce se zabývá specifiky publicistického stylu současné čínštiny. V první části této práce se prozkoumává atestovatelnost teorie T. N. Nikitiny založené na modelu závislostní gramatiky čínštiny. Tento průzkum se provádí ...
  • Srovnání gramatických systémů čínštiny u Oldřicha Švarného a Ma Zhen 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkalová, Natalie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Tématem této práce je srovnání gramatických systémů čínštiny u Ma Zhen a Oldřicha Švarného. Srovnání provedu na základě rozboru Ma Zhenina systému popsaného v díle Jianmíng Sh~vimg Hanyú Yiífa í'~ ll}j ~ ffi ~J.. i:s-i1"\-~t ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV