• Mechanismus růstu převodního systému srdečního 

   Defence status: DEFENDED
   Skuhrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   The ability to produce regular rhythm and independence of nervous system and are some of the features of the cardiac conduction system. The conduction system comprises the sinoatrial node, internodal tracts, the atrioventricular ...
  • Mechanismy vývoje převodního systému srdečního u obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Šaňková, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Soubor specializovaných buněk převodního srdečního systému tvoří a koordinovaně šíří elektrický vzruch v srdci. Změny ve vývoji převodního systému prokazatelně souvisí se vznikem arytmií, a proto je dobrá znalost vývojových ...
  • Role genu Nkx2.5 v morfogenezi a elektrofyziologii srdce u myši 

   Defence status: DEFENDED
   Hámor, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Role genu Nkx2.5 v morfogenezi a elektrofyziologii srdce u myši Praha 2016 Bc. Peter Hámor ABSTRAKT Cieľom tejto práce je skúmanie vplyvu dávkovania génu Nkx2.5 na elektrofyziológiu srdca myší v prenatálnom období vývoja. ...
  • Vliv dávkování genu Nkx2.5 na vývoj a elektrofyziologii srdce u myši 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hámor, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Vliv dávkování genu Nkx2.5 na vývoj a elektrofyziologii srdce u myši Praha 2015 Bc. Peter Hámor ABSTRAKT Cieľom tejto práce je skúmanie vplyvu dávkovania génu Nkx2.5 na elektrofyziológiu srdca myší v prenatálnom období ...
  • Vliv inkubační teploty na růst pracovního a převodního myokardu u kuřecího embrya 

   Defence status: DEFENDED
   Skuhrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Před téměř 50 lety bylo ukázáno, že vlivem hypotermní inkubace u kuřat dochází k celkovému zmenšení embryí a zároveň zvětšení srdce, jež bylo připisováno hypertrofii (zvětšenému objemu buněk). Oplozená kuřecí vejce byla ...
  • Vliv pracovní zátěže na rané stádium vývoje převodního systému srdečního 

   Defence status: DEFENDED
   Machálek, Jakub (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
   6 ABSTRAKT Kardiovaskulární onemocnění představují celosvětově nejčastější příčinu úmrtí. Arytmie neboli poruchy srdečního rytmu k této mortalitě přispívají nemalou měrou. Výzkum v oblasti morfologie převodního systému ...
  • Vliv pracovní zátěže na vývoj převodního systému srdečního 

   Defence status: DEFENDED
   Machálek, Jakub (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
  • Vliv teploty na vznik arytmií během vývoje srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Vostárek, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   4 Abstrakt: Cíle: Hlavním cílem této práce bylo podrobně popsat změny ve funkci izolovaného embryonálního kuřecího srdce v reakci na akutní změny teploty a stresové podmínky v prostředí in vitro společně s porovnáním reakce ...
  • Vývojové mechanismy arytmií - úloha konexinů v arytmogenezi 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Jiří (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 2. 2014
   Vývojové mechanismy arytmií - úloha konexinů v arytmogenezi MUDr.Jiří Beneš Abstrakt: Cíle: Hlavním cílem této práce je prohloubení znalostí o vlastnostech konexinů při arytmogenezi. Práce se zabývá hlavně rolí konexinu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV