• Divný svet. Divný svet vo výkladnej skrini 

   Defence status: DEFENDED
   Kurutzová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
  • Divný svět. Možnosti uplatnění tématu v pedagogické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Forman, Dominik (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Forman, D.: Divný svět. Možnosti uplatnění tématu v pedagogické praxi. [Diplomová práce] Praha 2015 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 79 str. (Přílohy: 7 výtvarných realizací - olejomalby ...
  • Divný svět. Ontologická struktura z hlediska teorie subjektu a její využití v interpretaci výtvarného umění 

   Defence status: DEFENDED
   Forman, Dominik (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Divný svět. Svět subkultury historických šermířů 

   Defence status: DEFENDED
   Bouchalová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
  • Genius loci - místa ve městě 

   Defence status: DEFENDED
   Samková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Samková, K.: Genius loci - místa ve městě /bakalářská práce/ Praha 2011 - Univerzita Karlova, fakulta výtvarné výchovy, 63s. Práce se věnuje problematice genia loci v souvislosti s prostorem města (konkrétně Prahy). Snaží ...
  • Kabina - místo, hranice a veřejný prostor 

   Defence status: DEFENDED
   Roeselová, Sára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
  • Kabina a člověk. Využití tématu v oblasti výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Jiříčková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
  • Koloběh 

   Defence status: DEFENDED
   Švajglová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   This diploma thesis with a theme " Circularity" disscuses the process of self-fulfillment of human being, based on three existencial movements. Circular (lived) and linear (reflexive) movements of human existence are in a ...
  • Koloběh - proměny kamene 

   Defence status: DEFENDED
   Kavalírová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   The thesis explains the metamorphoses of stone seen in different contexts both natural and social. The metamorphosis of stone properties and its shape is presented on the basis of the natural processes taking place in the ...
  • Kresba v tradici a současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hůrková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
  • Lidské tělo ve veřejném prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Nuslauerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Diplomová práce Lidské tělo ve veřejném prostoru pojednává o lidském tělu, se kterým se setkáváme ve veřejném prostoru, jako o prostředku neverbální komunikace a interpretace a o vzájemném vztahu lidského těla a veřejného ...
  • Maska - tvář - mimika. Využití tématu v pedagogické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Chocholáčová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Chocholáčová, D.; Maska - tvář - mimika. Využití tématu v pedagogické praxi. /Diplomová práce/ Praha 2014 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 83 s. Diplomová práce má charakter teoretické ...
  • Mezi nezbytnostmi a zbytečnostmi 

   Defence status: DEFENDED
   Kažmír, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
  • Mezi nezbytnostmi a zbytečnostmi 

   Defence status: DEFENDED
   Pélyová, Paulína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   The aim of the diploma thesis is to define a specific phenomenon bound to the current consumer society, which by its expression considers certain values and relations to the material world as necessary or, on the contrary, ...
  • Místo a funkce objektu ve veřejném prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Legemzová, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce se zabývá městským veřejným prostorem. Různými podobami, možnostmi a historií jeho utváření. Dále významem existence veřejného prostoru a jednotlivých prvků, z nichž se skládá. Jsou to urbanismus a architektura, ...
  • Místo setkání 

   Defence status: DEFENDED
   Hradička Holá, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Práce mapuje různá místa setkání ve veřejném prostoru. Veřejný prostor je chápán jako prostředí, které nás obklopuje a ve kterém se přirozeně pohybujeme, ať už jde o ulici, prostředky hromadné dopravy, obchodní centra, ...
  • Objekt jako ústřední bod v prostoru. Pojetí tématu ve vztahu s výtvarnou výchovou 

   Defence status: DEFENDED
   Konvalinková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
  • Objekt jako ústřední bod v prostoru. Pojetí tématu ve vztahu s výtvarnou výchovou 

   Defence status: DEFENDED
   Leisnerová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
  • Objekt jako ústřední bod v prostoru. Pojetí tématu ve vztahu s výtvarnou výchovou 

   Defence status: DEFENDED
   Pilařová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 1. 2016
  • Objekt v krajině 

   Defence status: DEFENDED
   Smrž, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Diplomová práce Objekt v krajině se zabývá krajinou, životním prostředím člověka, architekturou a uměním. Zamýšlí se nad východisky vzniku současné urbanizované krajiny, nad vztahy mezi člověkem a krajinou, nad působením ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV