• Možnosti rozvoje pohybových aktivit dítěte předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Fryšová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   (in English) The diploma thesis deals with the physical activity of pre-school children and the possibilities of suitable and accessible physical activities. The theoretical part deals with introduction. The introductory ...
  • Problematika motivace žáků II. stupně základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Mazúchová, Ráchel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce si klade za cíl zmapovat problematiku související s motivací k učení (respektive jejím nedostatkem) u žáků druhého stupně základních škol. Pokouší se analyzovat vlivy, které motivaci ve škole snižují či komplikují, ...
  • Přípravné kurzy pro předškolní děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Meisnerová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá předškolním vzděláváním sociokulturně znevýhodněných dětí, převážně z romských rodin. Je rozdělena na teoretickou část a část praktickou. V teoretické části je popsán vývoj dítěte v předškolním ...
  • Současné tendence ve výchově dětí v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Zídek, Marija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   This bachelor thesis is named Contemporary trends of education of children in family. It is clear from the title that the thesis is devoted mainly to current educational approaches that respond to changes of both global ...
  • Spolupráce mezi žáky a učitelem ve waldorfských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Tato práce, která se člení na dvě části, teoretickou a empirickou, se zabývá "Spoluprací mezi žáky a učitelem ve waldorfských školách". V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy dle literatury týkající se spolupráce, ...
  • Syndrom vyhoření u učitelské profese 

   Defence status: DEFENDED
   Semrádová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelské profese. Definuje syndrom vyhoření, popisuje jeho příčiny a příznaky. Dále popisuje učitelství jako pomáhající profesi a věnuje se zátěžovým situacím ve škole. ...
  • Výchova a vzdělávání dětí s poruchami chování v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Bakalářská práce Výchova a vzdělávání dětí s poruchami chování v mateřské škole si dává za cíl zmapovat poruchy chování u dětí předškolního věku a vybrat vhodné metody pro práci s těmito dětmi v prostředí mateřské školy. ...
  • Výchova ke zdravému životnímu stylu v podmínkách školy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Michaela Svobodová, Výchova ke zdravému životnímu stylu v podmínkách školy Abstract The theme of this bachelor thesis is the education for healthy lifestyle in school conditions, because the health education of the educated ...
  • Výtvarný projev dítěte předškolního věku a jeho význam ve výchovném procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Topičová, Nikol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   This bachelor work called "Art expression of preschool child and its importance in educational process" focuses on use of child's art expression in educational work of teacher. It addresses phenomenon called child's art ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV