• Adaptace dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich potřeby při nástupu na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Havrdová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Bakalářská práce se zabývá adaptací dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich potřebami při nástupu na základní školu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se věnuje tématu základní ...
  • Edukace a aktivizace seniorů v zařízení sociálních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   (česky) Tato práce se věnuje výběru edukačních možností seniorů s akcentem na klienty sociálních zařízení, kde ne vždy bývá dostatek erudovaných pracovníků, kteří by byli schopni a ochotni připravovat aktivizační programy ...
  • Možnosti rozvoje pohybových aktivit dítěte předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Fryšová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   (in English) The diploma thesis deals with the physical activity of pre-school children and the possibilities of suitable and accessible physical activities. The theoretical part deals with introduction. The introductory ...
  • Nekázeň žáků jako významný faktor vzniku syndromu vyhoření pedagogických pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   The subject of the diploma thesis is the indiscipline of students as a significant factor in the development of burn-out syndrome of pedagogical workers. The theoretical part focuses on the definition of the term and a ...
  • Praxe domácího vzdělávání v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Sterziková, Bibiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   (in English): The Diploma thesis deals with the practice of an alternative form of individual education in a family institution. The aim of the work was to obtain information about family functioning if the obligation to ...
  • Problematika motivace žáků II. stupně základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Mazúchová, Ráchel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce si klade za cíl zmapovat problematiku související s motivací k učení (respektive jejím nedostatkem) u žáků druhého stupně základních škol. Pokouší se analyzovat vlivy, které motivaci ve škole snižují či komplikují, ...
  • Proces resocializace vězněných osob s diagnostikovanými poruchami s cílem jejich reintegrace do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sádek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   SÁDEK, Petr. The resocialization process of prisoners with diagnosed disorders with the purpose of their social reintegration. Prague: Faculty of philosophy, Charles University. 95 s. diploma thesis. The diploma thesis ...
  • Přípravné kurzy pro předškolní děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Meisnerová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá předškolním vzděláváním sociokulturně znevýhodněných dětí, převážně z romských rodin. Je rozdělena na teoretickou část a část praktickou. V teoretické části je popsán vývoj dítěte v předškolním ...
  • Psychohygiena profesionální chůvy 

   Defence status: DEFENDED
   Opatová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá současnými možnostmi psychohygieny profesionální chův, působících přímo v rodinách klientů, a všech aspektů, k tomu se pojících. Práce je rozdělena na dvě časti: část teoretickou a část praktickou. ...
  • Současné tendence ve výchově dětí v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Zídek, Marija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   This bachelor thesis is named Contemporary trends of education of children in family. It is clear from the title that the thesis is devoted mainly to current educational approaches that respond to changes of both global ...
  • Spolupráce mezi žáky a učitelem ve waldorfských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Tato práce, která se člení na dvě části, teoretickou a empirickou, se zabývá "Spoluprací mezi žáky a učitelem ve waldorfských školách". V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy dle literatury týkající se spolupráce, ...
  • Syndrom vyhoření u učitelské profese 

   Defence status: DEFENDED
   Semrádová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelské profese. Definuje syndrom vyhoření, popisuje jeho příčiny a příznaky. Dále popisuje učitelství jako pomáhající profesi a věnuje se zátěžovým situacím ve škole. ...
  • Vliv sociálních sítí na poruchy příjmu potravy studentů středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Kopáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   The theme of this diploma thesis is Influence social networks on high school students eating disorder. The aim of this work is to find out the influence of social networks on high school students eating disorder, perception ...
  • Výchova a vzdělávání dětí s poruchami chování v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Bakalářská práce Výchova a vzdělávání dětí s poruchami chování v mateřské škole si dává za cíl zmapovat poruchy chování u dětí předškolního věku a vybrat vhodné metody pro práci s těmito dětmi v prostředí mateřské školy. ...
  • Výchova dítěte po rozvodu 

   Defence status: DEFENDED
   Halušková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Teoretická část diplomové práce si klade za cíl popsat výchovu dětí po rozvodu a roli mužských a ženských vzorů v životě dětí. V teoretické části práce jsou vymezeny tyto pojmy: rodina, rozvod a výchova. Autorka se snaží ...
  • Výchova ke zdravému životnímu stylu v podmínkách školy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Michaela Svobodová, Výchova ke zdravému životnímu stylu v podmínkách školy Abstract The theme of this bachelor thesis is the education for healthy lifestyle in school conditions, because the health education of the educated ...
  • Výtvarný projev dítěte předškolního věku a jeho význam ve výchovném procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Topičová, Nikol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   This bachelor work called "Art expression of preschool child and its importance in educational process" focuses on use of child's art expression in educational work of teacher. It addresses phenomenon called child's art ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV