• Altitudinální migrace živočichů a možnosti jejich studia 

   Defence status: DEFENDED
   Zenklová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Migrace jako odpověď na sezonalitu prostředí je obvyklá u celé řady taxonů. Výrazná fluktuace klimatu i zdrojů bývá nejčastěji spojována s oblastmi mírného pásu, obvyklá je ovšem i v tropech. Typicky je ještě výraznější ...
  • Antagonistická selekce a evoluce pohlavního dimorfismu ve zbarvení u halančíků (Cyprinodontiformes: Aplocheilidae, Rivulidae) 

   Defence status: DEFENDED
   Barančíková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Bird Communities Along the Altitudinal Gradient on Mt. Cameroon: Perspectives from Mist Nets 

   Defence status: DEFENDED
   Petruf, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   v slovenčine Kamerunská hora je centrom diverzity a endemizmu v Afrike. Nedávny výskum vtáčích spoločenstiev založený na bodových meraniach na tejto hore zistil, že druhová bohatosť je podobne vysoká pozdĺž celého nížinného ...
  • Bird communities in urban green space: Effects of habitat patch size, vegetation structure and urbanization gradient 

   Defence status: DEFENDED
   Ferenc, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Determinanty druhové bohatosti a populačních hustot ptáků subsaharské Afriky 

   Defence status: DEFENDED
   Dubský, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Zkoumání faktorů ovlivňujících ptačí druhovou diverzitu a abundanci nám do budoucna umožní spravovat krajinu tak, abychom vytvořili vhodné podmínky pro přežití co nejvíce druhů. Na lokální úrovni jsem pro účely práce ...
  • Diverzita a abundance ptáků podél výškového gradientu Kamerunských hor 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dubský, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The aim of this thesis is to describe the changes of bird species diversity along elevation gradient on six mounts in Cameroon and nearby Bioko island. The results of the analyses confirm most of the defined hypotheses, ...
  • Environmental and ecological determinants of urban bird community structure 

   Defence status: DEFENDED
   Ferenc, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 6. 2015
   The urban environment has attracted much scientific attention as it stands at the core of environmental changes caused by the growing human population. The responses of bird communities to urbanization have been especially ...
  • Faktory ovplyvňujúce diverzitu a početnosť vtákov v urbánnej zeleni 

   Defence status: DEFENDED
   Ferenc, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Hnízdní a zpěvní aktivita ptáků afrotropického deštného lesa podél gradientu nadmořské výšky 

   Defence status: DEFENDED
   Zenklová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   V porovnání s mírným pásmem jsou tropické oblasti považovány za stabilní prostředí. To platí především pro teplotu a délku dne, díky čemuž je zde relativně stálá nabídka potravy. Podle obecného předpokladu tedy tropičtí ...
  • Hormonální kontrola zbarvení halančíků (Cyprinodontiformes) a její úloha v evoluci pohlavního dimorfismu 

   Defence status: DEFENDED
   Barančíková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 6. 2009
  • Jak nejlépe spočítat ptáky v tropickém deštném lese? 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdý, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Tropický deštný les patří k druhově nejbohatším biomům na Zemi. Zároveň představuje značně nepřehledné a komplexní prostředí, které ztěžuje stanovení odhadu lokálních diverzit a abundancí druhů. Tato literární rešerše ...
  • Niche Partitioning in Tropical Birds 

   Defence status: DEFENDED
   Petruf, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   v slovenčine Rozdeľovanie ekologických ník umožňuje potenciálnym kompetítorom koexistovať. Niky sa s rastúcou heterogenitou habitatu zužujú, čo je zrejmé najmä v nahustených tropických spoločenstvách. Vysoký prekryv ník ...
  • Ochrana populací na okraji areálu 

   Defence status: DEFENDED
   Pešová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Populations on the edge of the range are often considered less valuable for conservation with regard to core populations of the species. These populations are often small, isolated and less genetically variable, and are ...
  • Problems concerning carnivore reintroductions 

   Defence status: DEFENDED
   Zímová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 6. 2009
  • Prostorová aktivita ptáků a metody jejího kontinuálního sledování 

   Defence status: DEFENDED
   Havelka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Cílem této práce bylo shromáždit současné znalosti o prostorové aktivitě ptáků se zaměřením na studium její vnitřní struktury pomocí moderních telemetrických zařízení, která umožňují kontinuální sledování malých druhů ...
  • Reintrodukce motýlů (Lepidoptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Štochlová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   The thesis deals with one of the active means of conservation - reintroduction. By this ap- proach, organisms are released in their historical range from which they have disappeared. Re- introductions typically concern ...
  • Role ultrafialového záření v komunikaci u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Poměrně nedávno bylo zjištěno, že vizuální systém ptáků a lidí se nápadně liší, a to především ve schopnosti vnímat ultrafialové záření. Tato složka spektra výrazně ovlivňuje nejrůznější typy chování ptáků. UV reflexe může ...
  • Rozšíření, ekologie a ochrana kriticky ohroženého modráska hořcového (Phengaris alcon f. alcon) na území ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kupková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   The state of the populations of many insects is critical in the Czech Republic, other species have already extinct. Among the species balancing at the limit of survival is myrmecophilus Alcon Blue (Phengaris alcon), ...
  • Sezonalita reprodukce tropických ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Kačírek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem této práce je shrnout poznatky o sezonalitě reprodukce tropických ptáků. Práce zahrnuje charakteristiku jednotlivých tropických prostředí a jejich změny v abiotických podmínkách se zaměřením na otázku, v jakém slova ...
  • Struktura ptačích společenstev na výškovém gradientu Kamerunské hory 

   Defence status: DEFENDED
   Mudrová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Oblíbeným nástrojem pro studium patrností diverzity jsou gradienty nadmořské výšky, které zachycují procesy ovlivňující distribuci druhů podél rychle se měnících podmínek, přitom však na poměrně malé škále. Cílem této práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV