• Důkazní prostředky v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilík, Šimon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 5. 2020
   - Means of Evidence in Civil Proceedings The topic of this thesis is means of evidence in civil process. The taking of evidence is the most important part of civil proceedings, and therefore this paper presents its ...
  • Exekutorská dobrovolná dražba 

   Defence status: DEFENDED
   Jung, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 11. 2020
   Voluntary auction conducted by the distrainor Abstract This thesis introduces other aktivity performer by the distrainor consisting in conducting an auction at the request of the owner or a person authorized to dispose of ...
  • Hromadné žaloby 

   Defence status: DEFENDED
   Karim, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Hromadné žaloby Abstrakt Tato práce pojednává o hromadných žalobách. Ty jsou v současné době (oprávněně) velmi diskutovaným tématem. Vláda předložila předsedovi Poslanecké sněmovny 6. 3. 2020 vládní návrh zákona o hromadném ...
  • Insolvenční řízení ve světle novely č.31/2019 Sb. 

   Defence status: DEFENDED
   Douda, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   This diploma thesis deals with a comprehensive assessment of the amendment No. 31/2019 Coll. to the Insolvency Act. in relation to the previous legislation. The reason for processing this topic was the topicality of debt ...
  • Jednání ve sporném řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kolodrubcová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 5. 2021
   Jednání ve sporném řízení Abstrakt Rigorózní práce pojednává o jednání, jakožto klíčové fázi sporného řízení, při níž předseda senátu za součinnosti s účastníky provádí dokazování a činí jiná vhodná opatření za účelem ...
  • Kontumační rozsudek - analýza a komparace 

   Defence status: DEFENDED
   Wesselý, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá tématem kontumačního rozsudku neboli rozsudku pro zmeškání, jehož vydání je založeno nikoli na klasickém průběhu řízení, tedy účasti žalovaného a žalobce, dokazování, argumentaci, zjištění ...
  • Mediace v českém právním řádu a komparativní analýza se zahraniční právní úpravou 

   Defence status: DEFENDED
   Břízová, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Autorka si v diplomové práci s názvem "Mediace v českém právním řádu a komparativní analýza se zahraniční právní úpravou" klade za cíl analyzovat, jak jsou základní principy mediací upraveny v právních řádech České republiky, ...
  • Nabývání nemovité věci v rámci insolvenčního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Weagová, Evelina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Resumé Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila nabývání nemovitých věcí v rámci insolvenčního řízení. Toto téma jsem zpracovala zejména z pohledu nabyvatele nemovité věci. Cílem této práce je komplexně shrnout proces ...
  • Nástroje ochrany proti šikanózním insolvenčním návrhům 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   This thesis aims to provide a summary overview of instruments of Czech law preventing insolvency petitions of being misused by the creditors and to asses, whether the current legislation provides sufficient protection for ...
  • Nemovitá věc v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Slabá, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 5. 2021
   v českém jazyce Ekonomický význam a hodnota nemovitých věcí, jakož i závažnost dispozic s právními vztahy k nim jsou důvodem, proč pravidlům insolvenčního práva, která upravují právní vztahy a nakládání s nemovitostmi ...
  • Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 12. 2019
   Práce se (jak již samotný název napovídá) zabývá problematikou neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů v poměrech insolvenčního řízení. V první řadě jsou stručně vyloženy samotné pojmy neplatnost a neúčinnost právního ...
  • Neplatnost a neúčinnost právního jednání v insolvenci 

   Defence status: DEFENDED
   Glogr, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Neplatnost a neúčinnost právního jednání v insolvenci Abstrakt Předmětem této diplomové práce je komplexní analýza institutu neplatností právního jednání a neúčinnosti právního jednání a zařazení těchto pojmů do systému ...
  • Oddlužení - sanační způsob řešení úpadku 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Insolvenční právo je dynamický obor, který se v současné době dostává do povědomí mnoha lidí. Jeho smyslem je vyřešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k vyřešení majetkových ...
  • Oddlužení fyzické osoby - podnikatele 

   Defence status: DEFENDED
   Drahorád, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Debts relief of natural persons - entrepreneurs The diploma thesis deals with the topic of discharge of debts relief of natural persons - entrepreneurs in the Czech legal system. The aim of the work is mainly to provide ...
  • Oddlužení jako způsob řešení úpadku fyzické osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Rampová, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   1 Abstrakt Cílem této diplomové práce je komplexně shrnout účinnou právní úpravu oddlužení fyzických osob jako jednoho ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, tuto úpravu kriticky zhodnotit a pojednat o jejím možném ...
  • Odměna za zastupování advokátem v civilním řízení se zaměřením na otázku rozsahu jejího přiznávání v bagatelních sporech 

   Defence status: DEFENDED
   Machovič, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 12. 2016
   1. Resumé Odměna za zastupování advokátem v civilním řízení se zaměřením na otázku rozsahu jejího přiznávání v bagatelních sporech Tato práce se zabývá vývojem a současnou právní úpravou a judikaturou vyšších soudů přiznávání ...
  • Osoba mediátora 

   Defence status: DEFENDED
   Wiesnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   ( Mediator) The diploma thesis deals with the person mediator who is key and indispensable in the process of mediation. Mediation is currently an increasingly relevant topic as one of the alternative ways of resolving ...
  • Posesorní ochrana 

   Defence status: DEFENDED
   Feri, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Tato práce si klade za cíl postihnout komplexní institut držby a její ochrany pořadem právem formou tzv. interdriktní ochrany. Důraz je dán na kontextuální výklad a představení vývoje držební nauky. Výklad je věnován ...
  • Postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Matuška, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   The Position and Application of Claims of the Secured Creditor in Insolvency Proceedings Abstract The topic of this thesis is the position and application of claims of the secured creditor within the special and to some ...
  • Postavení insolvenčního správce v oddlužení 

   Defence status: DEFENDED
   Mráčková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 5. 2020
   1 Legal possition of the insolvency administrator in debt reliéf Abstract An insolvency administrator has an irreplaceable role in the insolvency proceedings. He isn'n an lawyer of debtor or creditors. However, he has to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV