• Analýza dynamiky CESA komplexů v rostlinách s narušeným cytoskeletem 

   Defence status: DEFENDED
   Dubenecká, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The basis of this study are mutant plants with ARP2/3 complex lacking in one of its subunits (arpc5 and arp2). These plants also express CSC subunit CESA6 of primary cell wall tagged by YFP. Thanks to modern imaging ...
  • Analýza lokalizace endomembránových markerů v kortikální vrstvě rostlinných buněk a jejich interakce s komplexem Arp2/3 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   ARP2/3 je evolučně konzervovaný heterohemptamerický proteinový komplex. Jeho hlavní aktivitou je nukleace větvených aktinových vláken za účelem remodelace membrán. ARP2/3 se účastní remodelace plazmatické membrány a tvorby ...
  • Charakterizace membránového proteinu DREPP 

   Defence status: DEFENDED
   Vosolsobě, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Proteins of DREPP family (20-25 kDa, syn. PCaP1 in Arabidopsis thaliana) first appeared in ferns and we have shown that several independent duplications of DREPP protein occurred during evolution of large families (Poaceae, ...
  • Evolučně-vývojové studium membránových proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Vosolsobě, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Evolučně-vývojové studium membránových proteinů Mgr. Stanislav Vosolsobě Školitelka: Kateřina Schwarzerová Disertační práce Abstrakt Různými přístupy fylogenetické a funkční analýzy vybraných membránových signálních proteinů ...
  • Fenotypová analýza pokožkových buniek rastlín Arabidopsis thaliana s narušenou organizáciou aktínového cytoskeletu 

   Defence status: DEFENDED
   Miklánková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Aktinový cytoskelet se v rostlinách podílí na regulaci mnoha procesů, jako jsou například správná morfogeneze buněk a celého organizmu, pohyb organel, regulace dělení buněk. Jeho dynamika a polymerace je regulována různými ...
  • Fluidita plasmatické membrány a lipidové rafty u rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Vosolsobě, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Funkční analýza podjednotek rostlinného Arp2/3 komplexu 

   Defence status: DEFENDED
   Kukla, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   1. Abstrakt ARP2/3 komplex je velmi dobře prostudovaný v případě živočichů, hraje klíčové úlohy v motilitě buněk a nitrobuněčných organel. Jeho defekty jsou spojeny s těžkými růstovými poruchami a letalitou u postižených ...
  • Hledání mechanismů a funkce interakce mikrotubulárního cytoskeletu s dalšími složkami v rostlinné buňce 

   Defence status: DEFENDED
   Krtková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 1. 2013
   Microtubular cytoskeleton is involved in many processes in plant cells, including cell division, growth and development. Other proteins enable its functions by modulation of its dynamics and organization and by mediation ...
  • Isotypové složení aktinu v rostlinné buňce 

   Defence status: DEFENDED
   Šlajcherová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Práce se zabývá otázkou redundance aktinových isotypů v rostlinných buňkách, zejména v Arabidopsis thaliana; předkládány jsou důkazy svědčící pro redundanci i proti ní. Zaměřuje se na podobnosti a odlišnosti na úrovni ...
  • Mechanismy dynamiky a nukleace mikrotubulů v rostlinné buňce 

   Defence status: DEFENDED
   Mauerová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Nucleation of microtubules co-determines organization of this cytoskeleton component in cells and makes a significant contribution to shaping its dynamics. In plant cells, micro- tubules are mainly nucleated on preexisting ...
  • Molekulárně-buněčný mechanismus účinku ancymidolu na buněčné unie tabáku 

   Defence status: DEFENDED
   Hofmannová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Nuclear transport: its regulation and role in plant cells 

   Defence status: DEFENDED
   Bokvaj, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Transport mezi jádrem a cytoplasmou p edstavuje d ležitý regula ní bod všech drah vedoucích k expresi gen , kontrole bun ného cyklu a exportu RNA. Je zprost edkován komplexy jaderného póru (NPC), které jsou ukotvené v ...
  • Nukleace aktinu v rostlinné buňce 

   Defence status: DEFENDED
   Schiebertová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Schopnost rostlinných buněk nukleovat aktin je důležitá hlavně pro dynamiku vnitrobuněčných pohybů organel a váčků, organizaci buněčné stavby a růstu a koordinaci endo- a exocytosy. Nukelace aktinu znamená vytváření nového ...
  • Role cytoskeletu v morfogenezi rostlinných buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Miklánková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Bunky sú schopné nadobúdať nepreberné množstvo tvarov, v čom hrá dôležitú úlohu cytoskelet. Ovplyvňuje depozíciu materiálov bunečnej steny, reguluje pohyb vačkov po bunke, podieľa sa na exocytóze a endocytóze. Kortikálne ...
  • Role komplexu ARP2/3 v rostlinné buňce 

   Defence status: DEFENDED
   Schiebertová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   1 Abstrakt ARP2/3 proteinový komplex je komplex sedmi proteinů (ARP2, ARP3 a ARC1- ARPC5) s poměrně konzervovanou strukturou. ARP2/3 komplex rozvětvuje a nukleuje nová aktinová vlákna. Tato diplomová práce je zaměřena na ...
  • Role mikrotubulárního cytoskeletu za toxického působení hlinitých iontů 

   Defence status: DEFENDED
   Krtková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Role PLD v raných fázích toxického působení hliníku 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Toxicita hliníkových iontů v kyselých půdách je celosvětově hlavní limitující faktor pro pěstování plodin. Hlavním symptomem toxicity hlinitých iontů je rychlé zastavení růstu kořenů. Mechanismus toxického působení hliníku ...
  • Role proteinu ARPC2 v rostlinné buňce 

   Defence status: DEFENDED
   Šlajcherová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Lokalizace proteinu ARPC2 v rostlinné buňce Kateřina Šlajcherová 1 Abstrakt Aktinový cytoskelet je všudypřítomný a plní mnohé nezastupitelné role. Na nukleaci aktinu se u rostlin vedle forminů podílí také ARP2/3 komplex ...
  • Role transportu tubulinu mezi jádrem a cytoplazmou 

   Defence status: DEFENDED
   Bokvaj, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tubulin je základní stavební jednotkou mikrotubulů, které zajišťují vnitrobuněčný transport, morfologické změny, propojení proteinů metabolických drah, segregaci chromozómů během mitózy a mnohé další nezbytné procesy v ...
  • Rostlinná centra organizující mikrotubuly 

   Defence status: DEFENDED
   Škrdlová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   V eukaryotických buňkách jsou mikrotubuly nukleovány a organizovány prostřednictvím proteinové struktury nazývané centrum organizující mikrotubuly. Napříč eukaryotickými organismy existuje velká diverzita ve struktuře a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV