• Akutní myeloidní leukémie a prognostický dopad interní tandemové duplikace genu FLT3 

   Burčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
  • Detection of mutation status of IgVH genes and minimal residual disease in chronic lymphocytic leukemia 

   Peková, Soňa (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 2. 2006
  • Does RIA Really Evaluate Regulatory Impact? The Case of the Czech Republic 

   Jára, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Hodnocení dopadů regulace (RIA) se za posledních 20 let stalo horkým tématem světové politiky stejně jako ekonomického výzkumu. Jeho základní definice jako nástroje pro zlepšení kvality regulace pomocí analýzy nákladů a ...
  • Ekonomie náboženství: analýza darů v Římskokatolické církvi v České republice 

   Švejdová, Amália (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na ekonomii náboženství, která zkoumá řadu vzorců chování týkajících se náboženského trhu; míru participace na náboženských aktivitách, výši dobrovolných darů, kvalitu činnosti náboženských ...
  • The Impact of Ethnic Diversity on Institutions and Economic Development in Former Yugoslavia 

   Kaltak, Miran (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Cílem této práce bylo vést výzkum o vlivu etnické diverzity na ekonomický růst zemí bývalé Jugoslávie. Hlavním předpokladem bylo, že etnická diverzita ovlivňuje ekonomický růst. Při výzkumu byly použity dvě rozdílné metody: ...
  • Institucionální analýza bezdomoveckých komunit 

   Ehrlich, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   V předložené práci budeme popisovat pravidla soužití pražských bez- domovců. Nejprve obecně popíšeme důvody vzniku pravidel v lidských společnostech, dále se zaměříme na neformální instituce a různé způsoby jejich vynucování. ...
  • Je dnes dráž než před rokem 1989? Pokud ne, proč si to řada lidí myslí? 

   Boček, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na porovnání spotřebitelských cen před rokem 1989 a v roce 2009. Protože se v české společnosti objevují názory o nižších cenách před rokem 1989, rozhodl jsem se na základě dat z ...
  • Komparativní charakteristika českého státu blahobytu 

   Keprta, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce se zabývá celkovou charakteristikou českého sociálního státu. Nejprve popíše vznik a vývoj sociálního státu obecně a rozdělí jednotlivé variety sociálního státu podle Esping-Andersenovy typologie. Následně se zabývá ...
  • Medardova kápě čtyřicet dní kape. Opravdu? Aneb jak se lidé učí z chyb na příkladu funkčnosti pranostik 

   Skála, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce se zabývá empirickým zkoumáním neformálních institucí. Cílem bylo na základě verifikace pranostik zjistit, zdali platí naše nulová hypotéza Naše nulová hypotéza je následující: známé pranostiky mají vyšší míru ...
  • Molekulárně genetické změny u akutní myeloidní leukemie. 

   Marková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   Molekulárně genetická analýza patří mezi základní vyšetření nezbytná k přesnému určení diagnózy, prognózy a léčby pacientů s AML. Vyšetření karyotypu umožňuje zařazení pacientů do základních rizikových skupin, molekulárně ...
  • Molekulární hodnocení reziduálního onemocnění u chronické lymfocytární leukémie 

   Forsterová, Kristina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Souhrn Tato práce se zabývá detekcí reziduální choroby (MRD) u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL). Vzhledem k absenci specifického molekulárního markeru není detekce MRD u pacientů s CLL jednoduchá. U souboru ...
  • Nezamýšlené důsledky prohibice drog: Jak vzniká drogová závislost? 

   Džmuráň, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Problematika drog představuje v současnosti fenomén, jež poutá pozornost napříč odbornou i laickou veřejností. Názory na jejich prohibici se však značně liší. Na jedné straně stojí prohibicionisté, zdůrazňující nutnost ...
  • Patent Trolls: Do Their Patents Differ? 

   Trlifaj, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Americký patentový systém prochází proměnou, výrazně se zvyšuje počet žádostí o patenty i množství soudních sporů. Tato práce si klade za cíl analyzovat roli "Non-practicing entities" - firem, které se primárně nezabývají ...
  • Patents: Means to Innovation or Strategic Ends? 

   Štěpánek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato práce využívá rozsáhého souboru dat o 163 663 amerických patentech 25 společností ze čtyř technologických odvětví (letectví, počítačová technika, polovodiče a softwarové inženýrství) mezi roky 1976 a 2011, ke sledování ...
  • The Property Rights Security Is Important: How Exactly? 

   Flanderová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá dopady institucionální kvality určité země na různé firemní charakteristiky za použití výběru rozvíjejících se ekonomik států střední a východní Evropy a Asie. Nejprve zpracováváme přehled existující ...
  • Vnímaná versus skutečná inflace. Vnímaná inflace ve spojitosti se zaváděním eura 

   Klubíčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   (abstrakt) Práce se zabývá rozdílem mezi skutečnou a vnímanou inflací. Navazuje na literaturu zabývající se vnímanou inflací a rozdílem mezi inflací skutečnou a vnímanou. Stávající literaturu rozšiřuje práce o zevrubnou ...
  • What Drives the Grades of Bachelor Theses? 

   Kurka, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato práce se zabývá faktory, které ovlivňují výsledky bakalářských prací. Nejsme si vědomi žádné dostupné literatury zabývající se těmito faktory. Proto jsou v sekci přehled literatury rozebírány články, jež se zabývají ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV