• Breastfeeding and the risk of childhood obesity 

   Defence status: DEFENDED
   Ellingsen Chammas, Mari (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Obesity is one of the greatest public health challenges of the 21st century. Its prevalence has tripled in many countries in the WHO European Region since the 1980s, and the numbers of those affected continue to rise at ...
  • Contamination of powdered infant formula by Enterobacter sakazakii and other pathogens 

   Defence status: DEFENDED
   Selmer, Arne (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 1. 4. 2008
   Contamination of powdered infant formula by Enterobacter sakazakii and other pathogens will be considered in the following text with a description of the bacteria and their route of contamination as well as their pathological ...
  • Contamination of powdered infant formula by Enterobacter sakazakii and Salmonella 

   Defence status: DEFENDED
   Costa, Carolina Isabel Maia Azevedo (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 1. 4. 2008
   Powdered infant formula is not a sterile product and it has been shown to be a common vehicle for the transmission of pathogens to a specific group of infants, particularly Enterobacter sakazakii and Salmonella which are ...
  • Hodnocení efektivity sociálně marketingových nástrojů na podporu zdravého životního stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Bémová, Alena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
  • Hodnocení růstu kojenců, růstové grafy pro kojené děti 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrovolná, Alena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Tato práce pojednává o důležitosti pravidelného sledování individuálního růstu jednotlivých dětí a používání aktuálních růstových grafů v praxi. Dále pojednává o zavedení grafů, které byly konstruovány na základě měření ...
  • Hodnocení růstu kojených dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Pavla (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Růstové grafy tělesných rozměrů, a to především délky a hmotnosti, jsou důležitou pomůckou hodnocení správného růstu a vývoje dětí v pediatrii. Interpretace růstové křivky kojených dětí, a tím posouzení přiměřené výživy a ...
  • Kontaminace sušené kojenecké mléčné výživy Enterobacterem sakazakii 

   Defence status: DEFENDED
   Bartovičová, Radka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 1. 2009
   Kontaminace sušené kojenecké mléčné výživy Enterobacterem sakazakii se v posledních desetiletích dostala do popředí zájmu odborníků zabývajících se hygienou potravin. Tato obtížně detekovatelná gram negativní bakterie ...
  • Krátké intervence ve vztahu ke kouření prováděné zdravotníky ve FNKV Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Kincová, Veronika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Marketing kojenecké výživy - doporučení a realita 

   Defence status: DEFENDED
   Dočkalová, Jitka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Téma své diplomové práce Marketing kojenecké výživy - doporučení a realita jsem si vybrala na základě své vlastní zkušenosti s mateřstvím, kojením a marketingem kojenecké výživy. Osobně musím říci, že i přes veškeré lékařské ...
  • Možnosti prevence a léčby u poruch příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Poruchy příjmu potravy jsou závažným chronickým onemocněním, jejich incidence neustále stoupá a to zejména u mladých dívek a žen. Proto je velmi důležité, aby byla veřejnost informována o problematice spojené s poruchami ...
  • Možnosti využití muzikoterapie v lékařské praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlová, Václava (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 2. 2007
   Během 20. století prodělalo lékařství mohutný vývoj. Kromě nepřeberného množství nových metod na záchranu života či zlepšení jeho kvality, se začal rozvíjet i nový pohled na zdraví a na úlohu lékaře a pacienta. S poznáním, ...
  • Náplň kurzů předporodní přípravy z hlediska přípravy ke kojení 

   Defence status: DEFENDED
   Protivová, Iva (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 11. 2006
   Nová fakta a výsledky mnoha studií poukazují na nezastupitelné výhody mateřského mléka a kojení. Kojení představuje nejen přirozený nutriční, imunologický, sociální a ekonomický komfort pro dítě a matku, ale přispívá také ...
  • Poradenství zaměřené na zvládání stresu v akademickém prostředí v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Nyklová, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   V přehledové části práce uvádím současné poznatky o stresu v akademickém prostředí. Většina autorů zabývající se stresem u studentů identifikovalo jako hlavní zdroje stresu zkoušky, ať už z důvodu strachu ze selhání nebo ...
  • Poruchy příjmu potravy - vliv masmédií 

   Defence status: DEFENDED
   Lankašová, Andrea (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • Prevence obezity u středoškolské mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Šmerhová, Ilona (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
  • Prevence obezity v prostředí základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Prevence obezity ve vzdělávacích programech základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Alice (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
  • Prevencia prenosu HIV infekcie z matky na dieťa s dôrazem na kojenie 

   Defence status: DEFENDED
   Gojdič, Matej (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   Problematika prenosu HIV infekcie z matky na dieťa je v súčasnej dobe vysoko aktuálna. Svedčia o tom štatistické údaje Svetovej zdravotníckej organizácie. Do roku 2007 sa infikovalo až 2 a pol milióna detí a v tom istom ...
  • Problematika kojení u rozštěpových vad 

   Defence status: DEFENDED
   Mlezivová, Veronika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 11. 2009
   Ve své práci se zabývám problematikou kojení u dětí s rozštěpovými vadami. Přes obecné poznatky o kojení a o rozštěpových vadách, se dostávám ke specifickým problémům, které můžou nastat u jednotlivých druhů rozštěpových ...
  • Problematika obezity u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Trsová, Ludmila (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV