• Bazální stimulace 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Autor: Lenka Novotná Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Bazální stimulace Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová, PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 91 ...
  • Bazální stimulace v intenzivní péči - využití biografické anamnézy 

   Defence status: DEFENDED
   Křepelková, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Edukace diabetiků o vzniku možných komplikací souvisejících s DM 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Monika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   This disertation is concerned to the education of the diabetics about the origin of possible complications that appear in relation with diabetes mellitus. Theoretic passage is oriented to the education which is a necessary ...
  • Edukace pacienta po akutním infarktu myokardu 

   Defence status: DEFENDED
   Szabová, Iveta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Autor: Iveta Szabová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Edukace pacienta po akutním infarktu myokardu Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová, Mgr. Michaela ...
  • Edukace pacienta před plánovanou cholecystektomií 

   Defence status: DEFENDED
   Žampachová, Milada (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Autor: Žampachová Milada Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Edukace pacienta před plánovanou cholecystektomií Vedoucí práce: Mgr. Schneiderová Michaela Prim. ...
  • Edukace pacienta při perorální antikoagulační terapii warfarinem 

   Defence status: DEFENDED
   Menoušková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Autor : Jana Menoušková Instituce : Ústav sociálního lékařství LF v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce : Edukace pacienta při perorální antikoagulační terapii Warfarinem Vedoucí práce : Mgr. Michaela ...
  • Kolorektální karcinom - rizikové a protektivní faktory vztahující se k výživě 

   Defence status: DEFENDED
   Juránková, Lada (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu. Pojednává o rizikových faktorech souvisejících s rozvojem CRC, jako jsou špatné ...
  • Komplexní péče o klienty se střevními derivačními stomiemi 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   Bachaleors thesis deals with complex care of clients with intestinal derivational stomies. In the exordium the theoretical knowledge to given questions is introduced, the empirical part was processed upon an identified and ...
  • Komunikace u pacientů s umělou plicní ventilací 

   Defence status: DEFENDED
   Elisek, Stanislava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 14. 6. 2008
   The Bachelor thesis concerns communication with patients having the artificial pulmonary ventilation. The theoretical part is dedicated to problems in the field of communication and artificial pulmonary ventilation. However, ...
  • Kvalita ošetřovatelské péče - podávání léků 

   Defence status: DEFENDED
   Chocholoušová, Božena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 14. 6. 2008
   This bachelor paper is focused on the quality of the provided nursing care during application of medicaments. It provides data on the quality of nursing care, nursing standards, important information on the medicaments ...
  • Kvalita ošetřovatelské péče o intubované pacienty na umělé plicní ventilaci 

   Defence status: DEFENDED
   Vostárková, Marcela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   This bachelor work deals with the quality of nursing care for intubated mechanically ventilated patients. The theoretical part of the work is divided into three parts. The first part is concentrated on the quality of nursing ...
  • Kvalita ošetřovatelské péče o nemocné se zlomeninou dolního konce předloktí 

   Defence status: DEFENDED
   Ĺuptáčiková, Romana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 10. 11. 2009
   The theoretical part is concentrating on describtion of quality of the health care, and also describes problems with injuries, mainly concentraiting on fractures of distal radius,diagnosis,therapy, and nursing aftercare. ...
  • Kvalita ošetřovatelské péče po chirurgickém vytvoření A-V Shuntu 

   Defence status: DEFENDED
   Hylenová, Monika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 10. 11. 2009
   The topic of this bachelor lever quality nursing care for patients, who were based AV shunt surgically. The theoretical part of the work deals with the causes that lead to the sewing AV shunt, describes the types and ...
  • Kvalita života jedince se změněnou motorikou po úrazu 

   Defence status: DEFENDED
   Sčotková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   Key words: handicap, quality of life, mental adaptation, barriers, life values, issues of health, social issues, bio-psychosocial needs, spiritual needs, stress. In my thesis I focus on individuals after transversal spinal ...
  • Kvalita života pacienta na domácí umělé plicní ventilaci - životní příběh paní L.B. 

   Defence status: DEFENDED
   Kodejšková, Dana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   This paper deals with a true story about Mrs. L. B.'s life, who is dependent not only on invalid chair but on fan too. The theoretical part deals with problems of life quality - there are elaborated life quality aspects, ...
  • Kvalita života po revaskularizačních výkonech 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Radka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Autor: Radka Slavíková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života po revaskularizačních výkonech Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová, MUDr. ...
  • Kvalita života u pacienta s kolostomií 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Darina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   The paper deals with life quallity of patient with colostomy. It is composed of a theoretical part and an empirical one. In the theoretical part there is global information about colostomy. In the empirical part there is ...
  • Kvalita života u pacientů po transplantaci jater 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Pavlína (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Autor: Pavlína Smetanová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: The quality of life of patients after liver transplantation Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová ...
  • Kvalita života u pacientů s diabetes mellitus 2.typu 

   Defence status: DEFENDED
   Laštůvková, Monika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
   My bachelor thesis deals with an impact of diabetes mellitus, type 2 on patients` QoL. The main focus of this thesis is on the individualized perception of QoL. This method of QoL measurement does not determine criteria ...
  • Perioperační péče pohledem anesteziologické sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Vyskočilová, Jitka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 9. 11. 2010
   Author: Jitka Vyskočilová Department: Institute of Social Medicine Charles University in Prague Fakulty of Medicine in Hradec Králové. Department of nursing Title of thesis: Perioperative care from the point of view of a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV