• Basic Income, its features and implementation 

   Defence status: DEFENDED
   Poštulková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   This thesis introduces and analyzes the controversial topic of basic income, which have recently received increasing attention of academic, political as well as general community. Definition, origins and history of the ...
  • The budgetary institutions and the analysis of the budgetary situtation in the selected countries 

   Defence status: DEFENDED
   Tomková, Stanislava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 9. 2. 2006
   Práce se zabývá možnými důsledky vlivu rozpočtových institucí na hospodaření s rozpočtovými prostředky v České a Slovenské republice. Druhá kapitola rozebírá teorii rozpočtování, nastiňuje hlavní příčiny nadměrného využívání ...
  • CEE fiscal deficits in the course of financial crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá rozpočtovými úpravami v zemích Střední a Východní Evropy (SVE) od vypuknutí finanční krize 2008/2009. Téma je spjato s přetrvávající debatou o účinnosti opatření na straně výdajů a příjmů ve snaze ...
  • Cross-border effects of sovereign rating changes on bond yields before and during the Eurozone crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Zachar, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Práca sa zaoberá dynamikou ratingových zmien štátnych dlhopisov s ohľadom na výnosy dlhopisov ostatných krajín v období pred a počas dlhovej krízy v Európe. Skúmané vzorky zahŕňajú členské krajiny Európskej únie, eurozónu, ...
  • Český systém penzijních fondů a jeho efektivnost: odhad nákladů státu na penzijní připojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
  • Daňová konkurence v EU : Proč neharmonizovat zdanění korporačních příjmů 

   Defence status: DEFENDED
   Salí, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 8. 2. 2007
   V této práci si kladu za cíl odpovědět na otázku, zda je v Evropské Unii nutné harmonizovat zdanění korporačních příjmů. Za tímto účelem jsem provedl analýzu existence konkurence korporačních daní mezi zeměmi EU s přihlédnutím ...
  • Daňová konkurence v Evropské unii : zbytečné obavy? 

   Defence status: DEFENDED
   Vitásek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Vysoká mobilita kapitálu vyvolává v řadě členských zemí Evropské unie obavy z možného závodu ve snižování daňových sazeb daně z příjmu právnických osob. Daňová konkurence podle nich bude mít negativní dopad na daňové příjmy ...
  • Development and differences in structure of tax revenues in the OECD countries with an emphasis on personal income tax 

   Defence status: DEFENDED
   Balážiová, Linda (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 5. 9. 2006
   The primary aim of the paper is to examine tax systems developments of the OECD countries. It also aims at identifying similarities and differences between the main choices of the OECD countries, with regard to tax levels, ...
  • Důchodový systém České republiky a jeho srovnání se Slovenskem 

   Defence status: DEFENDED
   Argayová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   Český a slovenský důchodový systém vychází ze stejného základu, který tyto země zdědily po rozdělení federace v roce 1993. Zatímco však na Slovensku proběhla klíčová reforma systému, Česko se k ní teprve chystá. Ve své ...
  • Economic Globalization and Tax Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Toman, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   v Abstrakt V této práci o vlivu globalizace na stanovení daně z příjmů právnických osob se snažíme poskytnout důkazy o tom, že z důvodu zvýšené daňové soutěže způsobené tímto vlivem, jsou země nuceny snižovat výši daňové ...
  • The effects pf VAT harmonisation on tax revenue in the European Union 

   Defence status: DEFENDED
   Kabátek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   This thesis focuses on the revenue effects of the value added tax (VAT) harmonisation in the European context. We elaborate on the topic by means of a 30-year panel regression analysis of 15 European countries, which derives ...
  • Executive compensation in theory and Czech practice 

   Defence status: DEFENDED
   Gešev, Jordan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Diplomová práce popisuje a analyzuje ekonomické aspekty motivace, institucionální pozadí a charakteristické vlastnosti manažerů a dále kvalitu správy na podnikové úrovni s ohledem na výši a složení odměn manažerů. Model ...
  • Globalizace a daňová konkurence 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jindřich (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   This thesis describes the globalization process in the industrialized world and the economic issues of globalization. Especially, the tax questions which are connected to the globalization - tax competition within corporate ...
  • Hodnocení efektivity regionální politiky EU 

   Defence status: DEFENDED
   Luhan, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 5. 9. 2006
   Regional Policy of the European Union should lead to decrease deepening of regional disparities, which is present due to ongoing integration and enlargement of the EU. A lot of regional disparities is caused by so called ...
  • Impact of pension reform to implicit pension debt: Evidence of pension reforms in EU in 1993-2013 

   Defence status: DEFENDED
   Obořil, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato diplomová práce zkoumá dopad penzijních reforem zavedených ve státech EU27 v období 1993 - 2013 na implicitní penzijní dluh. Použili jsme Holzmannnovu (2004) metodologii k výpočtu implicitního penzijního dluhu. Ve ...
  • Implicit Pension Debt in the EU Member States 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Vítězslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato diplomová práce zkoumá skrytý penzijní dluh v patnácti zemích Evropské unie. Metodologie Holzmanna a kol. (2011) je aplikována, abychom ukázali dopad stárnutí populace na penzijní systémy zemí Evropské unie. Skryté ...
  • Influence of pension reforms on capital markets 

   Defence status: DEFENDED
   Genzor, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Tato práce se zaměřuje na důchodovou reformu a její přínos k vývoji kapitálového trhu. Důraz je kladen na reformu z důchodového spoření na vlastní účet což znamená zavedení penzijních fondů. Právě přes jejich působení na ...
  • Institucionální pohled na zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 22. 6. 2006
   Ve všech vyspělých zemích se vlády potýkají s problémem rostoucích výdajů na zdravotnictví. Tento růst není kompenzován růstem HDP, a tak se stále musí ve státních rozpočtech hledat další zdroje financí. Tato práce se ...
  • Is the Concept of the Laffer Curve Valid ? 

   Defence status: DEFENDED
   Herbst, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 22. 10. 2008
   ii Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá Lafferovou k ivkou. Teorie Lafferovy k ivky nám íká, že pokud výše da ové sazby p ekro í ur itou mez (da ová sazba maximalizující p íjmy), tak da ové výnosy budou dále v absolutních ...
  • Is the concept of the Laffer curve valid? : the empirical evidence from the corporate income tax for selected OECD countries 

   Defence status: DEFENDED
   Herbst, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá Lafferovou křivkou. Teorie Lafferovy křivky nám říká, že pokud výše daňové sazby překročí určitou mez (daňová sazba maximalizující příjmy), tak daňové výnosy budou dále v absolutních číslech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV