• Genetické modifikace komárů zaměřené na eliminaci malárie 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Malaria is an infectious disease causing high lethality, mainly in tropic and subtropic Africa. The disease is caused by unicellular Plasmodium and transmitted by infected Anopheles mosquito females. Genetic manipulations ...
  • Genové manipulace u bezobratlých živočichů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čermáková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Genové manipulace u bezobratlých využívají stejné metody jako u obratlovců. Přispívají k vytvoření nových genotypů u modelových organismů, využitelných např. při studiu příčin lidských chorob, ale mají i praktické uplatnění. ...
  • Housekeeping geny 

   Defence status: DEFENDED
   Maximova, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Housekeeping geny jsou geny exprimované ve většině tkání organismu za určitých podmínek daného prostředí. Jejich exprese je pro buňku zpravidla esenciální, částečně neměnná a může probíhat i na nízké úrovni. Rozvoj genomových ...
  • Interakce proteinů Whi3 a Yap6 při mírném osmotickém stresu 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 26. 05. 2024
   Voloshin, Danila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Při růstu kolonií přírodních kmenů Saccharomyces cerevisiae na pevném médiu dochází k diferenciaci buněk uvnitř kolonie, která vede ke vzniku strukturovaných kolonií. Schopnost buněk tvořit strukturované kolonie je závislá ...
  • Kvasinky při studiu neurodegenerativních chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Motyčková, Věra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Kvasinky jsou tradiční modelové organismy, které však lze - možná trochu překvapivě - využít i při studiu neurodegenerativních chorob, např. Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby nebo Huntingtonovy choroby. Těmito ...
  • Metabolismus fosfolipidů při tvorbě strukturovaných kolonií kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Yeasts in their natural environment form structured colonies. This allows them to better adapt to environmental conditions, but also to more easily resist various types of yeast infection inhibitors. The metabolism of ...
  • Morfologická a fyziologická analýza portugalských divokých kmenů Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Ujčíková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Pleiotropní účinky transkripčního faktoru Opi1 u Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Biosyntéza fosfolipidů u Saccharomyces cerevisiae je regulována aktivačním komplexem Ino2p-Ino4p a represorem Opi1p. Nejvíce regulovaný gen je INO1, který kóduje inositol-3- fosfátsynthasu. Tento enzym katalyzuje první ...
  • Proč rypoši nestárnou? 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Rypoši jsou vhodnými modelovými organismy pro studium lidských chorob souvisejících se stářím. Na rozdíl od člověka se dožívají vysokého věku v nezvykle dobré kondici. Nejedná se o blízce příbuzné druhy, i když by se tak ...
  • Příčiny neúplné penetrance na molekulární úrovni - na příkladu dědičných chorob u člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Aulichová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
  • Regulace příjmu fosfátu u kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Grohmanová, Ester (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Phosphate homeostasis is essential for cell metabolism and cell cycle regulation. The regulation of phosphate metabolism depends mainly on the transcription factor Pho4, which stimulates the expression of some genes for ...
  • Studium stresu v endoplazmatickém retikulu 

   Defence status: DEFENDED
   Červenka, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Akumulace nesbalených nebo nesprávně sbalených proteinů v endoplazmatickém retikulu (ER) vede ke stresu v ER a k aktivaci buněčné odpovědi na nesbalené proteiny (UPR). Studie z posledních let ukazují, že stres v ER, ...
  • Turnerův syndrom a jeho souvislost s inaktivací chromozómu X 

   Defence status: DEFENDED
   Kašíková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Turnerův syndrom (TS) je genetické onemocnění žen s celosvětovou frekvencí výskytu 1:2 000. Jeho příčinou nemusí být pouze monozómie chromozómu X (45,X), nýbrž i mozaikový karyotyp (45,X/46,XX; 45,X/46,XY; 45,X/47,XXX), ...
  • Úloha Hac1p pri morfogenéze kvasinkových kolónií 

   Defence status: DEFENDED
   Maršíková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Prírodné kmene kvasiniek Saccharomyces cerevisiae vytvárajú na pevnom médiu štruktúrované kolónie podobné biofilmom, čo im umožňuje dlhodobé prežívanie v nepriaznivých podmienkach prostredia. Molekulárny mechanizmus ...
  • Úloha proteinu Whi3p při mitóze u Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Lazarová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   RNA binding protein Whi3p in the yeast cell affects a variety of processes, the most important is the regulation of the yeast cell size when entering the S phase. Recently, a link between Whi3p protein and yeast cell ploidy ...
  • Úloha selenu při prevenci rakoviny 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvědová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Selen hraje důležitou roli v prevenci a léčbě rakoviny. Selenoproteiny, hlavně thioredoxin reduktáza a glutathion peroxidáza, chrání buňky před oxidativním stresem. Seleničitan ve fyziologických koncentracích blokuje ...
  • Úloha signální dráhy integrity buněčné stěny při morfogenezi kvasinkových kolonií 

   Defence status: DEFENDED
   Reslová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   U kvasinky Saccharomyces cerevisiae dochází při stresu na buněčné stěně vyvolaném různými vnějšími vlivy (např. chemickými látkami, oxidativním stresem, osmotickými změnami, změnami v pH či teplotním šokem) ke spuštění ...
  • Vliv Vps34p na růst a vývoj kvasinkových kolonií 

   Defence status: DEFENDED
   Červenka, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Fosfatidylinositol-3-kinázová (PI3K) signální dráha je evolučně konzervována u všech eukaryotických organizmů a její hlavní funkcí je regulace autofágie a cílení proteinů do vakuoly/lyzozomu. Pro patogenní kvasinky druhů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV