Now showing items 1-20 of 89

  • Aktuální rozměr náboženské svobody v systému evropské ochrany lidských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Jekielek Henzl, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 5. 2019
   Aktuální rozměr náboženské svobody v systému evropské ochrany lidských práv Abstrakt Tato disertační práce se věnuje problematice ochrany náboženské svobody v Evropě. Nejdříve je popsáno zakotvení této svobody v EÚLP, ...
  • Corporate Mobility in European Union Law 

   Defence status: DEFENDED
   Ivanov, Vladimir (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 10. 2013
   1 Abstrakt: Mobilita obchodních společností v právu Evropské Unie 1. Úvod Oproti všeobecným očekáváním spjatými se sjednocením a liberalizací evropského vnitřního trhu, autonomie vůle při výběru korporátního práva v Evropské ...
  • České migrační právo v kontextu práva Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Andraščíková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Obsahem diplomové práce, která je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, je systém českého migračního práva v kontextu práva EU. V první kapitole práce je zobrazen nástin pojmu "migrace", historického vývoje EU a právního ...
  • Diplomatické výsady a imunity orgánů a pracovníků institucí EU 

   Defence status: DEFENDED
   Cvoligová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 11. 2013
   Diplomatické výsady a imunity orgánů a pracovníků institucí EU Předmětem této diplomové práce je co možná nejpodrobněji představit výsady a imunity, kterými je nadána Evropská Unie jako mezinárodní organizace, její úředníci, ...
  • Dopad kvalifikační směrnice na právní postavení uprchlíka v EU 

   Defence status: DEFENDED
   Stehnová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Dopad kvalifikační směrnice na právní postavení uprchlíka v EU - Resumé. Diplomová práce pojednává o dopadu kvalifikační směrnice na právní postavení uprchlíka v EU. Cílem diplomové práce je analyzovat jednotlivá ustanovení ...
  • Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva 

   Defence status: DEFENDED
   Brodská, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Human Rights Impact of Business Activities of Private Entities ABSTRACT AND KEY WORDS Abstract: The thesis focuses on human rights impact of business activities of private entities. Within the UN context, it is the concept ...
  • Dublinský systém jako součást azylového práva EU 

   Defence status: DEFENDED
   Kahounová, Alžběta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Resumé Ve své diplomové práci jsem se zabývala Dublinským systémem, jehož obsah tvoří nařízení Rady (ES) 343/2003 za dne 18. února 2003 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování ...
  • Europeizace trestního práva hmotného 

   Defence status: DEFENDED
   Meinlová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 2. 2011
   Europeizace trestního práva hmotného Petra Meinlová Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj policejní a soudní spolupráce v trestních věcech v Evropské unii a na europeizaci konkrétních skutkových podstat trestných činů. ...
  • Európska legislatíva a judikatúra vo veci trestných činov z nenávisti. 

   Defence status: DEFENDED
   Števiarová, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 3. 2022
   European legislation and case law regarding hate crime Author in this work, in accordance with its objective, offers professional and comprehensive view on European legislature and case law regarding hate crimes. For the ...
  • Európske ústavné súdnictvo: legitimita, efektivita a právotvorná funkcia 

   Defence status: DEFENDED
   Daniš, Juraj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
  • Evropská (komunitární) právní úprava energetiky a její vliv na francouzskou a českou legislativu 

   Defence status: DEFENDED
   Smrčka, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 12. 2009
   spole nosti rovn ž ponesou odpov dnost za kvalitu svých služeb a s tím spojenou povinnost p ípadné kompenzace, pokud tuto kvalitu nedodrží. Do budoucnosti se rovn ž zvažuje možnost uložit dodavatel m elekt iny vybavit ...
  • Evropská úprava práv obětí trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Lebl, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 2. 2021
   Evropská úprava práv obětí trestných činů Abstrakt Práce se zabývá úpravou práv obětí trestných činů na úrovni Evropské unie a Rady Evropy. Cílí na shrnutí jejích východisek, platné právní úpravy i jejího možného vývoje v ...
  • Evropsko - právní úprava patentů vědy a výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdličková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá tématem Evropsko - právní úpravy patentů v oblasti vědy a výzkumu. Pojícím prvkem práce je oblast bioetiky, která má významné uplatnění při tvorbě právní úpravy která má pokrýt rizika a výhody, ...
  • Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Matysová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 10. 2017
   Disertační práce "Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte" se zaměřuje na ochranu soukromí a zejména ochranu osobních údajů dětí v kontextu tradičních a moderních komunikačních technologií. V ...
  • Evropský zatýkací rozkaz ve světle principu vzájemné důvěry a ochrany základních práv EU 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   European Arrest Warrant in the Light of Principle of Mutual Trust and Protection of Fundamental Rights Abstract European arrest warrant (EAW) is one of key instruments of mutual recognition in criminal matters. Essential ...
  • Fenomén komitologie v legislativním procesu EU 

   Defence status: DEFENDED
   Tlamycha, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Disertační práce se zabývá úlohou komitologie v rozhodovacím procesu EU. Důvodem pro volbu tématu bylo poodhalení významu, který je komitologii přikládán, ale který se dosud odrážel ve zkoumání komitologie převážně z ...
  • Freedom of religion in European and international law and its relationship with other fundamental rights 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoň, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Evropa se nepovažuje za příliš náboženský kontinent. A pokud si nějaké náboženské tradice přiznává, pak jsou spojovány s křesťanstvím, které bylo vytlačeno z veřejného života. Plná svoboda náboženství je možná jen ve ...
  • Human Rights, European Union and the Constitutional Discourse 

   Defence status: DEFENDED
   Dočekalová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Human rights, European Union and Constitutional Discourse Abstract This thesis deals with human rights within the case law of the ECJ. Purpose of this thesis is to denominate and analyze situations of application of human ...
  • Human Rights: Universality vs. Regionalism 

   Defence status: DEFENDED
   Naji, Jalal Naji Thib (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Human Rights: Universality vs. Regionalism Jalal Naji Abstract The basic idea of the existence of certain rights that human beings are entitled to has been present, in some form or another, throughout the history of mankind ...
  • Humanitární intervence a legalita použití síly 

   Defence status: DEFENDED
   Rumlerová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 4. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV