• Andělé v Bibli. Role andělů v biblických textech 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Diplomová práce Andělé v Bibli. Role andělů v biblických textech se pokouší na základě kontextů obsahujících výraz anděl popsat roli andělů v Bibli. Nejprve se věnuje způsobu vyhledávání v biblických textech a srovnání ...
  • Ježíšova modlitba v Getsemane (podle Marka) 

   Defence status: DEFENDED
   Lněnička, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   RESUMÉ LNĚNIČKA Václav: Ježíšova modlitba v Getsemane (podle Marka). Praha 2010. Diplomová práce. Katolická teologická fakulta. Univerzita Karlova. Katedra biblických věd. Vedoucí práce A. Scarano. Klíčové pojmy: Ježíšova ...
  • Naděje v pavlovských a petrovských listech 

   Defence status: DEFENDED
   Houška, Vladimír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Naděje v pavlovských a petrovských listech. Nový zákon obsahuje v pavlovských a petrovských listech řadu textů k tématu naděje. Bakalářská práce se snaží rozebrat jednotlivé texty s různých pohledů, tak aby čtenář Božího ...
  • Nedorozumění v Janově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Podruhová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Proroctví v Lukášově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Volková, Helena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   RESUMÉ: Tato práce se zabývá shrnutím prorockého rozměru Lukášova evangelia. Pojímá proroctví jako výrok i jako jev. Práce začíná stručným popsáním prorockého fenoménu ve Starém zákoně, vztahu starozákonních proroctví k ...
  • Přímluvná modlitba ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Foltová, Marta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Přímluvná modlitba ve Starém zákoně (resumé) Předmětem této bakalářské práce je přímluvná modlitba, tak jak ji nalézáme ve Starém zákoně. Cílem je odpovědět na otázky: Co je to přímluvná modlitba? Jaká je její struktura? ...
  • Role andělů ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
   Résumé bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd Marie Kopřivová Role andělů ve Starém zákoně Vedoucí práce: Angelo Scarano, Th.D, S.S.L. Praha 2009 Cílem této práce ...
  • Symboly v Janově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Košata, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Janovo evangelium obsahuje nezměrné množství symbolických vyjádření, které čtenářům jednak pomáhají lépe pochopit autorovo poselství, jednak kladou větší exegetické nároky na hlubší proniknutí do smyslu symbolů a vztahů ...
  • Šimon Petr jako člověk a učedník podle Janova evangelia 

   Defence status: DEFENDED
   Megela, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   This thesis is focused on personality of the Apostle Peter and his relation to Jesus Christ, as it is narrated in the Gospel according to John. The Apostle Peter represents a kind of Human/Christian with all his conflicts ...
  • Téma Božího milosrdenství v Písmě svatém a jeho aktualizace v poselství svaté sestry Faustyny Kowalské 

   Defence status: DEFENDED
   Revendová, Milada (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Resumé Téma Božího milosrdenství v Písmu svatém a jeho aktualizace v poselství svaté sestry Faustyny Kowalské Téma bakalářské práce je věnováno tématu Božího milosrdenství především z hlediska jeho různých projevů. Snahou ...
  • Učedníci v Lukášově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Cílková, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Diplomová práce, "Učedníci v Lukášově evangeliu", se zaměřuje na formaci učedníků v Evangeliu podle Lukáše, která se uskutečnila na společné cestě s Ježíšem až do jeho smrti a zmrtvýchvstání. Práce zahrnuje stručný historický ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV