• Bautzen a Budyšin: Jazykové ideologie v hlavním městě Lužických Srbů 

   Škrob, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   V této práci se snažím v konkrétní situaci menšiny Lužických Srbů ve většinově německém Budyšíně (německy Bautzen, lužickosrbsky Budyšin) - který je zároveň chápán jako kulturní, společenské a politické centrum Lužických ...
  • Code-switching jako vyjádření moci a solidarity v česko-slovenském prostředí 

   Korenyiová, Mariana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Diploma thesis Code-switching as an expression of power and solidarity in Czechoslovakian environment deals with several crucial interpretational sets of code-switching based on a research with Czech and Slovak speaking ...
  • Hardcore jako kritická perspektiva 

   Pokorný, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Tato práce se věnuje ideologickým směrům uvnitř české hardcorové scény. V teoretické části mapuje historický vývoj studia subkultur od jeho počátků až po současnost. Následuje zdůvodnění toho, proč je u hardcoru vhodnější ...
  • Refugee music jako performance imigrace 

   Skopec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Klíčová slova hudba, imigrace, žadatelé o azyl v České republice, publikum, divadlo, kulturální a mediální studia, identita, globalizace, postmodernismus, kulturní antropologie, sémiotika Abstrakt Cílem této práce analyzovat ...
  • Sociální dynamika a interetnické vztahy v prostředí základních škol 

   Vorlíček, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 31. 10. 2017
   Radek Vorlíček ABSTRACT The dissertation explores the dynamics of social marginality and dominance in educational settings. It explores social distance dynamics among pupils in elementary school, and its impact on their ...
  • Spánek v náruči antropologie: sociální a kulturní kontext zúženého vědomí 

   Šťastná, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato práce se věnuje fenoménu spaní a jeho variantám. Je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu a zúčastněného pozorování. Bazálním terénem se mi stala půda spánkové laboratoře, ze které ale volně vystupuji i do jiných ...
  • Tempelhofské pole od letiště až k městským zahradám 

   Dlabola, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   1 Abstrakt Předložená diplomní práce je kvalitativní studií, která využívá metod terénního výzkumu a polostrukturovaných rozhovorů. Cílem této práce je zasazení zahradnického projektu Allmende Kontor do širšího kontextu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV