• Bautzen a Budyšin: Jazykové ideologie v hlavním městě Lužických Srbů 

   Defence status: DEFENDED
   Škrob, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   V této práci se snažím v konkrétní situaci menšiny Lužických Srbů ve většinově německém Budyšíně (německy Bautzen, lužickosrbsky Budyšin) - který je zároveň chápán jako kulturní, společenské a politické centrum Lužických ...
  • Code-switching jako vyjádření moci a solidarity v česko-slovenském prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Korenyiová, Mariana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Diplomová práca Code-switching ako vyjadrenie moci a solidarity v česko-slovenskom prostredí pojednáva o niektorých z kľúčových interpretačných možností code-switchingu na základe výskumu s česky a slovensky hovoriacimi ...
  • Hardcore jako kritická perspektiva 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   This work deals with ideological trends in Czech hardcore scene. In the theoretical part it reflects the historical development of concept of subcultures from the beginning until now. Following with an explanation why it ...
  • Komparace inkluzivního vzdělávání v České republice a ve Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Pohlová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Komparace postavení učitelského povolání u nás a v Německu 

   Defence status: DEFENDED
   Popelářová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Proměny vnímání homosexuality 

   Defence status: DEFENDED
   Špásová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
  • Přechod mezi vzdělávacími stupni v Německu a jeho vliv na další kariéru 

   Defence status: DEFENDED
   Jirková, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
  • Radost nebo kulturní šok? Resocializace vojáků po zahraničních misích 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlišová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
  • Refugee music jako performance imigrace 

   Defence status: DEFENDED
   Skopec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Keywords music, immigration, asylum seekers in Czech republic, audience, theatre, cultural and medial studies, identity, globalization, postmodernism, cultural antropology, semiotics Summary The aim of this thesis is analyse ...
  • Sebevražda včera a dnes 

   Defence status: DEFENDED
   Sekerák, Richard (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   In this diploma thesis Suicide yesterday and today I focus on the topis of suicide in the point of view of social studies. The thesis is divided into two parts. In the first part, I analyze three theoretical works dealing ...
  • Sociální dynamika a interetnické vztahy v prostředí základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlíček, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 31. 10. 2017
   Radek Vorlíček ABSTRAKT Disertační práce se zabývá sociální dynamikou marginality a dominance v prostředí základních škol. Zaměřuje se na dynamiku sociální vzdálenosti mezi dětmi na základních školách a všímá si, jak tato ...
  • Spánek v náruči antropologie: sociální a kulturní kontext zúženého vědomí 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato práce se věnuje fenoménu spaní a jeho variantám. Je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu a zúčastněného pozorování. Bazálním terénem se mi stala půda spánkové laboratoře, ze které ale volně vystupuji i do jiných ...
  • Srovnání tradičních a Montessori škol z hlediska pedagogiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hillebrandová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
  • Tempelhofské pole od letiště až k městským zahradám 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabola, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   1 Abstrakt Předložená diplomní práce je kvalitativní studií, která využívá metod terénního výzkumu a polostrukturovaných rozhovorů. Cílem této práce je zasazení zahradnického projektu Allmende Kontor do širšího kontextu ...
  • Vybrané faktory ovlivňující vzdělání dětí ze sociálně neprivilegovaného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Andělová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV