Now showing items 1-20 of 327

  • Aktuální problematika nájmu bytu 

   Defence status: DEFENDED
   Bludská, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Asistovaná reprodukce 

   Defence status: DEFENDED
   Draslarová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Asistovaná reprodukce je fenoménem současné společnosti. S ohledem na rostoucí možnosti medicínské vědy a vliv asistované reprodukce na životy jedinců je velmi důležité zvažovat pečlivě její právní úpravu. Cílem práce je ...
  • Asistovaná reprodukce - právní a etické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 9. 2022
   Assisted reproduction - legal and ethical aspects Abstract This master's thesis discusses legal and ethical aspects of assisted reproduction. The aim of this thesis is to describe current legislation governing assisted ...
  • Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Sivák, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 2. 2020
   Aspects of the Personality Protection of Medical Doctor and a Patient Abstract I have been dealing with the subject of personality protection since my master studies. I have been involved in protection of personality in ...
  • Bezdůvodné obohacení 

   Defence status: DEFENDED
   Balcarová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 3. 2009
  • Bezdůvodné obohacení 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlerová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Bytové náhrady 

   Defence status: DEFENDED
   Hladík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Bytové spoluvlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Tlapák, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Residential co-ownership The thesis deals with the legal regulation of residential co-ownership, contained in the Act no. 89/2012 Sb., Civil Code, while the emphasis is primarily on the description a comparison of the ...
  • Bytové spoluvlastnictví - společné části 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 1. 2022
   Bytové spoluvlastnictví - společné části Abstrakt Diplomová práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou v občanském zákoníku, a to se zaměřením na společné části nemovité věci. Cílem práce bylo zaměřit ...
  • Bytové spoluvlastnictví - správa společných částí domu a pozemku 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Resumé Diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou bytového spoluvlastnictví, a to především správou společných částí domu a pozemku. Její obsah je rozdělen do dvou částí. Cílem první části práce je podat základní ...
  • Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 12. 2015
   The thesis focuses on the condominium in the new Civil Code. Formerly (up to the end of 2013) the condominium was stipulated in a special law. The lawmaker followed the Dutch, Belgian, Swiss and Quebec model where the ...
  • Bytové spoluvlastnictví ve světle novely občanského zákoníku účinné od 1. 7. 2020 

   Defence status: DEFENDED
   Kaplan, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Bytové spoluvlastnictví ve světle novely občanského zákoníku účinné této diplomové práci se zabývám institutem bytového spoluvlastnictví a změnami, které s sebou přinesl zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 ...
  • Bytové vlastnictví v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Sekaninová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
  • Civilní spory mezi lékařem a pacientem 

   Defence status: DEFENDED
   Saidamová, Suzan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 2. 2020
   Rigorosa title: Civil disputes between the doctor and the patient Medical law is a progressive interdisciplinary law linking both public and private law. Health is one of the most important attributes of human life. The ...
  • Civilní spory mezi lékařem a pacientem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Saidamová, Suzan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 3. 2019
   Rigorosa title: Civil disputes between the doctor and the patient Medical law is a progressive interdisciplinary law linking both public and private law. Health is one of the most important attributes of human life. The ...
  • Dedenie 

   Defence status: DEFENDED
   Prevužňáková, Tatiana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 2. 2016
   This thesis deals with the topic of succession, principles of the inheritance law and Europeanization of the inheritance law. For a deeper understanding of the matter of the inheritance law, this thesis focuses on the basic ...
  • Dispozice s nemovitostmi v porovnání českého a finského právního řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolban, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   7 Abstract Disposition with real estate falls within the scope of present diploma thesis. The main goal of the thesis is the comparison of two legal orders which are, in many ways, similar; nevertheless, there might be ...
  • Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi manželi při rozvodu 

   Defence status: DEFENDED
   Bokorová, Kristína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Družstevní a nedružstevní vlastnictví bytu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováček, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Cílem této práce je analyzovat právní prostředí jednotlivých forem vlastnictví bytů. Snahou je poskytnout čtenáři možné klady a zápory při rozhodování, kterou formu vlastnictví bytu zvolit. Práce se skládá z pěti hlavních ...
  • Držba 

   Defence status: DEFENDED
   Tryznová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV