• Dopad školní inkluze na studenty a pedagogy českých středních škol 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Eret, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
  • Důsledky zneužívání návykových látek mladistvými dívkami 

   Defence status: DEFENDED
   Miháliková, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
  • Kriminalita mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Chlumecká, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
  • Kritická mediální pedagogika - teoretická východiska a přínos pro mediální výchovu 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Kritická mediální pedagogika - teoretická východiska a přínos pro mediální výchovu Disertační práce Mgr. Petr Valenta Klíčová slova kritická teorie, kritická mediální pedagogika, mediální gramotnost, kritická pedagogika, ...
  • Média ve volném čase mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Krásná, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Diplomová práce přibližuje problematiku současné mládeže z vývojově psychologického a sociologického hlediska, mapuje hodnotovou orientaci, která je pojata i z pohledu jejího utváření, vlivu sociokulturních vlivů a celého ...
  • Městské subkultury mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Kobrlová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
  • Možnosti školy a lokální komunity v systému prevence delikventního chování dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Pilc, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Téma této diplomové práce vychází z mého každodenního setkávání se s problémy, názory i bezradností žáků druhého stupně základní školy (12-16 let), jak trávit a využít volný čas v centru velkoměsta a nenechat přitom vzniknout ...
  • Naplnění očekávání seniorů ve stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourková, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
  • Návazné sociální služby pro mladé lidi opouštějící institucionální výchovnou péči 

   Defence status: DEFENDED
   Čadová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Bakalářská práce pojednává o rizikovém období v životě mladých lidí, kteří prožili část, většinu nebo dokonce celý svůj život v institucionální výchově a musí prostředí ústavu opustit. Nejčastějším důvodem opuštění ústavu ...
  • Negativní vliv internetu na děti 

   Defence status: DEFENDED
   Franková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
  • Normalita, deviace, patologie 

   Defence status: DEFENDED
   Závůrková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
  • Perspektivní orientace dívek umístěných v diagnostickém ústavu 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháč, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   v anglickém jazyce In this thesis called "Perspective Orientation of Girls Situated in Diagnostic Institution" I deal with young people with behavioral disorders. In the first part I am trying to describe the meaning of ...
  • Pornografie jako fenomén v dnešní společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Morávková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
  • Postoje mladistvých k problémům genderové rovnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlasová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
  • Povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči 

   Defence status: DEFENDED
   Vilímková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá Povědomím veřejnosti o náhradní rodinné péči. V teoretické části je popsán současný systém náhradní rodinné péče, i jeho historické souvislosti, z nichž vychází modely NRP, včetně výčtu jejich ...
  • Proměny rodiny v čase 

   Defence status: DEFENDED
   Balková, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
  • Protidrogová prevence rómské mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabcová, Marta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Resumé Bakalářská práce "Protidrogová prevence romské mládeže" se zabývá možnostmi prevence závislostí na návykových látkách u romských dětí a mládeže. Vychází z výzkumu provedeného formou hloubkových rozhovorů s dvanácti ...
  • Rodina v současné společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Pavlína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
  • Romská ghetta v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Reichová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
  • Socialne siete a žiaci 2. stupňa základnej školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kostelanská, Simona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV